Més de 55.000 vehicles registrats al Via P, el sistema d’accés automàtic als pàrquings municipals, en un any i mig de servei.
ag.10

Més de 55.000 vehicles registrats al Via P, el sistema d’accés automàtic als pàrquings municipals, en un any i mig de servei.

Via P, el sistema d’accés automàtic als pàrquings de la xarxa municipal, supera els 55.000 vehicles registrats un any i mig després de la posada en funcionament del servei el desembre de 2021. Via P, és el sistema ideat per entrar i sortir dels pàrquings sense tiquet ni fer cues al caixer, a través de la lectura de matrícula, i aparcant a qualsevol dels 10 aparcaments de la xarxa municipal de manera més fàcil, àgil i pràctica. Durant el primer any i mig de funcionament, Via P ja compta, concretament, amb 47.920 usuaris registrats, que han activat més de 57.480 vehicles –un mateix usuari o empresa pot activar més d’una matrícula. A més, ja s’han fet més de 234.000 estades als aparcaments completament digitals. Cal destacar que el servei Via P ha tingut molt poques incidències des de la seva estrena i el creixement del número de vehicles registrats n’és una bona mostra. Servei disponible a l’aplicació APARCARPer començar a fer servir Via P, l’únic que han de fer els usuaris que ja estan registrats a l’aplicació Aparcar és actualitzar la versió de l’app, si cal, i habilitar l’accés als pàrquings per als vehicles que vulguin. Els nous usuaris cal que es descarreguin l’aplicació i es donin d’alta, introduint les seves dades, la matrícula del vehicle i la informació bancària per autoritzar el pagament. El servei Via P permet aparcar a la xarxa municipal sense la necessitat d’obtenir tiquet quan s’accedeix a l’aparcament ni haver de passar pel caixer a pagar abans de la sortida. Està disponible per a tothom a través de l’aplicació Aparcar, que ja permet des de fa temps estacionar a la zona blava de la ciutat sense necessitat d’anar fins al parquímetre i treure tiquet en...

Llegir més...

Ref. 7006 Procés selectiu per l’ampliació de la borsa de treball d’oficial de manteniment

Reus, 27 de juliol de 2023 Referència 7006 L’objecte d’aquesta convocatòria es la l’ampliació de la borsa de treball d’oficial de manteniment, inclòs a la categoria d’agent de manteniment vigent a la societat,  per a la posterior provisió de places temporals vacants que es puguin produir per substitució de treballadors amb dret de reserva de lloc de treball, cobertura de vacances, o altres eventualitats del servei que requereixin la contractació temporal d’oficial de manteniment. El procés de selecció es realitzarà per sistema de selecció de concurs-oposició. Funcions Bàsiques: Mantenir en bon estat de funcionament la maquinària pròpia de les instal·lacions. Solucionar problemes que poden originar que no funcioni adequadament. Detectar i reparació d’averies. Resolució d’incidències als PLC Manteniment i resolució d’incidències elèctriques dels edificis gestionats. Manteniment dels aparells de refrigeració, bombes,… Manteniment i reparacions generals de fontaneria, il·luminació, fusteria, serralleria i ram de paleta. Manteniment de pintura d’edificis i senyalització viària Procés selectiu exclusiu per persones aspirants que acreditin un grau de discapacitat del 33% o superior Data límit d’inscripció d’aspirants: 16 d’agost de 2023 Bases i convocatòria, al següent enllaç. Model d’instancia, al següent enllaç Actualització 24/08/2023: Llistat previ d’admesos/es i exclosos/es, al següent llistat Actualització 30/08/2023: Llistat definitiu d’admesos/es i exclosos/es, al següent enllaç Actualització 31/08/2023: Convocatòria per la realització de les proves selectives, al següent enllaç Actualització 04/09/2023: convocatòria per la realització de la prova de nivell de llengua catalana, al següent enllaç Actualització 12/09/2023: Resultats de la prova de nivell de llengua catalana i de la prova de coneixements, i convocatòria per la realització de l’entrevista personal, al següent enllaç Actualització 20/09/2023: Resultats del procés selectiu, al següent enllaç **NOTA: les successives actualitzacions de l’ordre de classificació d’admesos/es i exclosos/es es realitzarà a l’entrada del web on està publicat el procés inicial de la borsa de manteniment ( REF...

Llegir més...

Ref 06591. Procés selectiu per la convocatòria d’una plaça indefinida d’oficial de manteniment de bicicletes

Reus, 27 de juliol de 2023 Referència 06591 L’objecte d’aquesta convocatòria es la selecció, mitjançant el procediment de concurs oposició lliure, per la contractació indefinida a temps complet d’un/a oficial de manteniment de bicicletes per la societat Reus Mobilitat I Serveis S.A. Funcions bàsiques Muntatge de bicicletes i acoblament dels components Manteniment preventiu i correctiu de bicicletes i components Instal·lació, muntatge i manteniment de punts de reposició de bicicletes Recollida i distribució diària de bicicletes, tant per la seva reparació, reposició o redistribució per les diferents zones de la ciutat. Seguiment del servei diari. Mantenir en bon estat de funcionament la maquinària, instal·lacions, senyalització i mobiliari del servei Detectar i reparar averies Reportar i fer propostes de millora del servei al seu cap jeràrquic Data límit de presentació de sol·licituds: 11 d’agost de 2023 Es valorarà estar en possessió d’un grau de discapacitat del 33% o superior Bases i convocatòria, al següent enllaç Actualització 14/08/2023: Llistat previ d’admesos/es i exclosos/es, al següent enllaç Actualització 22/08/2023: Llistat definitiu d’admesos/es i exclosos/es, i composició del Tribunal Qualificador, al següent enllaç Actualització 12/09/2023: Convocatòria per la realització de proves selectives, al següent enllaç Actualització 21/09/2023: Resultat del procés selectiu, al següent enllaç Model d’instància, al següent enllaç...

Llegir més...
S’obre el termini de presentació d’ofertes per a l’arrendament del nou espai de venda i degustació de la façana del Mercat Central
jul.07

S’obre el termini de presentació d’ofertes per a l’arrendament del nou espai de venda i degustació de la façana del Mercat Central

Aquest divendres, 7 de juliol, s’ha obert el termini per a la presentació d’ofertes d’operadors amb l’objectiu d’arrendar l’espai de venda i degustació “GastroMercat”, situat a la part est de la façana principal del Mercat Central. En el context de transformació comercial del Mercat Central, es busca un operador que ofereixi serveis de venda de productes d’alimentació i, a la vegada, disposi de servei de restauració i cafeteria, de manera que comuniqui amb la nova terrassa exterior. La superficie de l’espai “GastroMercat” consta de dues zones diferenciades: una zona interior amb una superficie de 366 m2 i una zona exterior de 124 m2, que consta de dues terrasses –una completament exterior de 62 m2 i una altra semicoberta de les mateixes dimensions. L’activitat a desenvolupar ha de ser de l’àmbit de la venda de productes d’alimentació –es demana que part dels productes siguin de procedència ecològica i de proximitat–, combinada amb el servei de restauració i cafeteria, amb un espai destinat a taules i cadires a més de la zona de la terrassa, per crear la sensació de continuitat de l’activitat cap a la nova plaça. Aquesta àrea estarà integrada al Mercat Central però podrà funcionar de manera independent i amb un horari més ampli que el del propi mercat. El termini de recepció d’ofertes acaba el divendres 21 de juliol i tota la informació està disponible al perfil del contractant de Reus Mobilitat i Serveis. Aquest estiu, inici d’obres del nou accésParal·lelament, Reus Mobilitat i Serveis ha adjudicat els treballs d’execució del projecte de reactivació i transformació integral del Mercat Central. La licitació de les obres consta de dos lots: La reforma del Mercat Central amb el «Projecte d’execució de la reordenació de l’espai públic i de l’accés principal del Mercat Central de Reus», creació d’una nova plaça elevada i adaptació dels accessos per millorar l’accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda. S’ha adjudicat a l’empresa Constècnia 3 SL per un import de 920.250,92 euros (IVA inclòs).  La reforma preveu la demolició de l’espai interior on hi havia un supermercat, la construcció de nous serveis, l’ampliació de les instal·lacions, l’obertura de la façana principal, la demolició de les escales i les rampes actuals, la construcció del moll elevat amb un nou accés i una nova marquesina. El projecte d’ampliació i de millora de l’eficiència energètica del sistema de climatització del Mercat Central. Aquest lot s’ha adjudicat a l’empresa COMSA Service FM SAU per 574.935,55 euros (IVA inclòs). La climatització d’aquesta nova zona del mercat és necessària perquè l’antic autoservei disposava d’un sistema independent, no inclòs en el sistema actual del mercat. Aquesta inversió es fa per eficiència energètica i ha de permetre un millor...

Llegir més...

Ref. 05358 Procés selectiu per la contractació indefinida de 7 agents d’aparcament

Referència 05358 Reus, 30 de juny de 2023 Bases que han de regir la  convocatòria de 7 places indefinides d’agent d’aparcament, en virtut de l’aplicació de la taxa de reposició establerta a l’article 20 i Disposició Addicional 21 de la llei 31/2022  de Pressupostos Generals de l’Estat per 2023, per la societat Reus Mobilitat i Serveis SA. El procés de selecció es farà mitjançant el sistema de concurs-oposició lliure Funcions Bàsiques : Efectuar rondes de vigilància i control del temps d’aparcament, efectuant preavisos de denúncia en cas d’incompliment de l’ordenança municipal d’aparcament. Efectuar rondes de vigilància, control d’accessos als mercats i pàrquings municipals. Efectuar tasques d’atenció a l’usuari del servei per resoldre qualsevol incidència o informar  d’aspectes relacionats amb el servei d’aparcament o de mercats. Efectuar tasques de neteja a les instal·lacions d’aparcament o de mercats. Elaboració d’informes i comunicar a Centre de Control Central i al Coordinador d’equip les incidències diàries del servei mitjançant els protocols establerts. Posada en marxa i tancament de motors, quadres elèctrics, instal·lacions d’enllumenat, ascensors, caixers i resta d’aparells mecànics i elèctrics. Manteniment bàsic i reposició de consumibles a les instal·lacions de l’aparcament. Procés selectiu exclusiu per aspirants que acreditin un grau de discapacitat del 33% o superior Data límit de presentació de sol·licituds: 20 de juliol de 2023 Model d’instància, al següent enllaç Bases i convocatòria, al següent enllaç Actualització 28/07/2023: Llistat previ d’admesos/es i exclosos/es, al següent enllaç Actualització 03/08/2023: Llistat definitiu d’admesos/es i exclosos/es, i composició del Tribunal Qualificador, al següent enllaç Actualització 12/09/2023: Convocatòria per la realització de la prova de nivell de llengua catalana, al següent enllaç Actualització 13/09/2023: Convocatòria per la realització de proves selectives, al següent enllaç Croquis accés a la sala per la realització de les proves selectives del dia 22/09/2023, al següent enllaç Actualització 20/09/2023: resultats de la prova de nivell de llengua catalana, al següent enllaç REUS MOBILITAT I SERVEIS SA c/ Sardà i Cailà s7n, 2n pis ( Edifici Mercat Central) 43201 Reus...

Llegir més...