S’adjudica el subministrament de bicicletes del sistema públic de bicicleta compartida de Reus.
nov.21

S’adjudica el subministrament de bicicletes del sistema públic de bicicleta compartida de Reus.

L’Ajuntament de Reus, a través de l’empresa municipal Reus Mobilitat i Serveis, ha adjudicat un nou lot per a la implantació d’un sistema públic de bicicleta compartida a la ciutat de Reus. Concretament, el subministrament de bicicletes, que preveu una primera fase amb 250 bicicletes. L’empresa adjudicatària és Wolf-Factory Bike SL, per un import de 160.888,72 euros (sense IVA) i ha estat escollida entre les tres empreses que s’han presentat a la licitació. La bicicleta, com apuntaven les bases, és de tipus urbà, senzilla però robusta, i està dissenyada i pensada per al seu ús com a bicicleta compartida. El termini màxim de subministrament és de deu mesos. El sistema públic de bicicleta compartida ha de començar a funcionar amb 250 bicicletes mecàniques, 1.000 punts d’ancoratge i 21 estacions. Els usuaris del sistema podran alliberar la bicicleta escollida mitjançant una aplicació per a dispositius mòbils i retornar-la a qualsevol dels punts d’aparcament del servei. Amb aquest sistema de transport públic d’ús individual es facilitarà que la ciutadania pugui fer els seus desplaçaments habituals en bicicleta d’una forma sostenible, saludable i econòmica. La promoció de l’ús de la bicicleta, tant pública com privada, reverteix en una reducció de les emissions contaminants a la ciutat. Aquest contracte està emmarcat dins del «Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU». La reforma del local del servei, en marxa D’altra banda, aquest mes de novembre han començat les obres de reforma del local situat al carrer de Joan Martell, número 17, on s’ubicaran els serveis logístics per al servei de bicicleta compartida. El lot es va adjudicar a l’empresa Fulgencio Villar SL per un import de 182.687,05 euros (sense IVA). El local està ubicat als baixos d’un edifici construït el 2007 i disposa d’una superfície de 860 m2. No s’hi ha efectuat cap actuació des d’aquella data amb els elements estructurals vistos i amb el tancament exterior provisional. Les obres que s’hi fan han d’adequar una zona per a la reparació i les feines de manteniment de bicicletes, un espai com a magatzem, la construcció de lavabos, vestuaris i oficina per a l’equip de manteniment del servei; totes les instal·lacions, els tancaments exteriors de vidre i la instal·lació d’una porta per a l’accés de vehicles. A més, el contracte també inclou la dotació de l’equipament i el mobiliari necessari per al desenvolupament del servei operatiu i de manteniment. Ara només queda pendent d’adjudicar un lot, el de l’obra civil per a la instal.lació d’estacions i ancoratges (bases d’aparcament) per a...

Llegir més...

REF. 09844- Procés de selecció per la contractació indefinida d’un/a oficial de manteniment

Reus,17 de novembre de 2022 Referència 09844 L’objecte d’aquesta convocatòria es la contractació indefinida d’un/a oficial de manteniment enquadrat en la categoria d’agent de manteniment per la societat Reus Mobilitat i Serveis SA, en aplicació de la taxa addicional d’estabilització de l’ocupació temporal recollida a l’article 2 de la llei 20/2021 de 28 de desembre. El procés selectiu es realitzarà per sistema de selecció de concurs-oposició lliure, Funcions Bàsiques: Mantenir en bon estat de funcionament la maquinària pròpia de les instal·lacions.Solucionar problemes que poden originar que no funcioni adequadament.Detectar i reparació d’averies.Resolució d’incidències als PLCManteniment i resolució d’incidències elèctriques dels edificis gestionats.Manteniment dels aparells de refrigeració, bombes,…Manteniment i reparacions generals de fontaneria, il·luminació, fusteria, serralleria i ram de paleta.Manteniment de pintura d’edificis i senyalització viària Procés selectiu exclusiu per persones aspirants que acreditin un grau de discapacitat del 33% o superior Data límit d’inscripció d’aspirants: 07/12/2022 Bases i convocatòria, al següent enllaç. Model d’instància, al següent...

Llegir més...

Ref 09744. Procés selectiu per la contractació de 4 places indefinides de personal de neteja

Reus, 15 de novembre de 2022. Referència 09744 L’objecte d’aquesta convocatòria es la selecció, mitjançant el procediment de concurs oposició,  per la contractació indefinida  de 4 places de personal de neteja  per la societat Reus Mobilitat i Serveis, SA. Funcions Bàsiques : Complir amb les tasques de neteja previstes a la planificació setmanal i d’acord amb els criteris de qualitat establerts de la direcció del servei.Complimentar els controls diàries de recorregut de neteja.Responsabilitzar-se de les eines i maquinària de neteja.Utilitzar els productes de neteja d’acord amb el protocols de seguretat establerts. Procés selectiu exclusiu per persones que acreditin un grau de discapacitat del 33% mínim Data límit de presentació de sol·licituds: 5 de desembre de 2022 Bases i convocatòria, en aquest enllaç Model d’inscripció, al següent enllaç Reus, 15 de novembre de 2022 relacions.laborals@reusmobilitat.cat REUS MOBILITAT I SERVEIS S.A. c/ Sardà i cailà s/n, 2n pis ( edifici Mercet Central)43201...

Llegir més...

Ref. 09743. Procés selectiu per la contractació indefinida de 6 agents d’aparcament

Reus, 15 de novembre de 2022 Procés selectiu per la contractació de 6 places indefinides d’agent d’aparcament, de les quals 5 places  indefinides d’agent d’aparcament son en aplicació de la taxa de d’estabilitat recollida a l’article 2 de la llei 20/2021 de 28 de desembre, i 1 plaça indefinida en virtut de l’article 20 i Disposició Addicional 17 de la llei 22/2021 de Pressupostos Generals de l’Estat per 2022, per la societat Reus Mobilitat i Serveis SA Salari brut anual segons conveni col·lectiu d’aparcaments de Catalunya i el pacte d’empresa existent a la societat, amb les limitacions salarials establertes pel sector públic.   Funcions Bàsiques : Efectuar rondes de vigilància i control del temps d’aparcament, efectuant preavisos de denúncia en cas d’incompliment de l’ordenança municipal d’aparcament.Efectuar rondes de vigilància, control d’accessos als mercats i pàrquings municipals.Efectuar tasques d’atenció a l’usuari del servei per resoldre qualsevol incidència o informar  d’aspectes relacionats amb el servei d’aparcament o de mercats.Efectuar tasques de neteja a les instal·lacions d’aparcament o de mercats.Elaboració d’informes i comunicar a Centre de Control Central i al Coordinador d’equip les incidències diàries del servei mitjançant els protocols establerts.Posada en marxa i tancament de motors, quadres elèctrics, instal·lacions d’enllumenat, ascensors, caixers i resta d’aparells mecànics i elèctrics.Manteniment bàsic i reposició de consumibles a les instal·lacions de l’aparcament. Procés selectiu exclusiu per aspirants que acreditin un grau de discapacitat del 33% o superior. Termini d’admissió de sol·licituds: 05/12/2022 Bases del procés selectiu, al següent enllaç Model d’inscripció, al següent enllaç relacions.laborals@reusmobilitat.cat REUS MOBILITAT I SERVEIS S.A. c/ Sardà i cailà s/n, 2n pis ( edifici Mercet Central) 43201...

Llegir més...

Ref. 6557 Procés selectiu per l’ampliació de la borsa de treball d’oficial de manteniment

Reus, 29 de setembre de 2022 referència 6557 L’objecte d’aquesta convocatòria es la l’ampliació de la borsa de treball d’oficial de manteniment, inclòs a la categoria d’agent de manteniment vigent a la societat,  per a la posterior provisió de places temporals vacants que es puguin produir per substitució de treballadors amb dret de reserva de lloc de treball, cobertura de vacances, o altres eventualitats del servei que requereixin la contractació temporal d’oficial de manteniment. El procés de selecció es realitzarà per sistema de selecció de concurs-oposició. Funcions Bàsiques: Mantenir en bon estat de funcionament la maquinària pròpia de les instal·lacions.Solucionar problemes que poden originar que no funcioni adequadament.Detectar i reparació d’averies.Resolució d’incidències als PLCManteniment i resolució d’incidències elèctriques dels edificis gestionats.Manteniment dels aparells de refrigeració, bombes,…Manteniment i reparacions generals de fontaneria, il·luminació, fusteria, serralleria i ram de paleta.Manteniment de pintura d’edificis i senyalització viària Procés selectiu exclusiu per persones aspirants que acreditin un grau de discapacitat del 33% o superior Data límit d’inscripció d’aspirants: 10 d’octubre de 2022 Bases i convocatòria, al següent enllaç. Model d’instancia, al següent enllaç Actualització 13/10/2022: Llistat previ de persones aspirants admeses i excloses, al següent enllaç Actualització 25/10/2022: Llistat definitiu de persones aspirants admeses i excloses, i composició del Tribunal Qualificador, al següent enllaç Actualització 26/10/2022: Convocatòria per la realització de la prova de nivell de llengua catalana, al següent enllaç Actualització 26/10/2022: Convocatòria per la realització de les proves selectives, al següent enllaç Actualització 28/10/2022: Resultats de la prova de nivell de llengua catalana, al següent enllaç Actualització 02/11/2022: Convocatòria per la realització de la prova d’entrevista personal, al següent enllaç Actualització 08/11/2022: Resultats del procés selectiu, al següent enllaç **NOTA: Les successives modificacions del llistat de la borsa d’aspirants es realitzarà a la publicació del procés selectiu inicial publicat en aquesta mateixa web, ( ref. 01979) Reus Mobilitat i Serveis SA C/ Sardà i Cailà s/n, 2n pis, ( edifici Mercat Central) 43201 Reus...

Llegir més...