Model de mobilitat

separadorG

Reus Mobilitat i Serveis basa la gestió de la mobilitat en les corones d’accessibilitat, en funció a la seva centralitat, accessibilitat i ocupació.

Així dons les places d’aparcament s’han estructurat per corones d’accessibilitat, associant el preu de l’estacionament amb l’accés a les zones sensibles i congestionades de la ciutat, fent la funció de peatge urbà, posant la gestió de l’aparcament al servei de la mobilitat, donant prioritat a l’estacionament de curta durada i al de càrrega i descàrrega, desplaçant els vehicles de treballadors fora de les places d’estacionament de la calçada d’aquesta corona.

Corona 1. Ubicada al centre de la ciutat. Tota l’oferta a la calçada és zona blava; disposa de les tarifes més altes i les durades màximes més curtes (entre 1h 30 m i 2 hores).

Corona 2. Oferta de places d’aparcament a la calçada (zona blava) i solars, amb un temps màxim d’aparcament entre 2 hores i 4 hores.

Resta de la ciutat: Oferta perimetral al centre urbà: places d’aparcament en solars dirigides a estacionament de llarga durada, amb una durada màxima d’estacionament d’entre 4 i 8 hores.

separadorP

logoZonaAzulZones blaves al carrer

Les zones blaves al carrer estàn destinades a cobrir les necessitats d’aparcament de curta durada, amb una limitació horària d’entre una hora i mitja i dues hores.

logoAreaAparcAparcaments en solars

Les àrees d’aparcament en solars estàn pensades per donar resposta a les necessitats d’aparcament de durada mitjana, amb una limitació horària d’entre quatre i vuit hores, amb l’aplicació d’una tarifa reduïda.

logoParkingAparcaments subterranis

Els aparcaments subterranis, tenen per objectiu cobrir la demanda l’aparcament de durada mitjana i llarga.

La xarxa d’aparcaments municipals està integrada per deu aparcaments subterranis amb una capacitat de 4.440 places d’aparcament.

Els pàrquings municipals s’han ubicat de manera estratègica al voltant de les anelles concèntriques de la ciutat – Ravals, Passeigs i Riera de Miró-, amb l’objectiu de minimitzar i evitar la circulació rodada a la zona més cèntrica de la ciutat.

separadorP