Ref FA06042097. Procés selectiu per la segona ampliació de la borsa de treball d’agent d’aparcament

Referencia FA06042097 Reus, 17 de maig de 2023 Bases que han de regir  la convocatòria per la segona ampliació de la  borsa de treball d’agent d’aparcament per la societat Reus Mobilitat i Serveis, SA. L’objecte d’aquesta convocatòria es l’ampliació de la  borsa de treball d’agent d’aparcament existent a la societat per a la posterior provisió de places temporals vacants que es puguin produir per substitució de treballadors amb dret de reserva de lloc de treball, cobertura de vacances, o altres eventualitats del servei que requereixin la contractació temporal d’agents d’aparcament. El procés selectiu es realitzarà per sistema de selecció de concurs-oposició Funcions Bàsiques : Efectuar rondes de vigilància i control del temps d’aparcament, efectuant preavisos de denúncia en cas d’incompliment de l’ordenança municipal d’aparcament. Efectuar rondes de vigilància, control d’accessos als mercats i pàrquings municipals. Efectuar tasques d’atenció a l’usuari del servei per resoldre qualsevol incidència o informar  d’aspectes relacionats amb el servei d’aparcament o de mercats. Efectuar tasques de neteja a les instal·lacions d’aparcament. Elaboració d’informes i comunicar a Centre de Control Central i al Coordinador d’equip les incidències diàries del servei mitjançant els protocols establerts. Posada en marxa i tancament de motors, quadres elèctrics, instal·lacions d’enllumenat, ascensors, caixers i resta d’aparells mecànics i elèctrics. Oferta exclusiva per persones que acreditin estar en possessió d’un certificat de discapacitat d’un grau del 33% o superior. Data límit de presentació de sol·licituds: 24 de maig de 2023 Bases i convocatòria , al següent enllaç Model d’instància, al següent enllaç Actualització 26/05/2023: Llistat previ d’admesos/es i exclosos/es, al següent enllaç...

Llegir més...

REF 6817. Procés selectiu per l’ampliació de la borsa de personal de neteja

Reus, 13 de març de 2023 REF 6817 L’objecte d’aquesta convocatòria es l’ampliació borsa de treball de personal de neteja per a la posterior provisió de places temporals vacants que es puguin produir per substitució de treballadors amb dret de reserva de lloc de treball, cobertura de vacances, o altres eventualitats del servei que requereixin la contractació temporal de personal de neteja. El procés de selecció es realitzarà per sistema de selecció de concurs-oposició. Funcions Bàsiques : Complir amb les tasques de neteja previstes a la planificació setmanal i d’acord amb els criteris de qualitat establerts de la direcció del servei. Complimentar els controls diaris de recorregut de neteja. Responsabilitzar-se de les eines i maquinària de neteja. Utilitzar els productes de neteja d’acord amb el protocols de seguretat establerts. Procés selectiu exclusiu per persones que acreditin un grau de minusvalia del 33% o superior Data límit de presentació de sol·licituds: 23 de març de 2023 Model d’instància, al següent enllaç Bases i convocatòria, al següent enllaç Actualització 30/03/2023: Llistat previ d’admesos/es i exclosos, al següent enllaç Actualització 13/04/2023: Llistat definitiu d’admesos/es i exclosos/es, i composició del tribunal qualificador, al següent enllaç Actualització 11/05/2023: Convocatòria per la realització de la prova de llengua catalana i castellana, al següent enllaç Actualització 17/05/2023: 2ª Convocatòria per la realització de la prova de llengua catalana, al següent enllaç Actualització 24/05/2023: Resultats de la prova de nivell de llengua catalana, al següent enllaç Email de contacte: relacions.laborals@reusmobilitat.cat REUS MOBILITAT I SERVEIS SA C/ Sardà i Cailà s/n, 2n pis ( Edifici Mercat Central) CP 43201...

Llegir més...

Procés selectiu per l’ampliació de la borsa d’oficial de manteniment

Reus, 13 de març de 2023 L’objecte d’aquesta convocatòria es la l’ampliació de la borsa de treball d’agent de manteniment vigent a la societat,  per a la posterior provisió de places temporals vacants que es puguin produir per substitució de treballadors amb dret de reserva de lloc de treball, cobertura de vacances, o altres eventualitats del servei que requereixin la contractació temporal d’oficial de manteniment. El procés de selecció es realitzarà per sistema de selecció de concurs-oposició. Funcions bàsiques: Mantenir en bon estat de funcionament la maquinària pròpia de les instal·lacions. Solucionar problemes que poden originar que no funcioni adequadament. Detectar i reparació d’averies. Resolució d’incidències als PLC. Manteniment i resolució d’incidències elèctriques dels edificis gestionats. Manteniment dels aparells de refrigeració, bombes,…Manteniment i reparacions generals de fontaneria, il·luminació, fusteria, serralleria i ram de paleta. Manteniment de pintura d’edificis i senyalització viària Procés selectiu exclusiu per persones aspirants que acreditin un grau de discapacitat del 33% o superior Data límit d’admissió de sol·licituds: 23 de març de 2023 Model d’instància, al següent enllaç Bases i convocatòria, al següent enllaç Actualització 30/03/2023: Llistat previ d’admesos/es i exclosos/es, al següent enllaç Actualització 13/04/2023: Llistat definitiu d’admesos/es i exclosos/es, i composició del Tribunal Qualificador, al següent enllaç Actualització 11/05/2023: Convocatòria per la realització de la prova de llengua catalana, al següent enllaç Actualització 24/05/2023: Resultats de la prova de nivell de llengua catalana, al següent enllaç Email de contacte: relacions.laborals@reusmobilitat.cat REUS MOBILITAT I SERVEIS SA C/ Sardà i Cailà s/n, 2n pis ( Edifici Mercat Central) 43201...

Llegir més...

Ref. 6757.Procés selectiu per l’ampliació de la borsa d’agent d’aparcament

Reus, 06 de febrer de 2023 Referència 6757 Procés selectiu per l’ampliació de la borsa de treball d’agent d’aparcament existent a la societat L’objecte d’aquesta convocatòria es l’ampliació de la borsa borsa de treball d’agent d’aparcament vigent a la societat, per a la posterior provisió de places temporals vacants que es puguin produir per substitució de treballadors amb dret de reserva de lloc de treball, cobertura de vacances, o altres eventualitats del servei que requereixin la contractació temporal d’agents d’aparcament. El procés selectiu es realitzarà per sistema de selecció de concurs-oposició        Funcions Bàsiques : Efectuar rondes de vigilància i control del temps d’aparcament, efectuant preavisos de denúncia en cas d’incompliment de l’ordenança municipal d’aparcament. Efectuar rondes de vigilància, control d’accessos als mercats i pàrquings municipals. Efectuar tasques d’atenció a l’usuari del servei per resoldre qualsevol incidència o informar  d’aspectes relacionats amb el servei d’aparcament o de mercats. Efectuar tasques de neteja a les instal·lacions d’aparcament. Elaboració d’informes i comunicar a Centre de Control Central i al Coordinador d’equip les incidències diàries del servei mitjançant els protocols establerts. Posada en marxa i tancament de motors, quadres elèctrics, instal·lacions d’enllumenat, ascensors, caixers i resta d’aparells mecànics i elèctrics. Data límit d’admissió de sol·licituds: 21/02/2023 Procés selectiu exclusiu per aspirants que acreditin un grau de discapacitat del 33% o superior Model d’instància, al següent enllaç: enllaç Bases i convocatòria, al següent enllaç. Actualització 24/02/2023: Llistat previ d’admesos/es i exclosos/es, al següent enllaç Actualització 02/03/2023: Llistat definitiu d’admesos/es i exclosos/es, i composició del Tribunal Qualificador, al següent enllaç Actualització 07/03/2023: Convocatòria per la realització de la prova de nivell de llengua catalana, al següent enllaç Actualització 16/03/2023: Resultats de la prova de nivell de català, i convocatòria per la realització de les proves selectives, al següent enllaç Actualització 11/04/2023: Resultat de les proves selectives, i classificació del procés selectiu d’ampliació de la borsa, al següent enllaç relacions.laborals@reusmobilitat.cat NOTA: Les successives actualitzacions de la borsa d’agent d’aparcament es publicaran a l’entrada de la web on està publicada la borsa inicial d’agent...

Llegir més...

Ref 12126 Procés selectiu per la convocatòria d’una plaça indefinida d’ajudant de manteniment

Reus, 27/12/2022 Bases que han de regir la  convocatòria d’una plaça de treball indefinida d’un/a ajudant de manteniment  per la societat Reus Mobilitat i Serveis S.A. en aplicació de la taxa de d’estabilitat recollida a l’article 2 de la llei 20/2021 de 28 de desembre. L’objecte d’aquesta convocatòria es la contractació indefinida d’un/a ajudant de manteniment per la societat Reus Mobilitat i Serveis SA. El procés selectiu es realitzarà per sistema de selecció de concurs-oposició lliure. Funcions Bàsiques: Col·laborar en el manteniment en bon estat de funcionament la maquinària pròpia de les instal·lacions Solucionar problemes senzills que poden originar que no funcioni adequadament. Detecció i reparació d’averies dintre del seu àmbit d’actuació i coneixement, i seguiment de l’evolució de les mateixes. Donar suport als oficials en el manteniment i en la resolució d’incidències elèctriques dels edificis gestionats. Manteniment i revisions bàsiques i periòdiques dels aparells de refrigeració, bombes, etc. Manteniment i reparacions senzilles generals de fontaneria, il·luminació, fusteria, serralleria i ram de paleta. Manteniment de pintura d’edificis i senyalització viària. Realitzar aquelles funcions pròpies dintre de la seva categoria sota supervisió i direcció de l’oficial de manteniment. Procés selectiu exclusiu per persones que acreditin un grau de discapacitat del 33% o superior Data límit de presentació de candidatures: 26/01/2023 Bases i convocatòria, al següent enllaç Model d’inscripció, al següent enllaç Actualització 06/02/2023: Llistat previ de persones aspirants admeses i excloses, al següent enllaç Actualització 13/02/2023: Llistat definitiu persones aspirants admeses i excloses, i composició del tribunal Qualificador, al següent enllaç Actualització 07/03/2023: Convocatòria per la realització de la prova de nivell de llengua catalana, al següent enllaç Actualització 07/03/2023: Resultats de la prova de nivell de llengua catalana, al següent enllaç Actualització 03/05/2023: Convocatòria per la realització de les proves selectives, al següent enllaç Actualització 31/05/2023: Resultats del procés selectiu, al següent enllaç relacions.laborals@reusmobilitat.cat REUS MOBILITAT I SERVEIS SA C/ Sardà i cailà s/n, 2n pis Edifici Mercat Central 43201...

Llegir més...

Ref. 6557 Procés selectiu per l’ampliació de la borsa de treball d’oficial de manteniment

Reus, 29 de setembre de 2022 referència 6557 L’objecte d’aquesta convocatòria es la l’ampliació de la borsa de treball d’oficial de manteniment, inclòs a la categoria d’agent de manteniment vigent a la societat,  per a la posterior provisió de places temporals vacants que es puguin produir per substitució de treballadors amb dret de reserva de lloc de treball, cobertura de vacances, o altres eventualitats del servei que requereixin la contractació temporal d’oficial de manteniment. El procés de selecció es realitzarà per sistema de selecció de concurs-oposició. Funcions Bàsiques: Mantenir en bon estat de funcionament la maquinària pròpia de les instal·lacions.Solucionar problemes que poden originar que no funcioni adequadament.Detectar i reparació d’averies.Resolució d’incidències als PLCManteniment i resolució d’incidències elèctriques dels edificis gestionats.Manteniment dels aparells de refrigeració, bombes,…Manteniment i reparacions generals de fontaneria, il·luminació, fusteria, serralleria i ram de paleta.Manteniment de pintura d’edificis i senyalització viària Procés selectiu exclusiu per persones aspirants que acreditin un grau de discapacitat del 33% o superior Data límit d’inscripció d’aspirants: 10 d’octubre de 2022 Bases i convocatòria, al següent enllaç. Model d’instancia, al següent enllaç Actualització 13/10/2022: Llistat previ de persones aspirants admeses i excloses, al següent enllaç Actualització 25/10/2022: Llistat definitiu de persones aspirants admeses i excloses, i composició del Tribunal Qualificador, al següent enllaç Actualització 26/10/2022: Convocatòria per la realització de la prova de nivell de llengua catalana, al següent enllaç Actualització 26/10/2022: Convocatòria per la realització de les proves selectives, al següent enllaç Actualització 28/10/2022: Resultats de la prova de nivell de llengua catalana, al següent enllaç Actualització 02/11/2022: Convocatòria per la realització de la prova d’entrevista personal, al següent enllaç Actualització 08/11/2022: Resultats del procés selectiu, al següent enllaç **NOTA: Les successives modificacions del llistat de la borsa d’aspirants es realitzarà a la publicació del procés selectiu inicial publicat en aquesta mateixa web, ( ref. 01979) Reus Mobilitat i Serveis SA C/ Sardà i Cailà s/n, 2n pis, ( edifici Mercat Central) 43201 Reus...

Llegir més...

Ref. 6503. Procés selectiu per l’ampliació de la borsa de personal de neteja

Reus, 23 d’agost de 2022 referència 6503 El motiu de la present convocatòria es l’ampliació de la borsa de treball de personal de neteja per la societat Reus Mobilitat i Serveis SA Funcions: Complir amb les tasques de neteja previstes a la planificació setmanal i d’acord amb els criteris de qualitat establerts de la direcció del servei.Complimentar els controls diàries de recorregut de neteja.Responsabilitzar-se de les eines i maquinària de neteja.Utilitzar els productes de neteja d’acord amb el protocols de seguretat establerts. Procés selectiu exclusiu per aspirants que acreditin estar en possessió d’un grau de discapacitat del 33% o superior Termini d’inscripció: fins el 12 de setembre de 2022 Bases i convocatòria al següent enllaç. Model d’instància, al següent enllaç: enllaç Actualització 19/09/2022: Llistat previ d’admesos/es i exclosos/es, al següent enllaç Actualització 29/09/2022: Llistat definitiu d’admesos/es i exclosos/es, i composició del tribunal qualificador, al següent enllaç Actualització 06/10/2022: Convocatòria per la realització de la prova de nivell de català, al següent enllaç. Actualització 18/10/2022: Resultats de la prova de nivell de llengua catalana, al següent enllaç. Actualització 21/11/2022: Convocatòria per la realització de proves selectives, al següent enllaç Actualització 30/11/2022: Resultats de les proves selectives i convocatòria per la realització de l’entrevista personal, al següent enllaç Actualització 05/01/2023: Resultat del procés selectiu i classificació definitiva d’aspirants, al següent enllaç* *NOTA: Les successives actualitzacions de la borsa de neteja seran publicades a l’entrada del web on està publicat el procés selectiu de la borsa de neteja inicial ( Referència 01972) relacions.laborals@reusmobilitat.cat REUS MOBILITAT I SERVEIS SA C/ Josep Sardà i cailà s/n 2n pis (Edifici Mercat Central), 43201...

Llegir més...

PUBLICACIÓ DE L’OFERTA D’OCUPACIÓ PÚBLICA PER L’EXERCICI 2022

Reus, 26 de maig de 2022 OFERTA PÚBLICA DE D’OCUPACIÓ EN VIRTUT DE LA TAXA ADDICIONAL D’ESTABILITZACIÓ DE L’OCUPACIÓ TEMPORAL I DE LA TAXA DE REPOSICIÓ, PER L’EXERCICI 2022 DE LA SOCIETAT REUS MOBILITAT I SERVEIS SA Publicació de l’oferta pública d’ocupació per l’exercici 2022 per la societat REUS MOBILITAT I SERVEIS SA d’acord amb allò estipulat a l’article 2 de la llei  20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per la reducció de la temporalitat  a l’ocupació pública que regula la taxa addicional per la estabilització de l’ocupació temporal,  i oferta pública de places indefinides en aplicació de l’article 20.Ú.2 i Disposició Addicional dissetena de la Llei 22/2021, de 28 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2022 al següent...

Llegir més...

Ref. 01979. Procés de selecció per la creació d’una borsa de personal de manteniment

Reus, 23 de març de 2022. Referència 01979 Procés selectiu per la creació d’una borsa de treball temporal d’oficial de manteniment, per la societat Reus Mobilitat i Serveis, SA L’objecte d’aquesta convocatòria es la constitució d’una borsa de treball d’oficial de manteniment per a la posterior provisió de places temporals vacants que es puguin produir per substitució de treballadors amb dret de reserva de lloc de treball, cobertura de vacances, o altres eventualitats del servei que requereixin la contractació temporal d’oficial de manteniment. El procés selectiu es realitzarà per sistema de selecció de concurs-oposició   Funcions Bàsiques : Mantenir en bon estat de funcionament la maquinària pròpia de les instal•lacions. Solucionar problemes que poden originar que no funcioni adequadament. Detectar i reparació d’averies. Resolució d’incidències als PLC Manteniment i resolució d’incidències elèctriques dels edificis gestionats. Manteniment dels aparells de refrigeració, bombes,… Manteniment i reparacions generals de fontaneria, il·luminació, fusteria, serralleria i ram de paleta. Manteniment de pintura d’edificis i senyalització viària Data màxima de presentació de sol:licituds: 12 d’abril de 2022 Es valorarà estar en possessió d’un grau de discapacitat del 33% o superior Model d’instància, al següent enllaç: enllaç Bases i convocatòria, al següent enllaç Actualització 22/04/2022: Llistat previ d’admesos/es i exclosos/es, al següent enllaç Actualització 05/05/2022: Llistat definitiu d’admesos/es i exclosos/es , i composició del Tribunal Qualificador , al següent enllaç Actualització 12/05/2022: Convocatòria per la realització de la `prova de nivell de llengua catalana, al següent enllaç. Actualització 18/05/2022: convocatòria per la realització de la prova de coneixements teòrics, al següent enllaç. Plànol d’accés a la FiraReus per la realització de la prova de coneixements, al següent enllaç Actualització 19/07/2022: Resultats de la prova de coneixements teòrics i convocatòria per les proves d’exercici pràctic i entrevista personal, al següent enllaç Actualització 29/07/2022: Resultat del procés selectiu i llista de classificació de les persones aspirants, al següent enllaç. Actualització 08/11/2022: Actualització del llistat de persones aspirants, al següent enllaç....

Llegir més...

Ref. 01972 Procés selectiu per la creació d’una borsa de treball de personal de neteja

Reus, 23 de març de 2022 Referència 01972 El motiu de la present convocatòria es la creació d’una borsa de treball de netejador/a per la societat Reus Mobilitat i Serveis SA Funcions: Complir amb les tasques de neteja previstes a la planificació setmanal i d’acord amb els criteris de qualitat establerts de la direcció del servei. Complimentar els controls diàries de recorregut de neteja. Responsabilitzar-se de les eines i maquinària de neteja. Utilitzar els productes de neteja d’acord amb el protocols de seguretat establerts. Procés selectiu exclusiu per aspirants que acreditin estar en possessió d’un grau de discapacitat del 33% o superior Termini d’inscripció: fins el 12 d’abril de 2022 Bases i convocatòria al següent enllaç. Model d’instància, al següent enllaç: enllaç Actualització 22/04/2022: Llistat previ d’admesos/es i exclosos/es, al següent enllaç Actualització 06/05/2022: Llistat definitiu d’admesos/es i exclosos/es, i composició del Tribunal Qualificador, al següent enllaç. Actualització 10/05/2022: Convocatòria per la realització de la prova de nivell de llengua catalana, al següent enllaç Actualització 18/05/2022: resultats de la prova de català i convocatòria per la realització de la prova de coneixements, al següent enllaç. Plànol d’accés al recinte de fira reus per realitzar la prova de coneixements, al següent enllaç. Actualització 08/06/2022: Resultats de la prova de coneixements teòrics i convocatòria per la realització de la prova pràctica, al següent enllaç. Actualització 15/06/2022: Resultats de la prova pràctica i convocatòria per la realització de les proves d’entrevista personal i test psicotècnic, al següent enllaç Actualitaci´ó 17/06/2022: Resultats del procés selectiu, al següent enllaç. Actualització 22/06/2022: Correcció i modificació del resultat i de la classificació definitiva d’aspirants, per errada en la transcripció dels resultats, al següent enllaç. Actualització 05/01/2023: Actualització de la borsa de neteja un cop conclòs el procés selectiu d’ampliació de la mateixa, al següent enllaç Actualització 14/02/2023: Actualització de la borsa de personal de neteja, al següent enllaç relacions.laborals@reusmobilitat.cat REUS MOBILITAT I SERVEIS SA C/ Josep Sardà i cailà s/n 2n pis (Edifici Mercat Central), 43201...

Llegir més...

Ref. 01964 Procés de selecció per la creació d’una borsa de vigilant d’aparcament

Reus, 18 de març de 2022 Referència 01964 L’objecte de la present convocatòria es la creació d’una borsa de treball per la categoria d’agent d’aparcament la durada de la borsa de treball serà de dos anys Funcions Bàsiques : Efectuar rondes de vigilància i control del temps d’aparcament, efectuant preavisos de denúncia en cas d’incompliment de l’ordenança municipal d’aparcament. Efectuar rondes de vigilància, control d’accessos als mercats i pàrquings municipals. Efectuar tasques d’atenció a l’usuari del servei per resoldre qualsevol incidència o informar  d’aspectes relacionats amb el servei d’aparcament o de mercats. Efectuar tasques de neteja a les instal·lacions d’aparcament. Elaboració d’informes i comunicar a Centre de Control Central i al Coordinador d’equip les incidències diàries del servei mitjançant els protocols establerts. Posada en marxa i tancament de motors, quadres elèctrics, instal·lacions d’enllumenat, ascensors, caixers i resta d’aparells mecànics i elèctrics. Procés selectiu exclusiu per persones que acreditin estar en possessió d’un grau de discapacitat del 33% o superior Model d’instància, al següent enllaç. Bases i convocatòria, al següent enllaç. Actualització 19/04/2022: llistat previ d’admesos/es i exclosos/es, al següent enllaç Actualització 29/04/2022: Llistat definitiu d’admesos/es i exclosos/es, composició del Tribunal Qualificador, i convocatòria per la realització de la prova de nivell de llengua catalana, al següent enllaç. Actualització 12/05/2022: convocatòria per la realització de proves selectives, al següent enllaç. Plànol per l’accés al recinte de la prova de coneixements del dia 20/05/2022, al següent enllaç Actualització 23/05/2022: Resultat de les proves selectives, i convocatòria per la realització de la prova psicotècnica i d’entrevista personal, al següent enllaç Actualització 30/05/2022: Resultat del procés selectiu i classificació de les persones aspirants, al següent enllaç Actualització 25/07/2022: Actualització de la llista d’aspirants, al següent enllaç Actualització 11/04/2023: Actualització de la llista d’aspirants, un cop conclòs el procés selectiu, al següent enllaç relacions.laborals@reusmobilitat.cat Reus Mobilitat i Serveis S.A C/ Josep sardà i Cailà s/n, ( edifici Mercat Central) 2n pis 43201 Reus Termini d’admissió de sol·licituds: fins el 07 d’abril de...

Llegir més...

Ref. 5810 Procés selectiu per la creació d’una borsa de treball d’agent d’aparcament

Reus, 26 de març de 2021 Referència 5810 L’objecte de la present convocatòria es la creació d’una borsa de treball per la categoria d’agent d’aparcament Funcions Bàsiques : Efectuar rondes de vigilància i control del temps d’aparcament, efectuant preavisos de denúncia en cas d’incompliment de l’ordenança municipal d’aparcament.Efectuar rondes de vigilància, control d’accessos als mercats i pàrquings municipals.Efectuar tasques d’atenció a l’usuari del servei per resoldre qualsevol incidència o informar  d’aspectes relacionats amb el servei d’aparcament o de mercats.Efectuar tasques de neteja a les instal·lacions d’aparcament.Elaboració d’informes i comunicar a Centre de Control Central i al Coordinador d’equip les incidències diàries del servei mitjançant els protocols establerts.Posada en marxa i tancament de motors, quadres elèctrics, instal·lacions d’enllumenat, ascensors, caixers i resta d’aparells mecànics i elèctrics. Procés selectiu exclusiu per persones que acreditin estar en possessió d’un grau de discapacitat del 33% o superior Model d’instància, al següent enllaç: enllaç Bases i convocatòria, al següent enllaç: enllaç Termini d’admissió de sol·licituds: fins el 15 d’abril de 2021 Actualització 21/04/2021: llistat previ d’admesos/es i exclosos/es, al següent enllaç: enllaç Actualització 03/05/2021: llistat definitiu d’admesos/es i exclosos/es, al següent enllaç: enllaç Actualizació 07/05/2021: convocatòria per la realització de la prova de nivell de llengua catalana, al següent enllaç: enllaç Actualització 13/05/2021: resultats de la prova de nivell de llengua catalana, i convocatòria per la realització de les proves selectives, al següent enllaç: enllaç Plànol d’accès a les instal:lacions per les proves selectives, al següent enllaç: enllaç Actualització 17/05/2021: Convocatoria per la realització de les proves selectives de coneixements informàtics i entrevista, al següent enllaç: enllaç Actualització 01/06/2021: Resultats del procés selectiu, al següent enllaç: enllaç Actualització 09/06/2021: Actualització de l’ordre de classificació dels aspirants, al següent enllaç: enllaç Actualització 06/09/2021: Actualització de l’ordre de classificació dels aspirants, al següent enllaç: enllaç Actualització 04/10/2021: Actualització de l’ordre de classificació dels aspirants, al següent enllaç: enllaç Actualització: 19/11/2021: Actualització e l’ordre de classifcació dels aspirants, al següent enllaç: enllaç Actualització 09/12/2021: Actualització e l’ordre de classifcació dels aspirants, al següent enllaç: enllaç Reus Mobilitat i Serveis SA C/ Josep Sardà i Cailà s/n, 2n pis, edifici mercat central 43201 Reus...

Llegir més...

Ref 5809. Procés selectiu per la creació d’una borsa de treball de netejador/a

Reus, 26 de març de 2021 Referència 5809 El motiu de la present convocatòria es la creació d’una borsa de treball de netejador/a per la societat Reus Mobilitat i Serveis SA Funcions: Complir amb les tasques de neteja previstes a la planificació setmanal i d’acord amb els criteris de qualitat establerts de la direcció del servei.Complimentar els controls diàries de recorregut de neteja.Responsabilitzar-se de les eines i maquinària de neteja.Utilitzar els productes de neteja d’acord amb el protocols de seguretat establerts. Procés selectiu exclusiu per aspirants que acreditin estar en possessió d’un grau de discapacitat del 33% o superior Termini d’inscripció: fins el 15 d’abril de 2021 Model d’instància, al següent enllaç: enllaç Bases i convocatòria, al següent enllaç: enllaç Actualització 21/04/2021: Llistat previ d’admesos/es i exclosos/es, al següent enllaç: enllaç Actualització 03/05/2021: Llistat definitiu d’admesos/es i exclosos/es, i composició del Tribunal qualificador, al següent enllaç: enllaç Actualització 07/05/2021: Convocatòria per la realització de la prova de nivell de llengua catalana, al següent enllaç: enllaç Actualització 13/05/2021: Resultats de la prova de nivell de llengua catalana, al següent enllaç: enllaç Actualització 01/06/2021: convocatòria per la realització de les proves selectives al següent enllaç: enllaç Plànol d’accés a les instal·lacions de fira Reus: enllaç Actualització 16/06/2021: Resultats proves selectives, al següent enllaç: enllaç Actualització 23/06/2021: Actualització llistat borsa de neteja, al següent enllaç: enllaç Actualització 15/11/2021: Actualització llistat de la borsa de neteja, al següent enllaç: enllaç Actualització 29/11/2021: Actualització llistat de la borsa de neteja, al següent enllaç: enllaç Reus Mobilitat i Serveis SA C/ Joep Sardà i Cailà S/N, 2n pis ( edifici mercat central) 43201 Reus...

Llegir més...

Ref 01331. Procés selectiu per la contractació indefinida d’un/a tècnic/a d’ajustament social i RRHH

Reus, 19 de febrer de 2021 L’objecte d’aquesta convocatòria es la selecció, mitjançant el procediment de concurs oposició lliure, per la contractació indefinida a temps parcial al 70% de la jornada d’un/a tècnic/a d’ajustament social i selecció  pel departament de Recursos Humans per la societat Reus Mobilitat I Serveis S.A. Salari brut anual: 20.669, 85 euros. Funcions Bàsiques : Acompanyament i seguiment proactiu de l’encaix de les incorporacions de personal a la societat,  especialment dels/ de les treballadors/es amb discapacitat.Detecció de necessitats formativesSuport als/a les treballadors/es en la seva adaptació al seu lloc de treball.Seguiment de la vida professional del/la treballador/a i la seva compatibilitat amb el seu entorn familiar.Gestió de la comunicació interna de la societat amb la plantillaGestió de plans de formació i desenvolupament de la vida professional dels/de les treballadors/esGestió dels beneficis socials de l’organitzacióDefinició i implantació de noves iniciatives d’integració de persones juntament amb l’equip de recursos humansGestió dels processos de selecció; publicació i  tramitació dels expedients administratius de contractació de personal,  realització i avaluació de proves de caire psicotècnic i realització dels informes corresponents.Coordinació de totes les tasques administratives associades, relació de la memòria anual d’ajustament social del Centre Especial de TreballadorsGestió a la societat de les mesures i indicacions rebudes pel Servei de Prevenció de Riscos Laborals i interlocució amb el mateix.Totes aquelles funcions de caràcter general que li siguin atribuïdes en el seu àmbit de l’organització. Bases i convocatòria, al següent enllaç: enllaç Model d’instància, al següent enllaç: enllaç Actualització 12/03/2021: Llistat previ d’admesos/es i exclosos/es provisional, al següent enllaç: enllaç Actualització 19/03/2021: llistat definitiu d’admesos/es i exclosos/es, al següent enllaç: enllaç Actualització 24/03/2021: Convocatòria per la realització de proves selectives, al següent enllaç: enllaç Actualització 12 d’abril de 2021: Resultat del procés selectiu, al següent enllaç: enllaç Data límit de presentació de sol:licituds: 11 de març de 2021 Es valorarà acreditar un grau de discapacitat del 33% o superior Reus Mobilitat I Serveis SA C/ Sardà i Cailà s/n, 2n pis, edifici mercat central 43201 Reus...

Llegir més...

Ref.00511 Procés selectiu per la promoció interna de 6 places d’agent d’aparcament

Reus, 28 de gener de 2021. REFERENCIA 00511 L’objecte d’aquesta convocatòria es la selecció, mitjançant el procediment promoció interna, per la promoció de 6 places per la categoria d’agent d’aparcament,  per la societat Reus Mobilitat I Serveis S.A. Funcions Bàsiques : Efectuar rondes de vigilància i control del temps d’aparcament, efectuant preavisos de denúncia en cas d’incompliment de l’ordenança municipal d’aparcament.Efectuar rondes de vigilància, control d’accessos als mercats i pàrquings municipals.Efectuar tasques d’atenció a l’usuari del servei per resoldre qualsevol incidència o informar  d’aspectes relacionats amb el servei d’aparcament o de mercats.Efectuar tasques de neteja a les instal·lacions d’aparcament.Elaboració d’informes i comunicar a Centre de Control Central i al Coordinador d’equip les incidències diàries del servei mitjançant els protocols establerts.Posada en marxa i tancament de motors, quadres elèctrics, instal·lacions d’enllumenat, ascensors, caixers i resta d’aparells mecànics i elèctrics. TERMINI D’INSCRIPCIÓ: Fins el 17/02/2021 Aquesta oferta està convocada exclusivament en règim de promoció interna Model d’Instància: Instància Reus Mobilitat i Serveis Bases i convocatòria, en aquest enllaç: 1.- enllaç Actualització 22/02/2021: Llistat previ d’admesos/es i exclosos/es, al següent enllaç: enllaç Actualització 03 de març de 2021: Convocatòria a proves selectives, al següent enllaç: enllaç Actualització 31/03/2021: Resultat del procés selectiu, al següent enllaç:...

Llegir més...