Ref. 3103. Procés selectiu per la creació d’una borsa de treball temporal d’oficial de manteniment

Reus, 31 de març de 2021 Referència 3103 Procés selectiu per la creació d’una borsa de treball temporal d’oficial de manteniment, per la societat Reus Mobilitat i Serveis, SA L’objecte d’aquesta convocatòria es la constitució d’una borsa de treball d’oficial de manteniment per a la posterior provisió de places temporals vacants que es puguin produir per substitució de treballadors amb dret de reserva de lloc de treball, cobertura de vacances, o altres eventualitats del servei que requereixin la contractació temporal d’oficial de manteniment. El procés selectiu es realitzarà per sistema de selecció de concurs-oposició   Funcions Bàsiques : Mantenir en bon estat de funcionament la maquinària pròpia de les instal•lacions.Solucionar problemes que poden originar que no funcioni adequadament.Detectar i reparació d’averies.Resolució d’incidències als PLCManteniment i resolució d’incidències elèctriques dels edificis gestionats.Manteniment dels aparells de refrigeració, bombes,…Manteniment i reparacions generals de fontaneria, il·luminació, fusteria, serralleria i ram de paleta.Manteniment de pintura d’edificis i senyalització viària Data màxima de presentació de sol:licituds: 20 d’abril de 2021 Procés selectiu exclusiu per aspirants que acreditin estar en possessió d’un grau de discapacitat del 33% o superior Model d’instància, al següent enllaç: enllaç Bases i convocatòria, al següent enllaç: enllaç Actualització 21 d’abril de 2021: Llistat previ d’admesos/es i exclsoso/es, al següent enllaç: enllaç Actualització 03/02/2021: Llistat definitiu d’admesos/es i exclosos/es, i composició del Tribunal qualificador, al següent enllaç; enllaç Actualització 07/05/2021: convocatòria per la realització de la prova de nivell de català, al següent enllaç: enllaç Actualització 14/05/2021: resultat de la prova de nivell de llengua catalana, al següent enllaç: enllaç Reus Mobilitat i Serveis SA C/ Josep Sardà i Cailà S/N ( Edifici Mercat Central) 43201 Reus...

Llegir més...

Ref. 5811. Procés selectiu per la contractació temporal d’un/a tècnic/a informàtic/a

Reus, 26 de març de 2021 Referència 5811 L’objecte de la present convocatòria es la contractació temporal d’un/a tècnic/a informàtic/a El salari brut anual serà de 23.298,60 euros La modalitat de contractació serà temporal per interinitat Funcions bàsiques: Optimitzar l’ús de la informàtica amb una filosofia de rendibilitat i productivitatConèixer la capacitat de la tecnologia utilitzada i la seva adequació a les necessitats informàtiques de la empresa.Mantenir en correcte funcionament el hardware i software existent, analitzant-ne el rendiment amb eines de monitorització (Nagios).Configuració del hardware i software utilitzat a la empresa.Mantenir a punt el equips de la xarxa: ordinadors, impressores, smartphones…Gestionar equips infraestructura de xarxa: switch, router, punts d’accés Wi-FiGestionar còpies de seguretatGestionar centraleta telefònica IP Asterisk Es valorarà estar en possessió d’un grau de discapacitat del 33 % o superior Termini d’admissió de solicituds: 15 d’abril de 2021 Model d’instància, al següent enllaç: enllaç Bases i convocatoria, al següent enllaç: enllaç Actualització 21/04/2021: Llistat previ d’admesos/es i exclosos/es, al següent enllaç: enllaç Actualització 03/05/2021: Llistat definitiu d’admesos/es i exclosos/es, i composició del tribunal qualificador, al següent enllaç: enllaç Actualització 07/05/2021: Convocatòria per la realització de proves selectives, al següent enllaç: enllaç Reus Mobilitat i Serveis SA C/ Josep Sardà i Cailà s/n, 2n pis ( edifici mecat...

Llegir més...

Ref. 5810 Procés selectiu per la creació d’una borsa de treball d’agent d’aparcament

Reus, 26 de març de 2021 Referència 5810 L’objecte de la present convocatòria es la creació d’una borsa de treball per la categoria d’agent d’aparcament Funcions Bàsiques : Efectuar rondes de vigilància i control del temps d’aparcament, efectuant preavisos de denúncia en cas d’incompliment de l’ordenança municipal d’aparcament.Efectuar rondes de vigilància, control d’accessos als mercats i pàrquings municipals.Efectuar tasques d’atenció a l’usuari del servei per resoldre qualsevol incidència o informar  d’aspectes relacionats amb el servei d’aparcament o de mercats.Efectuar tasques de neteja a les instal·lacions d’aparcament.Elaboració d’informes i comunicar a Centre de Control Central i al Coordinador d’equip les incidències diàries del servei mitjançant els protocols establerts.Posada en marxa i tancament de motors, quadres elèctrics, instal·lacions d’enllumenat, ascensors, caixers i resta d’aparells mecànics i elèctrics. Procés selectiu exclusiu per persones que acreditin estar en possessió d’un grau de discapacitat del 33% o superior Model d’instància, al següent enllaç: enllaç Bases i convocatòria, al següent enllaç: enllaç Actualització 21/04/2021: llistat previ d’admesos/es i exclosos/es, al següent enllaç: enllaç Actualització 03/05/2021: llistat definitiu d’admesos/es i exclosos/es, al següent enllaç: enllaç Actualizació 07/05/2021: convocatòria per la realització de la prova de nivell de llengua catalana, al següent enllaç: enllaç Actualització 13/05/2021: resultats de la prova de nivell de llengua catalana, i convocatòria per la realització de les proves selectives, al següent enllaç: enllaç Plànol d’accès a les instal:lacions per les proves selectives, al següent enllaç: enllaç Termini d’admissió de sol:licituds: fins el 15 d’abril de 2021 Reus Mobilitat i Serveis SA C/ Josep Sardà i Cailà s/n, 2n pis, edifici mercat central 43201 Reus...

Llegir més...

Ref 5809. Procés selectiu per la creació d’una borsa de treball de netejador/a

Reus, 26 de març de 2021 Referència 5809 El motiu de la present convocatòria es la creació d’una borsa de treball de netejador/a per la societat Reus Mobilitat i Serveis SA Funcions: Complir amb les tasques de neteja previstes a la planificació setmanal i d’acord amb els criteris de qualitat establerts de la direcció del servei.Complimentar els controls diàries de recorregut de neteja.Responsabilitzar-se de les eines i maquinària de neteja.Utilitzar els productes de neteja d’acord amb el protocols de seguretat establerts. Procés selectiu exclusiu per aspirants que acreditin estar en possessió d’un grau de discapacitat del 33% o superior Termini d’inscripció: fins el 15 d’abril de 2021 Model d’instància, al següent enllaç: enllaç Bases i convocatòria, al següent enllaç: enllaç Actualització 21/04/2021: Llistat previ d’admesos/es i exclosos/es, al següent enllaç: enllaç Actualització 03/05/2021: Llistat definitiu d’admesos/es i exclosos/es, i composició del Tribunal qualificador, al següent enllaç: enllaç Actualització 07/05/2021: Convocatòria per la realització de la prova de nivell de llengua catalana, al següent enllaç: enllaç Actualització 13/05/2021: Resultats de la prova de nivell de llengua catalana, al següent enllaç: enllaç Reus Mobilitat i Serveis SA C/ Joep Sardà i Cailà S/N, 2n pis ( edifici mercat central) 43201 Reus...

Llegir més...

Ref 01331. Procés selectiu per la contractació indefinida d’un/a tècnic/a d’ajustament social i RRHH

Reus, 19 de febrer de 2021 L’objecte d’aquesta convocatòria es la selecció, mitjançant el procediment de concurs oposició lliure, per la contractació indefinida a temps parcial al 70% de la jornada d’un/a tècnic/a d’ajustament social i selecció  pel departament de Recursos Humans per la societat Reus Mobilitat I Serveis S.A. Salari brut anual: 20.669, 85 euros. Funcions Bàsiques : Acompanyament i seguiment proactiu de l’encaix de les incorporacions de personal a la societat,  especialment dels/ de les treballadors/es amb discapacitat.Detecció de necessitats formativesSuport als/a les treballadors/es en la seva adaptació al seu lloc de treball.Seguiment de la vida professional del/la treballador/a i la seva compatibilitat amb el seu entorn familiar.Gestió de la comunicació interna de la societat amb la plantillaGestió de plans de formació i desenvolupament de la vida professional dels/de les treballadors/esGestió dels beneficis socials de l’organitzacióDefinició i implantació de noves iniciatives d’integració de persones juntament amb l’equip de recursos humansGestió dels processos de selecció; publicació i  tramitació dels expedients administratius de contractació de personal,  realització i avaluació de proves de caire psicotècnic i realització dels informes corresponents.Coordinació de totes les tasques administratives associades, relació de la memòria anual d’ajustament social del Centre Especial de TreballadorsGestió a la societat de les mesures i indicacions rebudes pel Servei de Prevenció de Riscos Laborals i interlocució amb el mateix.Totes aquelles funcions de caràcter general que li siguin atribuïdes en el seu àmbit de l’organització. Bases i convocatòria, al següent enllaç: enllaç Model d’instància, al següent enllaç: enllaç Actualització 12/03/2021: Llistat previ d’admesos/es i exclosos/es provisional, al següent enllaç: enllaç Actualització 19/03/2021: llistat definitiu d’admesos/es i exclosos/es, al següent enllaç: enllaç Actualització 24/03/2021: Convocatòria per la realització de proves selectives, al següent enllaç: enllaç Actualització 12 d’abril de 2021: Resultat del procés selectiu, al següent enllaç: enllaç Data límit de presentació de sol:licituds: 11 de març de 2021 Es valorarà acreditar un grau de discapacitat del 33% o superior Reus Mobilitat I Serveis SA C/ Sardà i Cailà s/n, 2n pis, edifici mercat central 43201 Reus...

Llegir més...

Ref.00511 Procés selectiu per la promoció interna de 6 places d’agent d’aparcament

Reus, 28 de gener de 2021. REFERENCIA 00511 L’objecte d’aquesta convocatòria es la selecció, mitjançant el procediment promoció interna, per la promoció de 6 places per la categoria d’agent d’aparcament,  per la societat Reus Mobilitat I Serveis S.A. Funcions Bàsiques : Efectuar rondes de vigilància i control del temps d’aparcament, efectuant preavisos de denúncia en cas d’incompliment de l’ordenança municipal d’aparcament.Efectuar rondes de vigilància, control d’accessos als mercats i pàrquings municipals.Efectuar tasques d’atenció a l’usuari del servei per resoldre qualsevol incidència o informar  d’aspectes relacionats amb el servei d’aparcament o de mercats.Efectuar tasques de neteja a les instal·lacions d’aparcament.Elaboració d’informes i comunicar a Centre de Control Central i al Coordinador d’equip les incidències diàries del servei mitjançant els protocols establerts.Posada en marxa i tancament de motors, quadres elèctrics, instal·lacions d’enllumenat, ascensors, caixers i resta d’aparells mecànics i elèctrics. TERMINI D’INSCRIPCIÓ: Fins el 17/02/2021 Aquesta oferta està convocada exclusivament en règim de promoció interna Model d’Instància: Instància Reus Mobilitat i Serveis Bases i convocatòria, en aquest enllaç: 1.- enllaç Actualització 22/02/2021: Llistat previ d’admesos/es i exclosos/es, al següent enllaç: enllaç Actualització 03 de març de 2021: Convocatòria a proves selectives, al següent enllaç: enllaç Actualització 31/03/2021: Resultat del procés selectiu, al següent enllaç:...

Llegir més...

Ref. 00513. Procés selectiu per la promoció interna de dues places d’oficial de manteniment

Reus, 27 de gener de 2021 L’objecte d’aquesta convocatòria es la selecció, mitjançant el procediment promoció interna, per la promoció de 2 places per la categoria d’oficial de manteniment,  per la societat Reus Mobilitat I Serveis S.A. La modalitat dels contractes de treball  serà indefinida. Funcions Bàsiques : Mantenir en bon estat de funcionament la maquinària pròpia de les instal•lacions.Solucionar problemes que poden originar que no funcioni adequadament.Detectar i reparació d’averies.Resolució d’incidències als PLCManteniment i resolució d’incidències elèctriques dels edificis gestionats.Manteniment dels aparells de refrigeració, bombes,…Manteniment i reparacions generals de fontaneria, il·luminació, fusteria, serralleria i ram de paleta.Manteniment de pintura d’edificis i senyalització viària Aquesta oferta està convocada exclusivament en règim de promoció interna Data límit de presentació de candidatures: 16 de febrer de 2021 Bases i convocatòria, al següent enllaç: enllaç Model d’instància, al següent enllaç: enllaç Actualització 17/02/2021, llistat previ d’admesos/es i exclosos/es, al següent enllaç: enllaç Actualització 23/02/2021: Llistat definitiu d’admesos/es i exclosos/es, i composició del tribunal qualificador, al següent enllaç: enllaç Actualització 01 de març de 2021: Convocatòria per la realització de proves selectives, al següent enllaç: enllaç Actualització 29/03/2021: Resultats del procés selectiu, al següent enllaç: enllaç...

Llegir més...

Ref. 5752. Procés selectiu per la contractació temporal d’un/a netejador/a per la societat Reus Mobilitat i Serveis SA

Reus, 21/01/2021 Referencia 5752 Procés selectiu per la contractació temporal d’un/a netejador/a per la societat Reus Mobilitat i Serveis SA Salari mensual brut: 1350,25 euros x 15 pagues Funcions bàsiques: Complir amb les tasques de neteja previstes a la planificació setmanal i d’acord amb els criteris de qualitat establerts de la direcció del servei.Complimentar els controls diàries de recorregut de neteja.Responsabilitzar-se de les eines i maquinària de neteja.Utilitzar els productes de neteja d’acord amb el protocols de seguretat establerts. Periode màxim d’inscripció: 05 de febrer de 2021 Procés selectiu exclusiu per persones que acreditin estar en possessió d’un garu de discapacitat del 33% o superior Bases i convocatòria, en aquest enllaç: enllaç Model d’instància, en aquest enllaç: enllaç Actualització 10 de febrer de 2021: Llistat previ d’admesos/es i exclosos/es, al següent enllaç: enllaç Actualització 17 de febrer de 2021: Llistat definitiu d’admesos/es i exclsos/es, i composició del Tribunal Qualificador, al següent enllaç: enllaç Actualització 01 de març de 2021: Convocatòria per la realització de la prova de nivell de català, al següent enllaç: enllaç Actualització 15 de març de 2021; resultats de la prova de nivell de llengua catalana, al següent enllaç: enllaç Actualització 16 d’abril de 2021: convocatòria per la realització de proves selectives, al següent enllaç: enllaç Actualització 19 d’abril de 2021: Correcció d’errades de la convocatòria per la realització de proves selectives, al següent enllaç: enllaç e-mail: relacions.laborals@reusmobilitat.cat REUS MOBILITAT I SERVEIS SA C/ Sardà i cailà sn, 2n pis ( Edifici mercat Central) 43201...

Llegir més...

Ref. FA06862120 Procés selectiu per la contractació temporal de dos/dues agents d’aparcament

Reus, 23 de desembre de 2020. Ref FA06862120 L’objecte d’aquesta convocatòria es la selecció, mitjançant el procediment de concurs oposició lliure,  per la contractació temporal de dos/dues agents d’aparcament  per la societat Reus Mobilitat i Serveis, SA. La modalitat del contracte serà  temporal Funcions Bàsiques : Efectuar rondes de vigilància i control del temps d’aparcament, efectuant preavisos de denúncia en cas d’incompliment de l’ordenança municipal d’aparcament.Efectuar rondes de vigilància, control d’accessos als mercats i pàrquings municipals.Efectuar tasques d’atenció a l’usuari del servei per resoldre qualsevol incidència o informar d’aspectes relacionats amb el servei d’aparcament o de mercats.Efectuar tasques de neteja a les instal·lacions d’aparcament.Elaboració d’informes i comunicar a Centre de Control Central i al Coordinador d’equip les incidències diàries del servei mitjançant els protocols establerts.Posada en marxa i tancament de motors, quadres elèctrics, instal·lacions d’enllumenat, ascensors, caixers i resta d’aparells mecànics i elèctrics.Atendre les incidències en aparcaments, zona blava, mercats municipals TERMINI D’INSCRIPCIÓ: Fins el 12 de gener de 2021, inclòs Oferta exclusiva per aspirants/es que acreditin un grau de minusvalia del 33% o superior Model d’Instància: enllaç Bases i convocatòria, en aquest enllaç: 1.- bases i convocatoria Actualització 20/01/2021: Llistat previ d’admesos/es i exclosos/es, al següent enllaç: enllaç Actualització 29/01/2021: Llistat definitiu d’admesos/es i exclosos/es, i composició del Tribunal Qualificador, al següent enllaç: enllaç Actualització 19/02/2021: convocatòria per la realització de la prova de nivell de català, al següent enllaç: enllaç Actualització 15 de març de 2021: resultats de la prova de nivell de llengua catalana, al següent enllaç: enllaç Actualització 06/04/2021: Convocatòria per la realització de proves selectives, al següent enllaç: enllaç Mapa de l’ubicació de les instal:lacions on es faran les proves selectives del dia 12 d’abril de 2021, al següent enllaç: enllaç Actualització 06/05/2021: Convocatòria a proves selectives d’entrevista personal i coneixements informàtics, al següent enllaç:...

Llegir més...
Ref. 5690. Procés selectiu per la contractació temporal d’un/a tècnic/a informàtic/a
nov.11

Ref. 5690. Procés selectiu per la contractació temporal d’un/a tècnic/a informàtic/a

Reus, 11 de novembre de 2020 Ref. 5690 L’objecte d’aquesta convocatòria es la selecció, mitjançant el procediment de concurs oposició,  per la contractació temporal  d’un/a Tècnic/a Informàtic/a (perfil Software developer) per la societat Reus Mobilitat i Serveis, SA. La modalitat del contracte  serà  temporal. Funcions Bàsiques : Desenvolupar i evolucionar aplicatius de la gestió del Centre de Control CentralMantenir en correcte funcionament el software existent, monitoritzant-ne el rendiment a temps realParametrització i seguiment dels sistemes utilitzats a la empresa en l’àmbit de la mobilitat urbana (aparcaments soterranis, zona blava, etc.) Salari brut anual de 22.638,30 euros Data límit de presentació de sol·licituds: 26 de novembre de 2020** **ACTUALITZACIÓ 24/11/2020: S’amplia el termini d’inscripció fins el 10 de desembre de 2020 Es valorarà acreditar un grau de discapacitat del 33% mínim. Bases i convocatòria, en aquest enllaç: 1.- bases i convocatoria Model de sol·licitud, en aquest enllaç: Instància Actualització 14/12/2020: Llistat previ d’admesos/es i exclosos/es, al següent enllaç: enllaç Actualització 22/12/2020: llistat definitiu d’admesos/es i exclosos/es, i composició al tribunal Qualificador, al següent enllaç: enllaç Actualització 14/01/2021: Convocatòria a prova de nivell de català, al següent enllaç: enllaç Actualització 25/01/2021: resultats de la prova de nivell de llengua catalana, i convocatòria a proves selectives, al següent enllaç: enllaç Actualització 02/02/2021: Resultat del procés selectiu, al següent enllaç: enllaç Reus Mobilitat i Serveis SA cl Sardà i Cailà sn, 2n pis, (Edifici Mercat Central) 43201 Reus...

Llegir més...
Ref. 07824 (5674) Procés selectiu per la contractació indefinida d’un/a oficial de manteniment
oct.30

Ref. 07824 (5674) Procés selectiu per la contractació indefinida d’un/a oficial de manteniment

Reus, 30 d’octubre  de 2020. ref. 07824 ( 5674) L’objecte d’aquesta convocatòria es la selecció, mitjançant el procediment de concurs oposició,  per la contractació indefinida d’un/a oficial de manteniment  per la societat Reus Mobilitat i Serveis, SA La modalitat de contractació serà indefinida Funcions bàsiques: – Mantenir en bon estat de funcionament la maquinària pròpia de les instal•lacions. – Solucionar problemes que poden originar que no funcioni adequadament. – Detectar i reparació d’averies. – Resolució d’incidències als PLC – Manteniment i resolució d’incidències elèctriques dels edificis gestionats. – Manteniment dels aparells de refrigeració, bombes,… – Manteniment i reparacions generals de fontaneria, il•luminació, fusteria, serralleria i ram de paleta. – Manteniment de pintura d’edificis i senyalització viària Oferta exclusiva per aspirants que acreditin un grau de minusvalia del 33% o superior Data limit d’inscripció: 19 de novembre de 2020 Bases i convocatòria, en aquest enllaç:1.- bases i convocatòria Model d’instància, en aquest enllaç: Instància Actualització 23/11/2020: Llistat previ d’admesos/es i exclosos/es, en aquest enllaç: enllaç Actualització 02/12/2020: llistat definitiu d’admesos/es i exclosos/es, i composició del tribunal qualificador, en el següent enllaç: enllaç Actualització 19/02/2021: convocatòria per la realització de la prova de nivell de llengua catalana, al següent enllaç: enllaç Actualització 09 de març de 2021: Resultats de la prova de nivell de català, al següent enllaç: enllaç Actualització 15/03/2021: convocatòria per la realització de les proves selectives, al següent enllaç: enllaç Actualització 31/03/2021: Resultat del procés selectiu, i classiicació definitiva dels/ de les aspirants, al següent enllaç: enllaç Reus Mobilitat i Serveis SA C/ Sardà i Cailà s/n, ( Edifici Mercat Central), 2n pis 43201 Reus...

Llegir més...
Ref. 07823 (5675). Procés selectiu per la contractació indefinida de dos/dues netejadors/es
oct.30

Ref. 07823 (5675). Procés selectiu per la contractació indefinida de dos/dues netejadors/es

Reus, 30 d’octubre de 2020 . Referència 07823 (5675) L’objecte d’aquesta convocatòria es la selecció, mitjançant el procediment de concurs oposició,  per la contractació indefinida  de dos/dues netejadors/es  per la societat Reus Mobilitat i Serveis, SA. Funcions Bàsiques : Complir amb les tasques de neteja previstes a la planificació setmanal i d’acord amb els criteris de qualitat establerts de la direcció del servei.Complimentar els controls diàries de recorregut de neteja.Responsabilitzar-se de les eines i maquinària de neteja.Utilitzar els productes de neteja d’acord amb el protocols de seguretat establerts. Procés selectiu exclusiu per persones que acreditin un grau de discapacitat del 33% mínim Data límit de presentació de sol·licituds: 19 de novembre de 2020 Bases i convocatòria, en aquest enllaç: 1.-bases i convocatoria Model d’Instància, en aquest enllaç:Instància Reus Mobilitat i Serveis Actualització 23/11/2020: Llistat previ d’admesos/es i exclosos/es, en aquest enllaç: enllaç Actualització 01/12/2020: Llistat definitiu d’admesos/es i exclosos/es, i composició del Tribunal Qualificador, en aquest enllaç: enllaç Actualització 18/02/2021: convocatòria per la realització de la prova de nivell de llengua catalana, al següent enllaç: enllaç Actualització 09/03/2021: Resultat de la prova de nivell de llengua catalana, al present enllaç: enllaç Actualització 15/03/2021: Convocatòria per la realització de proves selectives, al següent enllaç: enllaç Actualització 05 de maig de 2021: Resultats del procés selectiu i classificació definitiva dels aspirants, al següent enllaç: enllaç Reus Mobilitat i Serveis...

Llegir més...
Referència 07822 (5667). Procés selectiu per la contractació indefinida de quatre agents d’aparcament
oct.28

Referència 07822 (5667). Procés selectiu per la contractació indefinida de quatre agents d’aparcament

Reus, 28 d’octubre  de 2020. REFERENCIA 07822 (5667) L’objecte d’aquesta convocatòria es la selecció, mitjançant el procediment de concurs oposició,  per la contractació indefinida  de quatre  agents d’aparcament  per la societat Reus Mobilitat i Serveis, SA. Funcions Bàsiques : Efectuar rondes de vigilància i control del temps d’aparcament, efectuant preavisos de denúncia en cas d’incompliment de l’ordenança municipal d’aparcament. Efectuar rondes de vigilància, control d’accessos als mercats i pàrquings municipals. Efectuar tasques d’atenció a l’usuari del servei per resoldre qualsevol incidència o informar d’aspectes relacionats amb el servei d’aparcament o de mercats. Efectuar tasques de neteja a les instal·lacions d’aparcament. Elaboració d’informes i comunicar a Centre de Control Central i al Coordinador d’equip les incidències diàries del servei mitjançant els protocols establerts. Posada en marxa i tancament de motors, quadres elèctrics, instal·lacions d’enllumenat, ascensors, caixers i resta d’aparells mecànics i elèctrics. Atendre les incidències en aparcaments, zona blava, mercats municipals TERMINI D’INSCRIPCIÓ: Fins el 17/11/2020 Oferta exclusiva per aspirants/es que acreditin un grau de minusvalia del 33% o superior Model d’Instància: Instància Reus Mobilitat i Serveis Bases i convocatòria, en aquest enllaç: 1.- enllaç Actualització 23/11/2020: Llistat previ d’admesos/es i exclosos/es, en aquest enllaç: enllaç Actualització 01/12/2020: Llistat definitiu d’admesos/es i exclosos/es, i composició del tribunal Qualificador, en aquest enllaç: enllaç Actualització 17/02/2021: convocatòria a prova de nivell de llengua catalana, al següent enllaç: enllaç Actualització 01/03/2021: Resultats de la prova de nivell de llengua catalana, al següent enllaç: enllaç Actualització 06/04/2021: convocatòria per la realització de proves selectives, al següent enllaç: enllaç Mapa d’ubicació de l’adreça on es faran les proves selectives dels dies 12 i 13 d’abril de 2021: enllaç Actualització 06/05/2021; convocatòria per la realització de les proves selectives d’entrevista i prova de coneixements informàtics, al següent enllaç: enllaç Reus Mobilitat i Serveis SA C/ Sardà i cailà s/n, 2n pis ( Edifici Mercat Central), 43201 Reus...

Llegir més...
Ref.  5663 Procés selectiu per la contractació temporal de dos/dues netejadors/es
oct.16

Ref. 5663 Procés selectiu per la contractació temporal de dos/dues netejadors/es

Reus, 16 d’octubre de 2020 L’objecte d’aquesta convocatòria es la selecció, mitjançant el procediment de concurs oposició,  per la contractació temporal  de dos/dues netejadors/es  per la societat Reus Mobilitat i Serveis, SA. La modalitat del contracte  serà  temporal Funcions Bàsiques : Complir amb les tasques de neteja previstes a la planificació setmanal i d’acord amb els criteris de qualitat establerts de la direcció del servei. Complimentar els controls diàries de recorregut de neteja. Responsabilitzar-se de les eines i maquinària de neteja. Utilitzar els productes de neteja d’acord amb el protocols de seguretat establerts. Procés selectiu exclusiu per persones que acreditin un grau de discapacitat del 33% mínim Data límit de presentació de sol·licituds: 26 d’octubre de 2020 Bases i convocatòria, en aquest enllaç: 1.-bases i convocatoria Model d’Instància, en aquest enllaç:Instància Reus Mobilitat i Serveis Actualització 02/11/2020: LListat previ d’admesos/es i exclosos, en aquest enllaç: enllaç Actualització 12/11/2020: Llistat definitiu d’admesos/es i exclosos/es, composició del tribunal qualificador, i convocatòria a prova de nivell de llengua catalana, en aquest enllaç: enllaç Actualització 19/11/2020: Resultats de la prova de llengua catalana, en aquest enllaç: enllaç Actualització 24/11/2020: Convocatòria a proves selectives, en aquest enllaç: enllaç  Actualització 02/12/2020: Resultat del procés selectiu, en aquest enllaç: enllaç Reus Mobilitat i Serveis SA C/ Sardà i Cailà sn, Edifici Mercat Central 43201 Reus...

Llegir més...
Ref. 5662. Procés selectiu per la contractació temporal de 3 oficials de manteniment
oct.16

Ref. 5662. Procés selectiu per la contractació temporal de 3 oficials de manteniment

Reus, 16 d’octubre  de 2020. ref. 5662 L’objecte d’aquesta convocatòria es la selecció, mitjançant el procediment de concurs oposició,  per la contractació temporal de tres oficials de manteniment  per la societat Reus Mobilitat i Serveis, SA La modalitat de contractació serà temporal per reforç de la campanya de Nadal   Funcions bàsiques: – Mantenir en bon estat de funcionament la maquinària pròpia de les instal•lacions. – Solucionar problemes que poden originar que no funcioni adequadament. – Detectar i reparació d’averies. – Resolució d’incidències als PLC – Manteniment i resolució d’incidències elèctriques dels edificis gestionats. – Manteniment dels aparells de refrigeració, bombes,… – Manteniment i reparacions generals de fontaneria, il•luminació, fusteria, serralleria i ram de paleta. – Manteniment de pintura d’edificis i senyalització viària Oferta exclusiva per aspirants que acreditin un grau de minusvalia del 33% o superior Bases i convocatòria, en aquest enllaç:1.- bases i convocatòria Model d’instància, en aquest enllaç: Instància Actualització 02/11/2020: LListat previ d’admesos/es i exclosos/es, en aquest enllaç: enllaç Actualització 12/11/2020: llistat definitiu d’admesos/es i exclosos/es, composició del Tribunal Qualificador, i convocatòria a prova de nivell de català, en aquest enllaç: enllaç Actualització 19/11/2020: Resultats de la prova de nivell de llengua catalana, en aquest enllaç: enllaç Actualització 24/11/2020: convocatòria a proves selectives, en aquest enllaç: enllaç Actualització 03/12/2020: Resultat del procés selectiu, en aquest enllaç: enllaç Reus Mobilitat i Serveis SA   C/ Sardà i Cailà s/n, ( Edifici Mercat Central), 2n pis 43201 Reus...

Llegir més...

Ús de les cookies

Aquest lloc web utilitza les cookies perque tingueu la millor experiència d'usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per l'acceptació de les esmentades cookies (galetes) i l'acceptació de la nostra política de cookies, cliqueu l'enllaç per a més informació.

ACEPTAR
Aviso de cookies