Ref. 7006 Procés selectiu per l’ampliació de la borsa de treball d’oficial de manteniment

Reus, 27 de juliol de 2023 Referència 7006 L’objecte d’aquesta convocatòria es la l’ampliació de la borsa de treball d’oficial de manteniment, inclòs a la categoria d’agent de manteniment vigent a la societat,  per a la posterior provisió de places temporals vacants que es puguin produir per substitució de treballadors amb dret de reserva de lloc de treball, cobertura de vacances, o altres eventualitats del servei que requereixin la contractació temporal d’oficial de manteniment. El procés de selecció es realitzarà per sistema de selecció de concurs-oposició. Funcions Bàsiques: Mantenir en bon estat de funcionament la maquinària pròpia de les instal·lacions. Solucionar problemes que poden originar que no funcioni adequadament. Detectar i reparació d’averies. Resolució d’incidències als PLC Manteniment i resolució d’incidències elèctriques dels edificis gestionats. Manteniment dels aparells de refrigeració, bombes,… Manteniment i reparacions generals de fontaneria, il·luminació, fusteria, serralleria i ram de paleta. Manteniment de pintura d’edificis i senyalització viària Procés selectiu exclusiu per persones aspirants que acreditin un grau de discapacitat del 33% o superior Data límit d’inscripció d’aspirants: 16 d’agost de 2023 Bases i convocatòria, al següent enllaç. Model d’instancia, al següent enllaç Actualització 24/08/2023: Llistat previ d’admesos/es i exclosos/es, al següent llistat Actualització 30/08/2023: Llistat definitiu d’admesos/es i exclosos/es, al següent enllaç Actualització 31/08/2023: Convocatòria per la realització de les proves selectives, al següent enllaç Actualització 04/09/2023: convocatòria per la realització de la prova de nivell de llengua catalana, al següent enllaç Actualització 12/09/2023: Resultats de la prova de nivell de llengua catalana i de la prova de coneixements, i convocatòria per la realització de l’entrevista personal, al següent enllaç Actualització 20/09/2023: Resultats del procés selectiu, al següent enllaç **NOTA: les successives actualitzacions de l’ordre de classificació d’admesos/es i exclosos/es es realitzarà a l’entrada del web on està publicat el procés inicial de la borsa de manteniment ( REF...

Llegir més...

Ref 06591. Procés selectiu per la convocatòria d’una plaça indefinida d’oficial de manteniment de bicicletes

Reus, 27 de juliol de 2023 Referència 06591 L’objecte d’aquesta convocatòria es la selecció, mitjançant el procediment de concurs oposició lliure, per la contractació indefinida a temps complet d’un/a oficial de manteniment de bicicletes per la societat Reus Mobilitat I Serveis S.A. Funcions bàsiques Muntatge de bicicletes i acoblament dels components Manteniment preventiu i correctiu de bicicletes i components Instal·lació, muntatge i manteniment de punts de reposició de bicicletes Recollida i distribució diària de bicicletes, tant per la seva reparació, reposició o redistribució per les diferents zones de la ciutat. Seguiment del servei diari. Mantenir en bon estat de funcionament la maquinària, instal·lacions, senyalització i mobiliari del servei Detectar i reparar averies Reportar i fer propostes de millora del servei al seu cap jeràrquic Data límit de presentació de sol·licituds: 11 d’agost de 2023 Es valorarà estar en possessió d’un grau de discapacitat del 33% o superior Bases i convocatòria, al següent enllaç Actualització 14/08/2023: Llistat previ d’admesos/es i exclosos/es, al següent enllaç Actualització 22/08/2023: Llistat definitiu d’admesos/es i exclosos/es, i composició del Tribunal Qualificador, al següent enllaç Actualització 12/09/2023: Convocatòria per la realització de proves selectives, al següent enllaç Actualització 21/09/2023: Resultat del procés selectiu, al següent enllaç Model d’instància, al següent enllaç...

Llegir més...

Ref. 05358 Procés selectiu per la contractació indefinida de 7 agents d’aparcament

Referència 05358 Reus, 30 de juny de 2023 Bases que han de regir la  convocatòria de 7 places indefinides d’agent d’aparcament, en virtut de l’aplicació de la taxa de reposició establerta a l’article 20 i Disposició Addicional 21 de la llei 31/2022  de Pressupostos Generals de l’Estat per 2023, per la societat Reus Mobilitat i Serveis SA. El procés de selecció es farà mitjançant el sistema de concurs-oposició lliure Funcions Bàsiques : Efectuar rondes de vigilància i control del temps d’aparcament, efectuant preavisos de denúncia en cas d’incompliment de l’ordenança municipal d’aparcament. Efectuar rondes de vigilància, control d’accessos als mercats i pàrquings municipals. Efectuar tasques d’atenció a l’usuari del servei per resoldre qualsevol incidència o informar  d’aspectes relacionats amb el servei d’aparcament o de mercats. Efectuar tasques de neteja a les instal·lacions d’aparcament o de mercats. Elaboració d’informes i comunicar a Centre de Control Central i al Coordinador d’equip les incidències diàries del servei mitjançant els protocols establerts. Posada en marxa i tancament de motors, quadres elèctrics, instal·lacions d’enllumenat, ascensors, caixers i resta d’aparells mecànics i elèctrics. Manteniment bàsic i reposició de consumibles a les instal·lacions de l’aparcament. Procés selectiu exclusiu per aspirants que acreditin un grau de discapacitat del 33% o superior Data límit de presentació de sol·licituds: 20 de juliol de 2023 Model d’instància, al següent enllaç Bases i convocatòria, al següent enllaç Actualització 28/07/2023: Llistat previ d’admesos/es i exclosos/es, al següent enllaç Actualització 03/08/2023: Llistat definitiu d’admesos/es i exclosos/es, i composició del Tribunal Qualificador, al següent enllaç Actualització 12/09/2023: Convocatòria per la realització de la prova de nivell de llengua catalana, al següent enllaç Actualització 13/09/2023: Convocatòria per la realització de proves selectives, al següent enllaç Croquis accés a la sala per la realització de les proves selectives del dia 22/09/2023, al següent enllaç Actualització 20/09/2023: resultats de la prova de nivell de llengua catalana, al següent enllaç Actualització 29/09/2023: Resultat de les proves de coneixements i test psicotècnic, i convocatòria per la realització de les proves selectives de caràcter pràctic i d’entrevista personal, al següent enllaç REUS MOBILITAT I SERVEIS SA c/ Sardà i Cailà s7n, 2n pis ( Edifici Mercat Central) 43201 Reus...

Llegir més...

Ref FA06042097. Procés selectiu per la segona ampliació de la borsa de treball d’agent d’aparcament

Referencia FA06042097 Reus, 17 de maig de 2023 Bases que han de regir  la convocatòria per la segona ampliació de la  borsa de treball d’agent d’aparcament per la societat Reus Mobilitat i Serveis, SA. L’objecte d’aquesta convocatòria es l’ampliació de la  borsa de treball d’agent d’aparcament existent a la societat per a la posterior provisió de places temporals vacants que es puguin produir per substitució de treballadors amb dret de reserva de lloc de treball, cobertura de vacances, o altres eventualitats del servei que requereixin la contractació temporal d’agents d’aparcament. El procés selectiu es realitzarà per sistema de selecció de concurs-oposició Funcions Bàsiques : Efectuar rondes de vigilància i control del temps d’aparcament, efectuant preavisos de denúncia en cas d’incompliment de l’ordenança municipal d’aparcament. Efectuar rondes de vigilància, control d’accessos als mercats i pàrquings municipals. Efectuar tasques d’atenció a l’usuari del servei per resoldre qualsevol incidència o informar  d’aspectes relacionats amb el servei d’aparcament o de mercats. Efectuar tasques de neteja a les instal·lacions d’aparcament. Elaboració d’informes i comunicar a Centre de Control Central i al Coordinador d’equip les incidències diàries del servei mitjançant els protocols establerts. Posada en marxa i tancament de motors, quadres elèctrics, instal·lacions d’enllumenat, ascensors, caixers i resta d’aparells mecànics i elèctrics. Oferta exclusiva per persones que acreditin estar en possessió d’un certificat de discapacitat d’un grau del 33% o superior. Data límit de presentació de sol·licituds: 24 de maig de 2023 Bases i convocatòria , al següent enllaç Model d’instància, al següent enllaç Actualització 26/05/2023: Llistat previ d’admesos/es i exclosos/es, al següent enllaç Actualització 01/6/2023: Llistat definitiu de persones admeses i excloses, al següent enllaç Actualització 05/06/2023: Convocatòria per la realització de les proves de nivell de llengua catalana, i realització de les proves selectives, al següent enllaç Actualització 07/06/2023: Resultats de la prova de nivell de català, al següent enllaç Actualitzacio 13/06/2023: Resultats del procés selectiu, al següent enllaç. Actualització 13/06/2023: Correcció d’errades de la transcripció de dades dels resultats del procés selectiu, al següent enllaç NOTA: Les successives modificacions de la borsa de treball es publicaran a l’entrada on hi figura publicada la borsa de treball inicial vigent, amb número de referència 01964...

Llegir més...

REF 6817. Procés selectiu per l’ampliació de la borsa de personal de neteja

Reus, 13 de març de 2023 REF 6817 L’objecte d’aquesta convocatòria es l’ampliació borsa de treball de personal de neteja per a la posterior provisió de places temporals vacants que es puguin produir per substitució de treballadors amb dret de reserva de lloc de treball, cobertura de vacances, o altres eventualitats del servei que requereixin la contractació temporal de personal de neteja. El procés de selecció es realitzarà per sistema de selecció de concurs-oposició. Funcions Bàsiques : Complir amb les tasques de neteja previstes a la planificació setmanal i d’acord amb els criteris de qualitat establerts de la direcció del servei. Complimentar els controls diaris de recorregut de neteja. Responsabilitzar-se de les eines i maquinària de neteja. Utilitzar els productes de neteja d’acord amb el protocols de seguretat establerts. Procés selectiu exclusiu per persones que acreditin un grau de minusvalia del 33% o superior Data límit de presentació de sol·licituds: 23 de març de 2023 Model d’instància, al següent enllaç Bases i convocatòria, al següent enllaç Actualització 30/03/2023: Llistat previ d’admesos/es i exclosos, al següent enllaç Actualització 13/04/2023: Llistat definitiu d’admesos/es i exclosos/es, i composició del tribunal qualificador, al següent enllaç Actualització 11/05/2023: Convocatòria per la realització de la prova de llengua catalana i castellana, al següent enllaç Actualització 17/05/2023: 2ª Convocatòria per la realització de la prova de llengua catalana, al següent enllaç Actualització 24/05/2023: Resultats de la prova de nivell de llengua catalana, al següent enllaç Actualització 19/06/2023: Convocatòria per la realització de la prova pràctica, al següent enllaç Actualització 28/06/2023: Resultats de la prova pràctica, al següent enllaç Actualització 07/07/2023: Correcció d’errades dels resultats de la prova pràctica, al següent enllaç Actualització 18/07/2023: Convocatòria per la realització de la prova de coneixements i d’entrevista personal, al següent enllaç Actualització 26/07/2023: Resultats del procés selectiu, al següent enllaç. Email de contacte: relacions.laborals@reusmobilitat.cat REUS MOBILITAT I SERVEIS SA C/ Sardà i Cailà s/n, 2n pis ( Edifici Mercat Central) CP 43201...

Llegir més...

Procés selectiu per l’ampliació de la borsa d’oficial de manteniment

Reus, 13 de març de 2023 L’objecte d’aquesta convocatòria es la l’ampliació de la borsa de treball d’agent de manteniment vigent a la societat,  per a la posterior provisió de places temporals vacants que es puguin produir per substitució de treballadors amb dret de reserva de lloc de treball, cobertura de vacances, o altres eventualitats del servei que requereixin la contractació temporal d’oficial de manteniment. El procés de selecció es realitzarà per sistema de selecció de concurs-oposició. Funcions bàsiques: Mantenir en bon estat de funcionament la maquinària pròpia de les instal·lacions. Solucionar problemes que poden originar que no funcioni adequadament. Detectar i reparació d’averies. Resolució d’incidències als PLC. Manteniment i resolució d’incidències elèctriques dels edificis gestionats. Manteniment dels aparells de refrigeració, bombes,…Manteniment i reparacions generals de fontaneria, il·luminació, fusteria, serralleria i ram de paleta. Manteniment de pintura d’edificis i senyalització viària Procés selectiu exclusiu per persones aspirants que acreditin un grau de discapacitat del 33% o superior Data límit d’admissió de sol·licituds: 23 de març de 2023 Model d’instància, al següent enllaç Bases i convocatòria, al següent enllaç Actualització 30/03/2023: Llistat previ d’admesos/es i exclosos/es, al següent enllaç Actualització 13/04/2023: Llistat definitiu d’admesos/es i exclosos/es, i composició del Tribunal Qualificador, al següent enllaç Actualització 11/05/2023: Convocatòria per la realització de la prova de llengua catalana, al següent enllaç Actualització 24/05/2023: Resultats de la prova de nivell de llengua catalana, al següent enllaç Actualització 16/06/2023: Convocatòria per la realització d ela prova de coneixements, al següent enllaç Actualització 23/06/2023: Resultat de la prova selectiva de coneixements, i del procés selectiu, al següent enllaç Email de contacte: relacions.laborals@reusmobilitat.cat REUS MOBILITAT I SERVEIS SA C/ Sardà i Cailà s/n, 2n pis ( Edifici Mercat Central) 43201...

Llegir més...

Ref. 6757.Procés selectiu per l’ampliació de la borsa d’agent d’aparcament

Reus, 06 de febrer de 2023 Referència 6757 Procés selectiu per l’ampliació de la borsa de treball d’agent d’aparcament existent a la societat L’objecte d’aquesta convocatòria es l’ampliació de la borsa borsa de treball d’agent d’aparcament vigent a la societat, per a la posterior provisió de places temporals vacants que es puguin produir per substitució de treballadors amb dret de reserva de lloc de treball, cobertura de vacances, o altres eventualitats del servei que requereixin la contractació temporal d’agents d’aparcament. El procés selectiu es realitzarà per sistema de selecció de concurs-oposició        Funcions Bàsiques : Efectuar rondes de vigilància i control del temps d’aparcament, efectuant preavisos de denúncia en cas d’incompliment de l’ordenança municipal d’aparcament. Efectuar rondes de vigilància, control d’accessos als mercats i pàrquings municipals. Efectuar tasques d’atenció a l’usuari del servei per resoldre qualsevol incidència o informar  d’aspectes relacionats amb el servei d’aparcament o de mercats. Efectuar tasques de neteja a les instal·lacions d’aparcament. Elaboració d’informes i comunicar a Centre de Control Central i al Coordinador d’equip les incidències diàries del servei mitjançant els protocols establerts. Posada en marxa i tancament de motors, quadres elèctrics, instal·lacions d’enllumenat, ascensors, caixers i resta d’aparells mecànics i elèctrics. Data límit d’admissió de sol·licituds: 21/02/2023 Procés selectiu exclusiu per aspirants que acreditin un grau de discapacitat del 33% o superior Model d’instància, al següent enllaç: enllaç Bases i convocatòria, al següent enllaç. Actualització 24/02/2023: Llistat previ d’admesos/es i exclosos/es, al següent enllaç Actualització 02/03/2023: Llistat definitiu d’admesos/es i exclosos/es, i composició del Tribunal Qualificador, al següent enllaç Actualització 07/03/2023: Convocatòria per la realització de la prova de nivell de llengua catalana, al següent enllaç Actualització 16/03/2023: Resultats de la prova de nivell de català, i convocatòria per la realització de les proves selectives, al següent enllaç Actualització 11/04/2023: Resultat de les proves selectives, i classificació del procés selectiu d’ampliació de la borsa, al següent enllaç relacions.laborals@reusmobilitat.cat NOTA: Les successives actualitzacions de la borsa d’agent d’aparcament es publicaran a l’entrada de la web on està publicada la borsa inicial d’agent...

Llegir més...

Ref 12126 Procés selectiu per la convocatòria d’una plaça indefinida d’ajudant de manteniment

Reus, 27/12/2022 Bases que han de regir la  convocatòria d’una plaça de treball indefinida d’un/a ajudant de manteniment  per la societat Reus Mobilitat i Serveis S.A. en aplicació de la taxa de d’estabilitat recollida a l’article 2 de la llei 20/2021 de 28 de desembre. L’objecte d’aquesta convocatòria es la contractació indefinida d’un/a ajudant de manteniment per la societat Reus Mobilitat i Serveis SA. El procés selectiu es realitzarà per sistema de selecció de concurs-oposició lliure. Funcions Bàsiques: Col·laborar en el manteniment en bon estat de funcionament la maquinària pròpia de les instal·lacions Solucionar problemes senzills que poden originar que no funcioni adequadament. Detecció i reparació d’averies dintre del seu àmbit d’actuació i coneixement, i seguiment de l’evolució de les mateixes. Donar suport als oficials en el manteniment i en la resolució d’incidències elèctriques dels edificis gestionats. Manteniment i revisions bàsiques i periòdiques dels aparells de refrigeració, bombes, etc. Manteniment i reparacions senzilles generals de fontaneria, il·luminació, fusteria, serralleria i ram de paleta. Manteniment de pintura d’edificis i senyalització viària. Realitzar aquelles funcions pròpies dintre de la seva categoria sota supervisió i direcció de l’oficial de manteniment. Procés selectiu exclusiu per persones que acreditin un grau de discapacitat del 33% o superior Data límit de presentació de candidatures: 26/01/2023 Bases i convocatòria, al següent enllaç Model d’inscripció, al següent enllaç Actualització 06/02/2023: Llistat previ de persones aspirants admeses i excloses, al següent enllaç Actualització 13/02/2023: Llistat definitiu persones aspirants admeses i excloses, i composició del tribunal Qualificador, al següent enllaç Actualització 07/03/2023: Convocatòria per la realització de la prova de nivell de llengua catalana, al següent enllaç Actualització 07/03/2023: Resultats de la prova de nivell de llengua catalana, al següent enllaç Actualització 03/05/2023: Convocatòria per la realització de les proves selectives, al següent enllaç Actualització 31/05/2023: Resultats del procés selectiu, al següent enllaç relacions.laborals@reusmobilitat.cat REUS MOBILITAT I SERVEIS SA C/ Sardà i cailà s/n, 2n pis Edifici Mercat Central 43201...

Llegir més...

Ref. 6557 Procés selectiu per l’ampliació de la borsa de treball d’oficial de manteniment

Reus, 29 de setembre de 2022 referència 6557 L’objecte d’aquesta convocatòria es la l’ampliació de la borsa de treball d’oficial de manteniment, inclòs a la categoria d’agent de manteniment vigent a la societat,  per a la posterior provisió de places temporals vacants que es puguin produir per substitució de treballadors amb dret de reserva de lloc de treball, cobertura de vacances, o altres eventualitats del servei que requereixin la contractació temporal d’oficial de manteniment. El procés de selecció es realitzarà per sistema de selecció de concurs-oposició. Funcions Bàsiques: Mantenir en bon estat de funcionament la maquinària pròpia de les instal·lacions.Solucionar problemes que poden originar que no funcioni adequadament.Detectar i reparació d’averies.Resolució d’incidències als PLCManteniment i resolució d’incidències elèctriques dels edificis gestionats.Manteniment dels aparells de refrigeració, bombes,…Manteniment i reparacions generals de fontaneria, il·luminació, fusteria, serralleria i ram de paleta.Manteniment de pintura d’edificis i senyalització viària Procés selectiu exclusiu per persones aspirants que acreditin un grau de discapacitat del 33% o superior Data límit d’inscripció d’aspirants: 10 d’octubre de 2022 Bases i convocatòria, al següent enllaç. Model d’instancia, al següent enllaç Actualització 13/10/2022: Llistat previ de persones aspirants admeses i excloses, al següent enllaç Actualització 25/10/2022: Llistat definitiu de persones aspirants admeses i excloses, i composició del Tribunal Qualificador, al següent enllaç Actualització 26/10/2022: Convocatòria per la realització de la prova de nivell de llengua catalana, al següent enllaç Actualització 26/10/2022: Convocatòria per la realització de les proves selectives, al següent enllaç Actualització 28/10/2022: Resultats de la prova de nivell de llengua catalana, al següent enllaç Actualització 02/11/2022: Convocatòria per la realització de la prova d’entrevista personal, al següent enllaç Actualització 08/11/2022: Resultats del procés selectiu, al següent enllaç **NOTA: Les successives modificacions del llistat de la borsa d’aspirants es realitzarà a la publicació del procés selectiu inicial publicat en aquesta mateixa web, ( ref. 01979) Reus Mobilitat i Serveis SA C/ Sardà i Cailà s/n, 2n pis, ( edifici Mercat Central) 43201 Reus...

Llegir més...

Ref. 6503. Procés selectiu per l’ampliació de la borsa de personal de neteja

Reus, 23 d’agost de 2022 referència 6503 El motiu de la present convocatòria es l’ampliació de la borsa de treball de personal de neteja per la societat Reus Mobilitat i Serveis SA Funcions: Complir amb les tasques de neteja previstes a la planificació setmanal i d’acord amb els criteris de qualitat establerts de la direcció del servei.Complimentar els controls diàries de recorregut de neteja.Responsabilitzar-se de les eines i maquinària de neteja.Utilitzar els productes de neteja d’acord amb el protocols de seguretat establerts. Procés selectiu exclusiu per aspirants que acreditin estar en possessió d’un grau de discapacitat del 33% o superior Termini d’inscripció: fins el 12 de setembre de 2022 Bases i convocatòria al següent enllaç. Model d’instància, al següent enllaç: enllaç Actualització 19/09/2022: Llistat previ d’admesos/es i exclosos/es, al següent enllaç Actualització 29/09/2022: Llistat definitiu d’admesos/es i exclosos/es, i composició del tribunal qualificador, al següent enllaç Actualització 06/10/2022: Convocatòria per la realització de la prova de nivell de català, al següent enllaç. Actualització 18/10/2022: Resultats de la prova de nivell de llengua catalana, al següent enllaç. Actualització 21/11/2022: Convocatòria per la realització de proves selectives, al següent enllaç Actualització 30/11/2022: Resultats de les proves selectives i convocatòria per la realització de l’entrevista personal, al següent enllaç Actualització 05/01/2023: Resultat del procés selectiu i classificació definitiva d’aspirants, al següent enllaç* *NOTA: Les successives actualitzacions de la borsa de neteja seran publicades a l’entrada del web on està publicat el procés selectiu de la borsa de neteja inicial ( Referència 01972) relacions.laborals@reusmobilitat.cat REUS MOBILITAT I SERVEIS SA C/ Josep Sardà i cailà s/n 2n pis (Edifici Mercat Central), 43201...

Llegir més...

PUBLICACIÓ DE L’OFERTA D’OCUPACIÓ PÚBLICA PER L’EXERCICI 2022

Reus, 26 de maig de 2022 OFERTA PÚBLICA DE D’OCUPACIÓ EN VIRTUT DE LA TAXA ADDICIONAL D’ESTABILITZACIÓ DE L’OCUPACIÓ TEMPORAL I DE LA TAXA DE REPOSICIÓ, PER L’EXERCICI 2022 DE LA SOCIETAT REUS MOBILITAT I SERVEIS SA Publicació de l’oferta pública d’ocupació per l’exercici 2022 per la societat REUS MOBILITAT I SERVEIS SA d’acord amb allò estipulat a l’article 2 de la llei  20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per la reducció de la temporalitat  a l’ocupació pública que regula la taxa addicional per la estabilització de l’ocupació temporal,  i oferta pública de places indefinides en aplicació de l’article 20.Ú.2 i Disposició Addicional dissetena de la Llei 22/2021, de 28 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2022 al següent...

Llegir més...

Ref. 01979. Procés de selecció per la creació d’una borsa de personal de manteniment

Reus, 23 de març de 2022. Referència 01979 Procés selectiu per la creació d’una borsa de treball temporal d’oficial de manteniment, per la societat Reus Mobilitat i Serveis, SA L’objecte d’aquesta convocatòria es la constitució d’una borsa de treball d’oficial de manteniment per a la posterior provisió de places temporals vacants que es puguin produir per substitució de treballadors amb dret de reserva de lloc de treball, cobertura de vacances, o altres eventualitats del servei que requereixin la contractació temporal d’oficial de manteniment. El procés selectiu es realitzarà per sistema de selecció de concurs-oposició   Funcions Bàsiques : Mantenir en bon estat de funcionament la maquinària pròpia de les instal•lacions. Solucionar problemes que poden originar que no funcioni adequadament. Detectar i reparació d’averies. Resolució d’incidències als PLC Manteniment i resolució d’incidències elèctriques dels edificis gestionats. Manteniment dels aparells de refrigeració, bombes,… Manteniment i reparacions generals de fontaneria, il·luminació, fusteria, serralleria i ram de paleta. Manteniment de pintura d’edificis i senyalització viària Data màxima de presentació de sol:licituds: 12 d’abril de 2022 Es valorarà estar en possessió d’un grau de discapacitat del 33% o superior Model d’instància, al següent enllaç: enllaç Bases i convocatòria, al següent enllaç Actualització 22/04/2022: Llistat previ d’admesos/es i exclosos/es, al següent enllaç Actualització 05/05/2022: Llistat definitiu d’admesos/es i exclosos/es , i composició del Tribunal Qualificador , al següent enllaç Actualització 12/05/2022: Convocatòria per la realització de la `prova de nivell de llengua catalana, al següent enllaç. Actualització 18/05/2022: convocatòria per la realització de la prova de coneixements teòrics, al següent enllaç. Plànol d’accés a la FiraReus per la realització de la prova de coneixements, al següent enllaç Actualització 19/07/2022: Resultats de la prova de coneixements teòrics i convocatòria per les proves d’exercici pràctic i entrevista personal, al següent enllaç Actualització 29/07/2022: Resultat del procés selectiu i llista de classificació de les persones aspirants, al següent enllaç. Actualització 08/11/2022: Actualització del llistat de persones aspirants, al següent enllaç. Actualització 20/09/2022: Actualització del llistat de persones aspirants, al següent enllaç...

Llegir més...

Ref. 01972 Procés selectiu per la creació d’una borsa de treball de personal de neteja

Reus, 23 de març de 2022 Referència 01972 El motiu de la present convocatòria es la creació d’una borsa de treball de netejador/a per la societat Reus Mobilitat i Serveis SA Funcions: Complir amb les tasques de neteja previstes a la planificació setmanal i d’acord amb els criteris de qualitat establerts de la direcció del servei. Complimentar els controls diàries de recorregut de neteja. Responsabilitzar-se de les eines i maquinària de neteja. Utilitzar els productes de neteja d’acord amb el protocols de seguretat establerts. Procés selectiu exclusiu per aspirants que acreditin estar en possessió d’un grau de discapacitat del 33% o superior Termini d’inscripció: fins el 12 d’abril de 2022 Bases i convocatòria al següent enllaç. Model d’instància, al següent enllaç: enllaç Actualització 22/04/2022: Llistat previ d’admesos/es i exclosos/es, al següent enllaç Actualització 06/05/2022: Llistat definitiu d’admesos/es i exclosos/es, i composició del Tribunal Qualificador, al següent enllaç. Actualització 10/05/2022: Convocatòria per la realització de la prova de nivell de llengua catalana, al següent enllaç Actualització 18/05/2022: resultats de la prova de català i convocatòria per la realització de la prova de coneixements, al següent enllaç. Plànol d’accés al recinte de fira reus per realitzar la prova de coneixements, al següent enllaç. Actualització 08/06/2022: Resultats de la prova de coneixements teòrics i convocatòria per la realització de la prova pràctica, al següent enllaç. Actualització 15/06/2022: Resultats de la prova pràctica i convocatòria per la realització de les proves d’entrevista personal i test psicotècnic, al següent enllaç Actualitaci´ó 17/06/2022: Resultats del procés selectiu, al següent enllaç. Actualització 22/06/2022: Correcció i modificació del resultat i de la classificació definitiva d’aspirants, per errada en la transcripció dels resultats, al següent enllaç. Actualització 05/01/2023: Actualització de la borsa de neteja un cop conclòs el procés selectiu d’ampliació de la mateixa, al següent enllaç Actualització 14/02/2023: Actualització de la borsa de personal de neteja, al següent enllaç Actualització 26/07/2023: Actualització de la borsa de personal de neteja, al següent enllaç relacions.laborals@reusmobilitat.cat REUS MOBILITAT I SERVEIS SA C/ Josep Sardà i cailà s/n 2n pis (Edifici Mercat Central), 43201...

Llegir més...

Ref. 01964 Procés de selecció per la creació d’una borsa de vigilant d’aparcament

Reus, 18 de març de 2022 Referència 01964 L’objecte de la present convocatòria es la creació d’una borsa de treball per la categoria d’agent d’aparcament la durada de la borsa de treball serà de dos anys Funcions Bàsiques : Efectuar rondes de vigilància i control del temps d’aparcament, efectuant preavisos de denúncia en cas d’incompliment de l’ordenança municipal d’aparcament. Efectuar rondes de vigilància, control d’accessos als mercats i pàrquings municipals. Efectuar tasques d’atenció a l’usuari del servei per resoldre qualsevol incidència o informar  d’aspectes relacionats amb el servei d’aparcament o de mercats. Efectuar tasques de neteja a les instal·lacions d’aparcament. Elaboració d’informes i comunicar a Centre de Control Central i al Coordinador d’equip les incidències diàries del servei mitjançant els protocols establerts. Posada en marxa i tancament de motors, quadres elèctrics, instal·lacions d’enllumenat, ascensors, caixers i resta d’aparells mecànics i elèctrics. Procés selectiu exclusiu per persones que acreditin estar en possessió d’un grau de discapacitat del 33% o superior Termini d’admissió de sol·licituds: fins el 07 d’abril de 2022 Model d’instància, al següent enllaç. Bases i convocatòria, al següent enllaç. Actualització 19/04/2022: llistat previ d’admesos/es i exclosos/es, al següent enllaç Actualització 29/04/2022: Llistat definitiu d’admesos/es i exclosos/es, composició del Tribunal Qualificador, i convocatòria per la realització de la prova de nivell de llengua catalana, al següent enllaç. Actualització 12/05/2022: convocatòria per la realització de proves selectives, al següent enllaç. Plànol per l’accés al recinte de la prova de coneixements del dia 20/05/2022, al següent enllaç Actualització 23/05/2022: Resultat de les proves selectives, i convocatòria per la realització de la prova psicotècnica i d’entrevista personal, al següent enllaç Actualització 30/05/2022: Resultat del procés selectiu i classificació de les persones aspirants, al següent enllaç Actualització 25/07/2022: Actualització de la llista d’aspirants, al següent enllaç Actualització 11/04/2023: Actualització de la llista d’aspirants, al següent enllaç Actualització 13/06/2023: Actualització de la llista d’aspirants, al següent enllaç Actualització 23/08/2023: Actualització de la llista d’aspirants, al següent enllaç relacions.laborals@reusmobilitat.cat Reus Mobilitat i Serveis S.A C/ Josep sardà i Cailà s/n, ( edifici Mercat Central) 2n pis 43201...

Llegir més...

Ref. 5810 Procés selectiu per la creació d’una borsa de treball d’agent d’aparcament

Reus, 26 de març de 2021 Referència 5810 L’objecte de la present convocatòria es la creació d’una borsa de treball per la categoria d’agent d’aparcament Funcions Bàsiques : Efectuar rondes de vigilància i control del temps d’aparcament, efectuant preavisos de denúncia en cas d’incompliment de l’ordenança municipal d’aparcament.Efectuar rondes de vigilància, control d’accessos als mercats i pàrquings municipals.Efectuar tasques d’atenció a l’usuari del servei per resoldre qualsevol incidència o informar  d’aspectes relacionats amb el servei d’aparcament o de mercats.Efectuar tasques de neteja a les instal·lacions d’aparcament.Elaboració d’informes i comunicar a Centre de Control Central i al Coordinador d’equip les incidències diàries del servei mitjançant els protocols establerts.Posada en marxa i tancament de motors, quadres elèctrics, instal·lacions d’enllumenat, ascensors, caixers i resta d’aparells mecànics i elèctrics. Procés selectiu exclusiu per persones que acreditin estar en possessió d’un grau de discapacitat del 33% o superior Model d’instància, al següent enllaç: enllaç Bases i convocatòria, al següent enllaç: enllaç Termini d’admissió de sol·licituds: fins el 15 d’abril de 2021 Actualització 21/04/2021: llistat previ d’admesos/es i exclosos/es, al següent enllaç: enllaç Actualització 03/05/2021: llistat definitiu d’admesos/es i exclosos/es, al següent enllaç: enllaç Actualizació 07/05/2021: convocatòria per la realització de la prova de nivell de llengua catalana, al següent enllaç: enllaç Actualització 13/05/2021: resultats de la prova de nivell de llengua catalana, i convocatòria per la realització de les proves selectives, al següent enllaç: enllaç Plànol d’accès a les instal:lacions per les proves selectives, al següent enllaç: enllaç Actualització 17/05/2021: Convocatoria per la realització de les proves selectives de coneixements informàtics i entrevista, al següent enllaç: enllaç Actualització 01/06/2021: Resultats del procés selectiu, al següent enllaç: enllaç Actualització 09/06/2021: Actualització de l’ordre de classificació dels aspirants, al següent enllaç: enllaç Actualització 06/09/2021: Actualització de l’ordre de classificació dels aspirants, al següent enllaç: enllaç Actualització 04/10/2021: Actualització de l’ordre de classificació dels aspirants, al següent enllaç: enllaç Actualització: 19/11/2021: Actualització e l’ordre de classifcació dels aspirants, al següent enllaç: enllaç Actualització 09/12/2021: Actualització e l’ordre de classifcació dels aspirants, al següent enllaç: enllaç Reus Mobilitat i Serveis SA C/ Josep Sardà i Cailà s/n, 2n pis, edifici mercat central 43201 Reus...

Llegir més...