Els pàrquings municipals continuen a 4 euros el dia el 2022, el mateix import que el 2013
des.10

Els pàrquings municipals continuen a 4 euros el dia el 2022, el mateix import que el 2013

L’Ajuntament de Reus, a través de l’empresa municipal Reus Mobilitat i Serveis, ha decidit mantenir per 9è any consecutiu la tarifa reduïda d’aparcament, amb un màxim diari de 4 euros. Aquesta tarifa es manté vigent des de desembre de 2013, quan es va reduir de 8 a 4 euros l’import màxim en els pàrquings de la xarxa municipal. Marina Berasategui, regidora d’Urbanisme i presidenta de Reus Mobilitat i Serveis afirma: «Amb  aquesta acció confirmem l’aposta per millorar la mobilitat a la ciutat també a través de la xarxa municipal d’aparcaments, dirigint els vehicles directament als pàrquings i descongestionant de trànsit la via pública i donant prioritat als vianants. Amb un màxim diari de només 4 euros, a Reus continua sent més barat aparcar sota terra que fer-ho a les places de zona blava en superfície.» El màxim diari de 4 euros és aplicable a tota la xarxa d’aparcaments subterranis menys al pàrquing Tecnoparc, on el preu és de només 2 euros al dia. La xarxa municipal d’aparcaments disposa de més de 4.400 places repartides en 10 pàrquings:  Pàrquing Oques                                  450 placesPàrquing Baluard                                 100 placesPàrquing Llibertat                               900 placesPàrquing La Fira Centre Comercial       900 placesPàrquing Pastoreta                              250 placesPàrquing Sant Ferran                             80 placesPàrquing Carrilet                                 300 placesPàrquing Passeig Prim                         230 placesPàrquing Hospital                                650 placesPàrquing Tecnoparc 580...

Llegir més...
Via P, el nou sistema d’accés automàtic als 10 pàrquings de la xarxa municipal
des.07

Via P, el nou sistema d’accés automàtic als 10 pàrquings de la xarxa municipal

Entrar i sortir del pàrquing sense tiquet ni fer cues al caixer, amb la lectura de matrícula, i aparcant a qualsevol dels 10 aparcaments de la xarxa municipal és a partir d’ara més fàcil, àgil i pràctic. El nou servei Via P, habilita les matrícules dels vehicles registrats a l’aplicació Aparcar –que ja permet aparcar a la zona blava sense necessitat d’anar fins al parquímetre i treure tiquet en paper– perquè puguin entrar i sortir de la xarxa municipal d’aparcaments de Reus de manera molt més ràpida. Amb Via P no cal obtenir tiquet quan s’accedeix a l’aparcament ni haver de passar pel caixer a pagar abans de la sortida. Un salt més en innovació tecnològicaEl sistema de gestió d’aparcaments de Reus Mobilitat i Serveis, renovat l’any 2019, disposa de la tecnologia necessària per tirar endavant la integració amb l’aplicació Aparcar, de manera que quan un vehicle accedeix a l’aparcament, s’activa el lector de matrícules que identifica al vehicle i, si el client està registrat a l’aplicació i té habilitat el servei d’accés als pàrquings, la barrera s’obre automàticament. Quan això passa, l’usuari rep una notificació de l’aplicació informant-lo de l’inici de l’estada a l’aparcament corresponent. En el cas que el sistema no pugui reconèixer la matrícula per algun motiu, l’aplicació genera un codi QR per cada vehicle, que varia cada cop que s’accedeix a lun dels aparcaments de la xarxa municipal, i que resulta l’equivalent digital al tiquet físic de paper. Al moment de tornar al cotxe per marxar, no cal passar pel caixer automàtic. Simplement cal engegar el vehicle i dirigir-se directament al carril de sortida, on novament el sistema de reconeixement de matrícules identificarà al vehicle –o alternativament, es pot presentar el codi QR al lector del caixer situat al carril de sortida. En el moment de sortir de l’aparcament municipal, el sistema de gestió realitzarà el càrrec corresponent al temps exacte de l’estada i es farà directament al mitjà de pagament que l’usuari ja té operatiu a l’aplicació Aparcar, sense haver de fer res més. Actualitzar l’aplicació Aparcar i res mésEl servei Via P funciona en proves des de fa un parell de mesos amb molt poques incidències. Per començar a fer-lo serveir, l’únic que han de fer els usuaris que ja estan resgitrats a Aparcar és actualitzar la nova versió de l’app i habilitar l’accés als pàrquings. Els nous usuaris cal que es descarreguin l’aplicació i es donin d’alta, inrtroduint les seves dades, la matrícula del vehicle i la informació bancària per autoritzar el pagament. L’evolució de l’exitosa AparcarL’aplicació Aparcar es va posar en marxa el 2016 a Reus i a Cambrils. Actualment està...

Llegir més...

Ref. 06709 Procés selectiu per la promoció interna d’un/a delineant superior

Reus, 23 de juliol de 2021 L’objecte d’aquesta convocatòria és la selecció, mitjançant el procediment de promoció interna, per la promoció d’una plaça de delineant superior, per la societat Reus Mobilitat I Serveis S.A. Funcions Bàsiques : Realitzar les funcions pròpies del seu ofici i que li acredita la seva titulació.Dibuixar o delinear la informació gràfica dels projectes.Recollir dades sobre el terreny.Fer l’anàlisi gràfic de l’espai i realitzar mesures.Fer el seguiment de la planificació i execució dels projectes de construcció.Classificar, arxivar, mecanitzar dades del seu àmbit de treball.Fer l’actualització permanent de plànols pel desenvolupament dels treballs o projectes.Informar als ciutadans en matèries pròpies del seu servei.Donar suport tècnic en el desenvolupament de projectes de la unitat.Realitzar qualsevol altra tasca anàloga que li sigui encomanada pel seu superiorManteniment de la cartografia de base del planejament urbanístic 1:2000.  Elaboració de documents de planejament: modificacions de pla, plans especials, plans de millora.Dibuix en 3D, renders, dibuix del territori, sistemes SIG, dibuix en 2D, plantes, alçats i seccions.Supervisar i coordinar el personal que tingui al seu càrrec.Supervisió i seguiment dels treballs i projectes encomanats al seu departament i sota la seva direcció.Qualsevol altra funció que li sigui encomanada pels seus caps inherents al seu lloc de treball Data límit de presentació de sol·licituds: 09/08/2021 Bases i convocatòries, al següent enllaç: enllaç Model d’instància, al següent enllaç: enllaç. Actualització 11/08/2021: Llistat d’admesos/es i exclosos/es, i composició del Tribunal Qualificador, al següent enllaç: enllaç Actualització 17/08/2021: Convocatòria per la realització de proves selectives, al següent enllaç: enllaç Actualització 24/08/2021: Resultat del procés selectiu, al següent enllaç: enllaç Es valorarà estar en possessió d’un grau de discapacitat del 33% o superior...

Llegir més...
Ref. 5971 Procés selectiu per la contractació temporal d’un/a tècnic/a mecànic/a de bicicletes.
jul.22

Ref. 5971 Procés selectiu per la contractació temporal d’un/a tècnic/a mecànic/a de bicicletes.

Reus, 22 de juliol de 2021 Ref. 5971 L’objecte d’aquesta convocatòria es la selecció, mitjançant el procediment de concurs oposició lliure, per la contractació temporal a temps complet d’un/a tècnic/a mecànic/a especialista en bicicletes  per la gestió integral del manteniment del parc de bicicletes assignat al servei de transport públic, per la societat Reus Mobilitat i Serveis S.A. La modalitat del contracte serà temporal per obra i/o servei per un màxim de dos anys. Salari brut anual de 33.000 euros bruts Funcions bàsiques Definició i disseny de les bicicletes del serveiSelecció i avaluació de proveïdors i components per al muntatge de bicicletesMuntatge de bicicletes i acoblament dels componentsManteniment preventiu i correctiu de bicicletes i componentsInstal·lació, muntatge i manteniment de punts de reposició de bicicletesRecollida i distribució diària de bicicletes, tant per la seva reparació, reposició o redistribució per les diferents zones de la ciutat.Gestió i planificació dels recursos humans i tècnics assignats al serveiSeguiment del servei diari per garantir la seva qualitat, minimitzar els riscos que puguin afectar a la seguretat i compliment del pla de servei.Reportar i fer propostes de millora del servei al seu cap jeràrquic Data límit de presentació de sol·licituds: 06/08/2021 Data límit d’admissió de sol·licituds: 11/08/2021 * *ACTUALITZACIÓ 06/08/2021: AMPLIACIÓ DE TERMINI D’INSCRPICIÓ FINS EL 11/08/2021. Es valorarà estar en possessió d’un grau de discapacitat del 33% o superior. Bases i convocatòria, al següent enllaç: enllaç Model d’instància, al següent enllaç: enllaç Actualització 13/08/2021: Llistat previ d’admesos/es i exclosos/es, al següent enllaç: enllaç Actualització 19/08/2021: Llistat definitiu d’admesos/es i exclosos/es, i composició del Tribunal qualificador, al següent enllaç: enllaç Actualització 25/08/2021: convocatòria per la realització de les proves psicotècniques, al següent enllaç: enllaç Actualització 26/08/2021: convocatòria per la realització de les entrevistes, al següent enllaç: enllaç Actualització 02/09/2021: Convocatòria per la realització de la prova pràctica, al següent enllaç: enllaç Actualització 03/09/2021: Resultat del procés selectiu, i classificació definitiva dels/de les aspirants, al següent enllaç:...

Llegir més...
Reus tindrà un sistema de bicicleta pública compartida
jul.20

Reus tindrà un sistema de bicicleta pública compartida

L’Ajuntament de Reus, a través de l’empresa municipal Reus Mobilitat i Serveis, treballa per implantar a la ciutat un sistema de bicicleta pública compartida. El projecte, definit en el Pla d’Acció Municipal 2021-2023, preveu començar a ser una realitat l’any 2023. El projecte municipal de bicicleta compartida s’emmarca en les polítiques de promoció de la mobilitat sostenible que impulsa el Govern de Reus, junt amb la revisió del Pla de Mobilitat Urbana, la redacció de la nova ordenança de mobilitat i el desplegament del Pla de la Bicicleta. L’Ajuntament de Reus ha encarregat l’estudi per a la implantació del servei de bicicleta compartida a l’empresa municipal Reus Mobilitat i Serveis, que planteja oferir un servei 24 hores amb l’atenció centralitzada des del Centre de Control, des d’on es gestiona la xarxa de pàrquings municipals i el servei de transport urbà. Ara s’estudia quina és la millor manera per fer-ho amb l’objectiu de crear un sistema de transport públic individual a partir de la bicicleta compartida, que faciliti als ciutadans fer els seus desplaçaments habituals per la ciutat en bicicleta, d’una manera sostenible, saludable i econòmica. Mobilitat sostenible i compartidaEl sistema de bicicleta pública compartida permetrà posar a disposició de la ciutadania un conjunt de bicicletes –distribuïdes en diversos punts de la ciutat– a un preu assequible, per incentivar l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport saludable i sostenible, a la vegada que complementarà l’oferta de mobilitat pública i compartida. La voluntat de l’Ajuntament amb l’encàrrec a Reus Mobilitat i Serveis, és definir un model propi que es gestioni des de l’empresa municipal, amb l’experiència tecnològica i de recursos humans que ja treballa amb els pàrquings municipals o els autobusos urbans. Un dels models de referència per la bicicleta compartida de Reus és el de la ciutat de Girona, on han dissenyat i adquirit les peces de les bicicletes i dels ancoratges, amb l’objectiu de fer amb recursos propis la instal·lació i el muntatge de les bicicletes i les estacions. Aquest 2021 ja s’han fet els primers passos per a la bicicleta compartida. Al gener es va signar un conveni amb l’Ajuntament de Girona i des de Reus Mobilitat i Serveis ja s’ha elaborat un estudi previ per a la implantació de la bicicleta compartida. El proper pas és la contractació d’un tècnic especialista per definir concretament quin és el model de bicicleta compartida i adaptar-ne la gestió a l’estructura de l’empresa municipal, amb l’experiència del Centre de Control. Les primeres bicicletes, el 2023Reus Mobilitat i Serveis podria oferir un servei 24 hores, amb una dotzena d’estacions en una primera fase i entre 150/200 bicicletes. Tant el número...

Llegir més...
El pàrquing Llibertat incorpora un nou servei de carsharing amb vehicles elèctrics
des.14

El pàrquing Llibertat incorpora un nou servei de carsharing amb vehicles elèctrics

L’empresa MEC Car Sharing és la responsable del servei i l’ha implantat a Reus amb dos vehicles Nissan Leaf.La base del servei es troba al pàrquing Llibertat, a la planta -2, a tocar de l’accés per a vianants que hi ha davant del Museu. En els pròxims dies l’accés estarà senyalitzat i podreu localitzar el punt de vehicles compartits fàcilment. El servei està disponible des d’avui 14 de desembre. Aquests cotxes es poden llogar per hores, dies o setmanes, fent tota la gestió a través d’una aplicació per a mòbils.  Trobareu tota la informació...

Llegir més...
Procés selectiu per la contractació temporal d’un/a netejador/a per interinitat
maig24

Procés selectiu per la contractació temporal d’un/a netejador/a per interinitat

Reus, 24/05/2019 Referència 5066 L’objecte d’aquesta convocatòria es la selecció, mitjançant el procediment de concurs oposició,  per la contractació temporal  per interinitat d’un/a netejador/a  per la societat Reus Mobilitat i Serveis, SA Funcions Bàsiques : Complir amb les tasques de neteja previstes a la planificació setmanal i d’acord amb els criteris de qualitat establerts de la direcció del servei. Complimentar els controls diàries de recorregut de neteja. Responsabilitzar-se de les eines i maquinària de neteja. Utilitzar els productes de neteja d’acord amb el protocols de seguretat establerts. Procés selectiu per persones amb un grau de discapacitat del 33% o superior Data límit d’admissió de solicituds: 03/06/2019 Model d’instància, en aquest enllaç:Instància Reus Mobilitat i Serveis bases i convocatòria, en aquest enllaç:Bases i convocatòria 1 plaça netejador-a temporal per interinitat Actualització 06/06/2019: Llista d’admesos i exclosos, composició del Tribunal Qualificador,  i convocatòria a proves selectives, en aquest enllaç: Llista d’admesos i exclosos, Tribunal qualificador, i convocatòria a proves selectives ACTUALITZACIÓ 14/06/2019: Resultat procés selectiu i classificació dels aspirants, en aquest enllaç: Resultat procés selectiu   Reus Mobilitat i Serveis SA C/ Sardà i cailà s/n, 2n pis ( edifici mercat central) 43201...

Llegir més...
Procés selectiu per la contratació temporal de dos netejadors/es
març02

Procés selectiu per la contratació temporal de dos netejadors/es

Bases i convocatòria per la contractació temporal de dos netejadors/es per la societat Reus Mobilitat i Serveis SA Objecte de la convocatòria. L’objecte d’aquesta convocatòria es la selecció mitjançant el procés de concurs oposició, per la contractació temporal de dos netejadors/es per la societat Reus Mobilitat i Serveis, SA Funcions Bàsiques : Complir amb les tasques de neteja previstes a la planificació setmanal i d’acord amb els criteris de qualitat establerts de la direcció del servei. Complimentar els controls diàries de recorregut de neteja. Responsabilitzar-se de les eines i maquinària de neteja. Utilitzar els productes de neteja d’acord amb el protocols de seguretat establerts. Bases i convocatòria del procés selectiu, en aquest enllaç: bases publicades bopt 2 netejadors-es temporals Model sol·licitud, en aquest enllaç:Instància Reus Mobilitat i Serveis Període d’inscripció de sol·licituds: De 2/03/2019 a 11/03/19   ACTUALITZACIÓ 13/03/2019. LLista provisi0nal d’admesos i exclosos , en aquest enllaç: Llista provisional admesos i exclosos 2 places temporals netejador-a ACTUALITZACIÓ 20/03/2019. Llista definitiva d’admesos, composició del Tribunal Qualificador i convocatòria a proves de nivell de Català, en aquest enllaç:  Llista definitiva admesos Tribunal qualificador i prova de català ACTUALITZACIÓ 26/03/2019: Resultats prova de  nivell de llengua catalana i convocatòria a proves selectives: Resultat prova de català i convocatòria a proves selectives ACTUALITZACIÓ 29/03/2019: Resultats  proves selectives i classificació definitiva del procés selectiu, en aquest enllaç: Resultat procés selectiu 2 netejadors-es REUS MOBILITAT I SERVEIS, SA C/ Sardà i Cailà sn, 2n pis ( Edifici mercat Central) 43201 Reus    ...

Llegir més...
Procés selectiu per la contractació temporal d’un Tècnic Superior en Gestió
febr.07

Procés selectiu per la contractació temporal d’un Tècnic Superior en Gestió

Bases que han de regir la convocatòria del procés selectiu per a la contractació com a personal laboral temporal de un/a Tècnic/a de Superior de Gestió per la plantilla de personal de la societat Reus Mobilitat I Serveis S.A. Objecte de la convocatòria: L’objecte d’aquesta convocatòria es la selecció, mitjançant el procediment de concurs oposició, per la contractació temporal  d’un/a Tècnic/a de Superior de Gestió per la societat Reus Mobilitat I Serveis S.A. la durada del contracte serà de 12 mesos amb possibilitat de pròrroga de fins a 12 mesos més Funcions Bàsiques : Control i avaluació de les tasques del personal de l’equip. Reorganització diària i a curt termini del servei, d’acord amb la planificació anual establerta Interlocutor entre el responsable d’àrea, els treballadors i els clients externs i propis del servei. Resoldre les incidències diàries del servei Reportar i proposar actuacions per la millora dels processos establerts. Proposta d’incorporació i formació dels mitjans tècnics i humans que té al seu càrrec. Control pressupostari de l’activitat. Gestió de la cartera de clients. Gestió de cobraments. RELACIONS: Interna: Gerència, responsable del departament, resta de personal assignat Externa: Usuaris del servei en general. Bases i convocatòria, en aquest enllaç:Bases i convocatòria plaça de Tècnic Superior en Gestió Formulari d’inscripció en aquest enllaç:Instància Últim dia presentació de sol·licituds: 18 de febrer de 2019 Actualització 19/02/2019: Llista provisional d’admesos i exclosos, en aquest enllaç: LLista provisional admesos i exclosos i plaça temporal de tècnic superior en gestió ACTUALITZACIÓ 27/02/2019. Llista definitiva d’admesos i exclosos, tribunal qualificador i convocatòria a proves, en aquest enllaç: LLista definitiva admesos, tribunal qualificador i convocatoria a proves tècnic superior en gestió ACTUALITZACIÓ 13/03/2019: Llista de resultats de proves selectives i classificació definitiva dels aspirants, en aquest enllaç: LLista de resultats de proves del procés selectiu i llista de classificació dels aspirants Reus Mobilitat i Serveis, SA C/ Sardà i Cailà sn, 2n pis ( edifici Mecat Central) 43201 Reus  ...

Llegir més...

Procés selectiu per la contractació temporal de dos agents d’aparcament

Bases que han de regir la convocatòria del procés selectiu per a la contractació com a personal laboral temporal de dos agents d’aparcament per la societat Reus Mobilitat I Serveis S.A. Objecte de la convocatòria. L’objecte d’aquesta convocatòria es la selecció, mitjançant el procediment de concurs oposició, per la contractació temporal de dos agents d’aparcament  per la societat Reus Mobilitat i Serveis, SA La durada del contracte serà de 12 mesos amb possibilitat de pròrroga de fins a 12 mesos més. Funcions Bàsiques : Efectuar rondes de vigilància i control del temps d’aparcament, efectuant preavisos de denúncia en cas d’incompliment de l’ordenança municipal d’aparcament. Efectuar rondes de vigilància, control d’accessos als mercats i pàrquings municipals. Efectuar tasques d’atenció a l’usuari del servei per resoldre qualsevol incidència o informar d’aspectes relacionats amb el servei d’aparcament o de mercats. Efectuar tasques de neteja a les instal·lacions d’aparcament. Elaboració d’informes i comunicar a Centre de Control Central i al Coordinador d’equip les incidències diàries del servei mitjançant els protocols establerts. Posada en marxa i tancament de motors, quadres elèctrics, instal·lacions d’enllumenat, ascensors, caixers i resta d’aparells mecànics i elèctrics.   Bases i convocatòria, en aquest enllaç:Bases i convocatòria 2 places d’agent d’aparcament Model d’Instància d’inscripció en aquest enllaç: Instància Últim dia presentació de sol·licituds: 18 de febrer de 2019   ACTUALITZACIÓ 19/02/2019. Llista provisional d’admesos i exclosos, en aquest enllaç: Llista provisional admesos i exclosos ACTUALITZACIÓ 27/02/2019. Llista definitiva d’admesos i exclosos, composició del tribunal qualificador i convocatòria a proves de Català, en aquest enllaç: llista definitiva d’admesos, tribunal i convocatoria proves de català ACTUALITZACIÓ 04/03/2019: Resultats de prova de nivell de català i convocatòria a proves selectives, en aquest enllaç: Llista de resultats de prova de nivell de català i convocatòria a proves ACTUALITZACIÓ 15/03/2019. Resultats proves selectives i classificació definitiva dels aspirants: LLISTA RESULTATS PROCÉS SELECTIU CONTRACTACIÓ TEMPORAL 2 PLACES AGENT APARCAMENT Reus Mobilitat i Serveis SA C/ Sardà i Cailà sn, 2n pis, edifici Mercat Central 43201 Reus  ...

Llegir més...
Procés selectiu per la contractació temporal de 7 auxiliars de manteniment
gen.31

Procés selectiu per la contractació temporal de 7 auxiliars de manteniment

Bases i convocatòria per la selecció de 7 auxiliars de manteniment per la societat Reus Mobilitat i Serveis, per la realització de tasques de pintura Les bases i convocatòria en aquest enllaç:bases i convocatoria 7 auxiliars de manteniment Reus Mobilitat i Serveis SA Model de sol·licitut:  Instància Reus Mobilitat i Serveis per auxiliars de manteniment Inici termini presentació sol·licituds: 01/02/2019 Fi termini presentació sol·licituds: 14/02/2019 Reus, 31/01/2019 ACTUALITZACIÓ 20/02/2019:  Llista provisional d’admesos i exclosos , en aquest enllaç:llista provisional d’admesos i exclosos 7 places temporals auxiliars de manteniment ACTUALITZACIÓ 28/02/2019: Llista definitiva d’admesos i exclosos, composició del tribunal qualificador, i convocatòria a proves selectives, en aquest enllaç: Llista definitiva, composició del Tribunal, convocatòria a proves ACTUALITZACIÓ 12/03/2019: Llista de resultat de proves selectives i classificació d’aspirants, en aquest enllaç: LLista de resultats de proves del procés selectiu i classificació aspirants   REUS MOBILITAT I SERVEIS SA CL Sardà i cailà sn, 2n pis, ( edifici Mercat Central) 43201 Reus...

Llegir més...
Procés selectiu per la contractació d’un/a agent d’aparcament i un/a netejador/a
des.21

Procés selectiu per la contractació d’un/a agent d’aparcament i un/a netejador/a

Convocatòria i bases del procés selectiu per a la contractació com a personal laboral indefinit d’un/a netejador/a  i d’un/a agent d’aparcament per formar part de la plantilla de personal de la societat Reus Mobilitat I Serveis , SA   1.- Plaça d’agent d’aparcament   Bases que han de regir la convocatòria del procés selectiu per a la contractació com a personal laboral indefinit de un/a agent d’aparcament per formar part de la plantilla de personal laboral de la societat Reus Mobilitat I Serveis S.A.   Objecte de la convocatòria. L’objecte d’aquesta convocatòria es la selecció, mitjançant el procediment de concurs oposició, per la contractació indefinida d’un/a vigilant d’aparcament  en virtut de l’aplicació de la taxa de reposició regulada a l’article 19.u.2  de la Llei 6/2018 de Pressupostos Generals de l’Estat de 2018, per la plantilla de personal laboral de Reus Mobilitat i Serveis SA Funcions Bàsiques : Efectuar rondes de vigilància i control del temps d’aparcament, efectuant preavisos de denúncia en cas d’incompliment de l’ordenança municipal d’aparcament. Efectuar rondes de vigilància, control d’accessos als mercats i pàrquings municipals. Efectuar tasques d’atenció a l’usuari del servei per resoldre qualsevol incidència o informar d’aspectes relacionats amb el servei d’aparcament o de mercats. Efectuar tasques de neteja a les instal·lacions d’aparcament. Elaboració d’informes i comunicar a Centre de Control Central i al Coordinador d’equip les incidències diàries del servei mitjançant els protocols establerts. Posada en marxa i tancament de motors, quadres elèctrics, instal·lacions d’enllumenat, ascensors, caixers i resta d’aparells mecànics i elèctrics.   Bases generals i específiques i convocatòria en aquest enllaç Sol·licitud d’inscripció: Instància Reus Mobilitat i Serveis Data límit presentació de sol·licituds : 30 de desembre de 2018 ACTUALITZACIÓ 03/01/2019: Llista provisional d’admesos i exclosos en aquest enllaç:  Llista provisional d’admesos i exclosos plaça Agent Aparcament ACTUALITZACIÓ 11/01/2019: Llista definitiva d’admesos i exclosos, publicació de composició del Tribunal qualificador i convocatòria a proves de català, en aquest enllaç: LLISTA ADMESOS I EXCLOSOS DEFINITIVA PLAÇA AGENT APARCAMENT, TRIBUNAL QUALIFICADOR I CONVOCATÒRIA DE PROVES DE CATALÀ ACTUALITZACIÓ 22/01/2019: Resultats de la prova de nivell de llengua catalana, en aquest enllaç: RESULTATS PROVA CATALÀ AGENT APARCAMENT NIVELL B2 ACTUALITZACIÓ 24/01/2019. Convocatòria per la realització de les proves establertes a les bases per la plaça d’agent d’aparcament, en aquest enllaç: convocatoria a proves agent aparcament ACTUALITZACIÓ 11/02/2019. Llista de resultats de les proves selectives i classificació definitiva del procés selectiu per la cobertura indefinida d’una plaça d’agent d’aparcament, en aquest enllaç: LLISTA DEFINITIVA RESULTATS PROCÉS SELECTIU 1 PLAÇA D’AGENT D”APARCAMENT 2.- Plaça de netejador/a:   Bases que han de regir la convocatòria del procés selectiu per  a la contractació com a personal laboral indefinit de un/a netejador/a per formar part de...

Llegir més...
BORSA TREBALL DESEMBRE 2017
des.01

BORSA TREBALL DESEMBRE 2017

CERQUEM TÈCNIC EN NÒMINES I GESTIÓ LABORAL Descripció de l’ocupació: – Tramitació d’altes i baixes, variacions, certificats corrent pagament, quitances… – Gestionar possibles incidències de presència com IT, AT, vacances, etc. – Atenció i resolució de les consultes i dubtes del personal. – Interpretació dels convenis col·lectius. – Elaboració comunicats (partes) d’accidents de treball. – Gestió Portal de l’Empleat. – Elaboració de nòmines, contractes i pròrrogues. – Càlcul i revisió del cicle complet de nòmines. – Confecció i enviament assegurances socials (TC1-2). – Analitzar canvis i fer actualitzacions en matèria d’ IRPF i Seguretat Social.   Requisits mínims imprescindibles: – Llicenciatura o grau en relacions laborals o altres titulacions universitàries, o batxillerat superior si es disposa d’una experiència mínima de 10 anys en llocs similars. – Experiència laboral de 4 anys en llocs similars. – Experiència a nivell d’ expert en programes de gestió de nòmines i recursos humans. -Experiència a nivell d’ expert en Microsoft Office. -Nivell C de català.   Condicions: – Salari brut anual 28.000 € – Horari de 8 a 14 h i 15 a 17h., de dilluns a divendres. – Contracte temporal (possibilitat d’ indefinit, una vegada superades les proves corresponents).   Es valorarà: – Coneixement del sector IT. – Experiència en el sector públic. – Plans de formació – Altres titulacions acadèmiques. – Comptabilitat de la nòmina.   Competències personals més desenvolupades: Treball en equip i cooperació, empatia, orientació al client, planificació i organització, comunicació, preocupació per l’ ordre i la qualitat, autocontrol, autoconfiança, creativitat, aprenentatge i utilització de coneixements, flexibilitat i gestió del canvi, compromís amb l’organització, iniciativa, pensament conceptual, pensament analític.   Les persones interessades envieu carta de presentació (especifiqueu referència de la convocatòria), currículum i documents acreditatius de la formació i experiència a la següent adreça :   REUS MOBILITAT I SERVEIS Departament de Recursos Humans C/. Sardà i Cailà, s/n 43001  Reus O be,...

Llegir més...

Política de cookies

Política de cookies 1. Política de galetes En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, us informem sobre l’ús de galetes en aquesta web. 2. Què és una galeta? Una galeta, o cookie, en anglès, és un fitxer que es descarrega al vostre dispositiu en accedir a determinades pàgines web. Les galetes permeten a una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d’un usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la forma en què utilitzi el seu equip, poden utilitzar-se per reconèixer l’usuari 3. Quin tipus de galetes s’utilitza? En funció de l’entitat que gestioni les galetes, aquestes es poden classificar en els següents grups: • Galetes pròpies: les que s’envien a l’equip terminal de l’usuari des d’un equip o domini gestionat pel propi editor i des del qual es presta el servei sol·licitat per l’usuari. • Galetes de tercer: Són aquelles que s’envien a l’equip terminal de l’usuari des d’un equip o domini que no és gestionat per l’editor, sinó per una altra entitat que tracta les dades obtingudes mitjançant les cookies. Segons el termini de temps que romandrà encesa en l’equip terminal es divideixen en: • Galetes de sessió: Estan dissenyades per recollir i emmagatzemar dades mentre l’usuari accedeix en aquell moment, a una pàgina web. • Galetes persistents: Tipus de cookies en el qual les dades segueixen emmagatzemats en el terminal i poden ser accedits i tractats durant un període definit pel responsable de la galeta, i que pot anar d’uns minuts a diversos anys i per tant, pot tenir una durada més llarga que la  visita de la pàgina web en aquell moment. Segons la seva finalitat es classifiquen de la manera: • Galetes tècniques: Les galetes tècniques són essencials i necessàries perquè el web funcioni correctament i per usar les diverses opcions i serveis que ofereix. • Galetes d’anàlisi: El nostre lloc web utilitza galetes de Google Analytics. La informació que recullen aquestes galetes es transferida i arxivada per Google en els seus servidors dels Estats Units, d’acord amb les seves pràctiques de privacitat. Per a més informació de les pràctiques de privadesa de Google i com s’apliquen a Google Analytics visiteu:Política de Privadesa de Google Analytics A continuació es descriuen les galetes utilitzades per l’aplicació web: has_js : Galeta propia / Galeta de sessió / Galeta tècnica accepta_cookies: Galeta propia / Galeta persistent / Galeta tècnica googtrans: Galeta de tercer / Galeta de sessió / Galeta tècnica __utma : Galeta de tercer / Galeta persistent / Galeta d’anàlisi __utmb : Galeta de tercer / Galeta...

Llegir més...
La il·luminació amb LED permet estalviar més de 20.000 euros l’any als pàrquings Llibertat i Baluard
març05

La il·luminació amb LED permet estalviar més de 20.000 euros l’any als pàrquings Llibertat i Baluard

Aquest 2014 l’empresa municipal AMERSAM actua de manera progressiva en el canvi de la il·luminació dels aparcaments on el consum elèctric és més gran: ja s’han instal·lat noves luminàries amb sistema LED als aparcaments Llibertat i Baluard, el que permetrà un estalvi de 21.000 euros anuals en la factura de la llum. AMERSAM treballa des de fa temps en la implantació d’un sistema energètic sostenible i eficient en les instal.lacions de la xarxa municipal d’aparcaments i als mercats Central i del Carrilet. Des de principis d’any, s’han començat a substituir els tubs fluorescents dels aparcaments Llibertat i Baluard per tal de disminuir el consum energètic d’aquests pàrquings: en total, s’han canviat 800 luminàries de fluorescència convencional per noves làmpares amb tecnologia LED, amb una inversió de 29.000 euros. D’aquesta manera, es pretén reduïr el consum elèctric anual en 175.000 Kwh, cosa que suposarà un estalvi energètic valorat en 21.000 € anuals. D’altra banda, el canvi també comporta una reducció destacable de les emisions de CO2 en 78 tn/any. La regidora de Promoció Econòmica i consellera delegada d’AMERSAM, Alícia Alegret, considera «necessària aquesta millora per l’estalvi energètic, però també per fer més eficient la instal·lació lumínica i la conseqüent sensació de seguretat per a la mobilitat que afegeix a l’interior dels aparcaments». El proper pàrquing on s’actuarà és el de la Pastoreta, la resta d’equipaments de la xarxa municipal ja compten amb sistemes DALI, que graduen la il·luminació en funció de l’ús, regulant així també la despesa energètica.   Pàrquing de la...

Llegir més...