Referència 07822 (5667). Procés selectiu per la contractació indefinida de quatre agents d’aparcament

Reus, 28 d’octubre  de 2020. REFERENCIA 07822 (5667)

L’objecte d’aquesta convocatòria es la selecció, mitjançant el procediment de concurs oposició,  per la contractació indefinida  de quatre  agents d’aparcament  per la societat Reus Mobilitat i Serveis, SA.

Funcions Bàsiques :

  • Efectuar rondes de vigilància i control del temps d’aparcament, efectuant preavisos de denúncia en cas d’incompliment de l’ordenança municipal d’aparcament.
  • Efectuar rondes de vigilància, control d’accessos als mercats i pàrquings municipals.
  • Efectuar tasques d’atenció a l’usuari del servei per resoldre qualsevol incidència o informar d’aspectes relacionats amb el servei d’aparcament o de mercats.
  • Efectuar tasques de neteja a les instal·lacions d’aparcament.
  • Elaboració d’informes i comunicar a Centre de Control Central i al Coordinador d’equip les incidències diàries del servei mitjançant els protocols establerts.
  • Posada en marxa i tancament de motors, quadres elèctrics, instal·lacions d’enllumenat, ascensors, caixers i resta d’aparells mecànics i elèctrics.
  • Atendre les incidències en aparcaments, zona blava, mercats municipals

TERMINI D’INSCRIPCIÓ: Fins el 17/11/2020

Oferta exclusiva per aspirants/es que acreditin un grau de minusvalia del 33% o superior

Model d’Instància: Instància Reus Mobilitat i Serveis

Bases i convocatòria, en aquest enllaç: 1.- enllaç

Actualització 23/11/2020: Llistat previ d’admesos/es i exclosos/es, en aquest enllaç: enllaç

Actualització 01/12/2020: Llistat definitiu d’admesos/es i exclosos/es, i composició del tribunal Qualificador, en aquest enllaç: enllaç

Actualització 17/02/2021: convocatòria a prova de nivell de llengua catalana, al següent enllaç: enllaç

Actualització 01/03/2021: Resultats de la prova de nivell de llengua catalana, al següent enllaç: enllaç

Actualització 06/04/2021: convocatòria per la realització de proves selectives, al següent enllaç: enllaç

Mapa d’ubicació de l’adreça on es faran les proves selectives dels dies 12 i 13 d’abril de 2021: enllaç

Actualització 06/05/2021; convocatòria per la realització de les proves selectives d’entrevista i prova de coneixements informàtics, al següent enllaç: enllaç

Actualització 02/06/2021: Resultat del procés selectiu, al següent enllaç: enllaç

Reus Mobilitat i Serveis SA

C/ Sardà i cailà s/n, 2n pis ( Edifici Mercat Central),

43201 Reus

relacions.laborals@reusmobilitat.cat

Comparteix aquest contingut