Ref. 3103. Procés selectiu per la creació d’una borsa de treball temporal d’oficial de manteniment

Reus, 31 de març de 2021 Referència 3103

Procés selectiu per la creació d’una borsa de treball temporal d’oficial de manteniment, per la societat Reus Mobilitat i Serveis, SA

L’objecte d’aquesta convocatòria es la constitució d’una borsa de treball d’oficial de manteniment per a la posterior provisió de places temporals vacants que es puguin produir per substitució de treballadors amb dret de reserva de lloc de treball, cobertura de vacances, o altres eventualitats del servei que requereixin la contractació temporal d’oficial de manteniment. El procés selectiu es realitzarà per sistema de selecció de concurs-oposició

  Funcions Bàsiques :

  • Mantenir en bon estat de funcionament la maquinària pròpia de les instal•lacions.
  • Solucionar problemes que poden originar que no funcioni adequadament.
  • Detectar i reparació d’averies.
  • Resolució d’incidències als PLC
  • Manteniment i resolució d’incidències elèctriques dels edificis gestionats.
  • Manteniment dels aparells de refrigeració, bombes,…
  • Manteniment i reparacions generals de fontaneria, il·luminació, fusteria, serralleria i ram de paleta.
  • Manteniment de pintura d’edificis i senyalització viària

Data màxima de presentació de sol:licituds: 20 d’abril de 2021

Procés selectiu exclusiu per aspirants que acreditin estar en possessió d’un grau de discapacitat del 33% o superior

Model d’instància, al següent enllaç: enllaç

Bases i convocatòria, al següent enllaç: enllaç

Actualització 21 d’abril de 2021: Llistat previ d’admesos/es i exclosos/es, al següent enllaç: enllaç

Actualització 03/02/2021: Llistat definitiu d’admesos/es i exclosos/es, i composició del Tribunal qualificador, al següent enllaç; enllaç

Actualització 07/05/2021: convocatòria per la realització de la prova de nivell de català, al següent enllaç: enllaç

Actualització 14/05/2021: resultat de la prova de nivell de llengua catalana, al següent enllaç: enllaç

Actualització 01/06/2021: convocatòria per la realització de les proves selectives al següent enllaç: enllaç

Actualització 16/06/2021: Resultats del procés selectiu, i classificació definitiva dels/de les aspirants, al següent enllaç: enllaç

Actualització 05/07/2021: Actualització dels resultats de la borsa, al següent enllaç: enllaç

Actualització 04/02/2022: Actualització de la classificació de la borsa d’oficials de manteniment, al seg¨¨uent enllaç: enllaç

Actualització 18/02/2022:Actualització 18/02/2022. Actualització de la borsa d’oficials de manteniment, al següent enllaç: enllaç

Reus Mobilitat i Serveis SA

C/ Josep Sardà i Cailà S/N ( Edifici Mercat Central)

43201 Reus

[email protected]

Comparteix aquest contingut