Ref 2020-06664. Procés selectiu per la contractació indefinida d’un/a tècnic/a superior en gestió de mercats

Reus, 24 de setembre de 2020   Referència 2020-06664

L’objecte d’aquesta convocatòria es la selecció, mitjançant el procediment de concurs oposició, per la contractació indefinida d’un/a tècnic/a superior en gestió de mercats per la societat Reus Mobilitat i Serveis SA

La modalitat del contracte serà  per indefinida

Funcions Bàsiques :

 • Gestió i coordinació dels mercats municipals de minoristes i marxants de Reus.
 • Control i avaluació de les tasques del personal de l’equip.
 • Coordinar i executar els programes i iniciatives en matèria de comerç i mercats ( municipals i mercats no sedentari)
 • Preparar informes tècnics sobre el funcionament de l’àmbit , les mesures i les actuacions implementades i elaborar propostes de millora de la gestió
 • Col·laborar amb la direcció per tal de dissenyar estratègies i procediments en l’àmbit de comerç i mercats
 • Informar i assessorar al comerç i als mercats sobre aspectes normatius, subvencions, i sobre serveis i recursos vinculats al mon comercial
 • Actualitzar la base de dades dels mercats i els directoris de mercats.
 • Controlar, gestionar i fer el seguiment dels mercats no sedentaris ( gestionar les altes, baixes, ampliacions, modificacions d’article de venda, canvis de nom, i noves adjudicacions de llicències, coordinació amb l’ajuntament pel que fa al cobrament de les parades, realització de les credencials, de les llicències, etc.)
 • Atendre de forma personalitzada al públic ( marxants actuals dels mercats no sedentaris, concessionaris de mercats municipals  i persones interessades en posar una parada al mercat, ja sigui no sedentari o municipal)
 • Proposta d’incorporació i formació dels mitjans tècnics i humans que té al seu càrrec.
 • Gestió de la cartera de clients.
 • Gestió de cobraments.
 • Qualsevol altra funció de caràcter similar que li sigui atribuïda

 

TERMINI D’INSCRIPCIÓ: 10 dias hàbils a partir de la publicació de les bases i convocatòria al BOPT (veure enllaç a l’apartat  ” bases i convocatòria”)

Model d’Instància: Instància Reus Mobilitat i Serveis

Bases i convocatòria, en aquest enllaç: 1.- enllaç

Actualització 13/10/2020: Llistat previ d’admesos/es i exclosos/es del procés selectiu, en aquest enllaç: 2.- enllaç

Actualització 21/10/2020: Llistat definitiu i convocatòria a proves selectives, en aquest enllaç: 3.- enllaç

Actualització 11/11/2020: Resultat del procés selectiu, en aquest 4.- enllaç

REUS MOBILITAT I SERVEIS SA

C/ Sardà i Cailà sn, 2n pis ( edifici mercat central)

43201 Reus

relacions.laborals@reusmobilitat.cat

 

Comparteix aquest contingut