REF. 09844- Procés de selecció per la contractació indefinida d’un/a oficial de manteniment

Reus,17 de novembre de 2022 Referència 09844

L’objecte d’aquesta convocatòria es la contractació indefinida d’un/a oficial de manteniment enquadrat en la categoria d’agent de manteniment per la societat Reus Mobilitat i Serveis SA, en aplicació de la taxa addicional d’estabilització de l’ocupació temporal recollida a l’article 2 de la llei 20/2021 de 28 de desembre. El procés selectiu es realitzarà per sistema de selecció de concurs-oposició lliure,

Funcions Bàsiques:

  • Mantenir en bon estat de funcionament la maquinària pròpia de les instal·lacions.
  • Solucionar problemes que poden originar que no funcioni adequadament.
  • Detectar i reparació d’averies.
  • Resolució d’incidències als PLC
  • Manteniment i resolució d’incidències elèctriques dels edificis gestionats.
  • Manteniment dels aparells de refrigeració, bombes,…
  • Manteniment i reparacions generals de fontaneria, il·luminació, fusteria, serralleria i ram de paleta.
  • Manteniment de pintura d’edificis i senyalització viària

Procés selectiu exclusiu per persones aspirants que acreditin un grau de discapacitat del 33% o superior

Data límit d’inscripció d’aspirants: 07/12/2022

Bases i convocatòria, al següent enllaç.

Model d’instància, al següent enllaç

Comparteix aquest contingut