Ref. 07824 (5674) Procés selectiu per la contractació indefinida d’un/a oficial de manteniment

Reus, 30 d’octubre  de 2020. ref. 07824 ( 5674)

L’objecte d’aquesta convocatòria es la selecció, mitjançant el procediment de concurs oposició,  per la contractació indefinida d’un/a oficial de manteniment  per la societat Reus Mobilitat i Serveis, SA

La modalitat de contractació serà indefinida

Funcions bàsiques:

– Mantenir en bon estat de funcionament la maquinària pròpia de les instal•lacions.

– Solucionar problemes que poden originar que no funcioni adequadament.

– Detectar i reparació d’averies.

– Resolució d’incidències als PLC

– Manteniment i resolució d’incidències elèctriques dels edificis gestionats.

– Manteniment dels aparells de refrigeració, bombes,…

– Manteniment i reparacions generals de fontaneria, il•luminació, fusteria, serralleria i ram de paleta.

– Manteniment de pintura d’edificis i senyalització viària

Oferta exclusiva per aspirants que acreditin un grau de minusvalia del 33% o superior

Data limit d’inscripció: 19 de novembre de 2020

Bases i convocatòria, en aquest enllaç:1.- bases i convocatòria

Model d’instància, en aquest enllaç: Instància

Actualització 23/11/2020: Llistat previ d’admesos/es i exclosos/es, en aquest enllaç: enllaç

Actualització 02/12/2020: llistat definitiu d’admesos/es i exclosos/es, i composició del tribunal qualificador, en el següent enllaç: enllaç

Actualització 19/02/2021: convocatòria per la realització de la prova de nivell de llengua catalana, al següent enllaç: enllaç

Actualització 09 de març de 2021: Resultats de la prova de nivell de català, al següent enllaç: enllaç

Actualització 15/03/2021: convocatòria per la realització de les proves selectives, al següent enllaç: enllaç

Actualització 31/03/2021: Resultat del procés selectiu, i classiicació definitiva dels/ de les aspirants, al següent enllaç: enllaç

Reus Mobilitat i Serveis SA

C/ Sardà i Cailà s/n, ( Edifici Mercat Central), 2n pis

43201 Reus

relacions.laborals@reusmobilitat.cat

Comparteix aquest contingut