Ref. 07823 (5675). Procés selectiu per la contractació indefinida de dos/dues netejadors/es

Reus, 30 d’octubre de 2020 . Referència 07823 (5675)

L’objecte d’aquesta convocatòria es la selecció, mitjançant el procediment de concurs oposició,  per la contractació indefinida  de dos/dues netejadors/es  per la societat Reus Mobilitat i Serveis, SA.

Funcions Bàsiques :

  • Complir amb les tasques de neteja previstes a la planificació setmanal i d’acord amb els criteris de qualitat establerts de la direcció del servei.
  • Complimentar els controls diàries de recorregut de neteja.
  • Responsabilitzar-se de les eines i maquinària de neteja.
  • Utilitzar els productes de neteja d’acord amb el protocols de seguretat establerts.

Procés selectiu exclusiu per persones que acreditin un grau de discapacitat del 33% mínim

Data límit de presentació de sol·licituds: 19 de novembre de 2020

Bases i convocatòria, en aquest enllaç: 1.-bases i convocatoria

Model d’Instància, en aquest enllaç:Instància Reus Mobilitat i Serveis

Actualització 23/11/2020: Llistat previ d’admesos/es i exclosos/es, en aquest enllaç: enllaç

Actualització 01/12/2020: Llistat definitiu d’admesos/es i exclosos/es, i composició del Tribunal Qualificador, en aquest enllaç: enllaç

Actualització 18/02/2021: convocatòria per la realització de la prova de nivell de llengua catalana, al següent enllaç: enllaç

Actualització 09/03/2021: Resultat de la prova de nivell de llengua catalana, al present enllaç: enllaç

Actualització 15/03/2021: Convocatòria per la realització de proves selectives, al següent enllaç: enllaç

Actualització 05 de maig de 2021: Resultats del procés selectiu i classificació definitiva dels aspirants, al següent enllaç: enllaç

Reus Mobilitat i Serveis SA

Comparteix aquest contingut