Ref 06595- Procés selectiu per la convocatòria d’una plaça indefinida d’oficial de manteniment especialista en sistemes d’automatització

Reus, 26 de juliol de 2022 Referència 06595

L’objecte d’aquesta convocatòria es la contractació indefinida d’un/a oficial de manteniment especialista en  sistemes d’automatització. El procés selectiu es realitzarà per sistema de selecció de concurs-oposició lliure. Salari brut anual de 23.969,55 euros bruts

       Funcions Bàsiques:

 • Mantenir en bon estat de funcionament la maquinària pròpia de les instal·lacions i solució de problemes que poden originar que no funcioni adequadament.
 • Detecció i reparació d’averies.
 • Manteniment i resolució d’incidències elèctriques dels edificis gestionats.
 • Verificació del funcionament de xarxes de comunicació entre equips
 • Localització d’avaries en quadres elèctrics
 • Localització d’avaries en el programari de PLC’s
 • Localització d’avaries en els perifèrics i actuacions
 • Programació de funcions i actuacions en llenguatge KOP i AWL
 • Elaboració de plànols i documentació
 • Connexió i posta en marxa dels sistemes programats
 • Realització d’SCADA

Data límit de recepció de candidatures: 10 d’agost de 2022

Bases i convocatòria al següent enllaç.

Model d’instància al següent enllaç: enllaç

Es valorarà estar en possessió d’un certificat de discapacitat del 33%

Actualització 16/08/2022: Llistat definitiu d’admesos/es i exclosos/es i composició del tribunal qualificador, al següent enllaç

Actualització 18/08/2022: Convocatòria per la realització de les proves selectives, al següent enllaç.

Actualització 09/09/2022: Resultat de les proves selectives i classificació d’aspirants, al següent enllaç.

relacions.laborals@reusmobilitat.cat

Comparteix aquest contingut