Ref 06591. Procés selectiu per la convocatòria d’una plaça indefinida d’oficial de manteniment de bicicletes

Reus, 27 de juliol de 2023 Referència 06591

L’objecte d’aquesta convocatòria es la selecció, mitjançant el procediment de concurs oposició lliure, per la contractació indefinida a temps complet d’un/a oficial de manteniment de bicicletes per la societat Reus Mobilitat I Serveis S.A.

Funcions bàsiques

  • Muntatge de bicicletes i acoblament dels components
  • Manteniment preventiu i correctiu de bicicletes i components
  • Instal·lació, muntatge i manteniment de punts de reposició de bicicletes
  • Recollida i distribució diària de bicicletes, tant per la seva reparació, reposició o redistribució per les diferents zones de la ciutat.
  • Seguiment del servei diari.
  • Mantenir en bon estat de funcionament la maquinària, instal·lacions, senyalització i mobiliari del servei
  • Detectar i reparar averies
  • Reportar i fer propostes de millora del servei al seu cap jeràrquic

Data límit de presentació de sol·licituds: 11 d’agost de 2023

Es valorarà estar en possessió d’un grau de discapacitat del 33% o superior

Bases i convocatòria, al següent enllaç

Actualització 14/08/2023: Llistat previ d’admesos/es i exclosos/es, al següent enllaç

Actualització 22/08/2023: Llistat definitiu d’admesos/es i exclosos/es, i composició del Tribunal Qualificador, al següent enllaç

Actualització 12/09/2023: Convocatòria per la realització de proves selectives, al següent enllaç

Actualització 21/09/2023: Resultat del procés selectiu, al següent enllaç

Model d’instància, al següent enllaç

relacions.laborals@reusmobilitat.cat

Comparteix aquest contingut