Procés selectiu per la contractació d’un/a agent d’aparcament i un/a netejador/a

Convocatòria i bases del procés selectiu per a la contractació com a personal laboral indefinit d’un/a netejador/a  i d’un/a agent d’aparcament per formar part de la plantilla de personal de la societat Reus Mobilitat I Serveis , SA

 

1.- Plaça d’agent d’aparcament

 

Bases que han de regir la convocatòria del procés selectiu per a la contractació com a personal laboral indefinit de un/a agent d’aparcament per formar part de la plantilla de personal laboral de la societat Reus Mobilitat I Serveis S.A.

 

Objecte de la convocatòria.

L’objecte d’aquesta convocatòria es la selecció, mitjançant el procediment de concurs oposició, per la contractació indefinida d’un/a vigilant d’aparcament  en virtut de l’aplicació de la taxa de reposició regulada a l’article 19.u.2  de la Llei 6/2018 de Pressupostos Generals de l’Estat de 2018, per la plantilla de personal laboral de Reus Mobilitat i Serveis SA

Funcions Bàsiques :

  • Efectuar rondes de vigilància i control del temps d’aparcament, efectuant preavisos de denúncia en cas d’incompliment de l’ordenança municipal d’aparcament.
  • Efectuar rondes de vigilància, control d’accessos als mercats i pàrquings municipals.
  • Efectuar tasques d’atenció a l’usuari del servei per resoldre qualsevol incidència o informar d’aspectes relacionats amb el servei d’aparcament o de mercats.
  • Efectuar tasques de neteja a les instal·lacions d’aparcament.
  • Elaboració d’informes i comunicar a Centre de Control Central i al Coordinador d’equip les incidències diàries del servei mitjançant els protocols establerts.
  • Posada en marxa i tancament de motors, quadres elèctrics, instal·lacions d’enllumenat, ascensors, caixers i resta d’aparells mecànics i elèctrics.

 

Bases generals i específiques i convocatòria en aquest enllaç

Sol·licitud d’inscripció: Instància Reus Mobilitat i Serveis

Data límit presentació de sol·licituds : 30 de desembre de 2018

ACTUALITZACIÓ 03/01/2019: Llista provisional d’admesos i exclosos en aquest enllaç:  Llista provisional d’admesos i exclosos plaça Agent Aparcament

ACTUALITZACIÓ 11/01/2019: Llista definitiva d’admesos i exclosos, publicació de composició del Tribunal qualificador i convocatòria a proves de català, en aquest enllaç: LLISTA ADMESOS I EXCLOSOS DEFINITIVA PLAÇA AGENT APARCAMENT, TRIBUNAL QUALIFICADOR I CONVOCATÒRIA DE PROVES DE CATALÀ

ACTUALITZACIÓ 22/01/2019: Resultats de la prova de nivell de llengua catalana, en aquest enllaç: RESULTATS PROVA CATALÀ AGENT APARCAMENT NIVELL B2

ACTUALITZACIÓ 24/01/2019. Convocatòria per la realització de les proves establertes a les bases per la plaça d’agent d’aparcament, en aquest enllaç: convocatoria a proves agent aparcament

ACTUALITZACIÓ 11/02/2019. Llista de resultats de les proves selectives i classificació definitiva del procés selectiu per la cobertura indefinida d’una plaça d’agent d’aparcament, en aquest enllaç: LLISTA DEFINITIVA RESULTATS PROCÉS SELECTIU 1 PLAÇA D’AGENT D”APARCAMENT

2.- Plaça de netejador/a:

 

Bases que han de regir la convocatòria del procés selectiu per  a la contractació com a personal laboral indefinit de un/a netejador/a per formar part de la plantilla de personal de la societat Reus Mobilitat i Serveis, S.A.

 

1.-Objecte de la convocatòria.

L’objecte d’aquesta convocatòria es la selecció, mitjançant el procediment de concurs oposició, per la contractació indefinida d’un/a netejador/a en virtut en virtut de l’aplicació de la Taxa addicional per l’estabilització de l’ocupació temporal recollida a l’article  19.u.9  de la Llei 6/2018 de Pressupostos Generals de l’Estat de 2018,  per  la plantilla de personal laboral de la societat Reus Mobilitat i Serveis SA.

 

Funcions Bàsiques :

  • Complir amb les tasques de neteja previstes a la planificació setmanal i d’acord amb els criteris de qualitat establerts de la direcció del servei.
  • Complimentar els controls diàries de recorregut de neteja.
  • Responsabilitzar-se de les eines i maquinària de neteja.
  • Utilitzar els productes de neteja d’acord amb el protocols de seguretat establerts.

 

Bases generals i específiques i convocatòria en aquest enllaç

Sol·licitud d’inscripció: Instància Reus Mobilitat i Serveis

Data límit presentació de sol·licituds : 30 de desembre de 2018

ACTUALITZACIÓ 03/01/2019: Llista provisional d’admesos i exclosos en aquest enllaç:Llista provisional d’admesos i exclosos plaça Netejador-a

ACTUALITZACIÓ 11/01/2019: Llista definitiva d’admesos i exclosos, publicació de composició del Tribunal qualificador i convocatòria a proves de català, en aquest enllaç: LLISTA ADMESOS I EXCLOSOS DEFINITIVA PLAÇA NETEJADOR-A, COMPOSICIÓ DEL TRIBUNAL I CONVOCATÒRIA PROVES DE CATALÀ

ACTUALITZACIÓ 22/01/2019: Resultats de la prova de nivell de llengua catalana, en aquest enllaç: RESULTATS PROVA DE CATALÀ NETEJADOR-A

ACTUALITZACIÓ 24/01/2019. Convocatòria per la realització de les proves establertes a les bases per la plaça de netejador-a, en aquest enllaç: convocatoria a proves netejador

ACTUALITZACIÓ 11/02/2019. Llista de resultats de les proves selectives i classificació definitiva del procés selectiu per la cobertura indefinida d’una plaça de netejador/a, en aquest enllaç: LLista definitiva resultats procés selectiu plaça netejador-a

REUS MOBILITAT I SERVEIS

Departament de Recursos Humans

C/. Sardà i Cailà, s/n, 2n pis ( Edifici Mercat Central)

43201  Reus

 

Comparteix aquest contingut