Procés selectiu per la contractació temporal d’un/a netejador/a per interinitat

Reus, 24/05/2019

Referència 5066

L’objecte d’aquesta convocatòria es la selecció, mitjançant el procediment de concurs oposició,  per la contractació temporal  per interinitat d’un/a netejador/a  per la societat Reus Mobilitat i Serveis, SA

Funcions Bàsiques :

  • Complir amb les tasques de neteja previstes a la planificació setmanal i d’acord amb els criteris de qualitat establerts de la direcció del servei.
  • Complimentar els controls diàries de recorregut de neteja.
  • Responsabilitzar-se de les eines i maquinària de neteja.
  • Utilitzar els productes de neteja d’acord amb el protocols de seguretat establerts.

Procés selectiu per persones amb un grau de discapacitat del 33% o superior

Data límit d’admissió de solicituds: 03/06/2019

Model d’instància, en aquest enllaç:Instància Reus Mobilitat i Serveis

bases i convocatòria, en aquest enllaç:Bases i convocatòria 1 plaça netejador-a temporal per interinitat

Actualització 06/06/2019: Llista d’admesos i exclosos, composició del Tribunal Qualificador,  i convocatòria a proves selectives, en aquest enllaç: Llista d’admesos i exclosos, Tribunal qualificador, i convocatòria a proves selectives

ACTUALITZACIÓ 14/06/2019: Resultat procés selectiu i classificació dels aspirants, en aquest enllaç: Resultat procés selectiu

 

Reus Mobilitat i Serveis SA

C/ Sardà i cailà s/n, 2n pis ( edifici mercat central)

43201 Reus

Comparteix aquest contingut