Ref. 5662. Procés selectiu per la contractació temporal de 3 oficials de manteniment

Reus, 16 d’octubre  de 2020. ref. 5662

L’objecte d’aquesta convocatòria es la selecció, mitjançant el procediment de concurs oposició,  per la contractació temporal de tres oficials de manteniment  per la societat Reus Mobilitat i Serveis, SA

La modalitat de contractació serà temporal per reforç de la campanya de Nadal

 

Funcions bàsiques:

– Mantenir en bon estat de funcionament la maquinària pròpia de les instal•lacions.

– Solucionar problemes que poden originar que no funcioni adequadament.

– Detectar i reparació d’averies.

– Resolució d’incidències als PLC

– Manteniment i resolució d’incidències elèctriques dels edificis gestionats.

– Manteniment dels aparells de refrigeració, bombes,…

– Manteniment i reparacions generals de fontaneria, il•luminació, fusteria, serralleria i ram de paleta.

– Manteniment de pintura d’edificis i senyalització viària

Oferta exclusiva per aspirants que acreditin un grau de minusvalia del 33% o superior

Bases i convocatòria, en aquest enllaç:1.- bases i convocatòria

Model d’instància, en aquest enllaç: Instància

Actualització 02/11/2020: LListat previ d’admesos/es i exclosos/es, en aquest enllaç: enllaç

Actualització 12/11/2020: llistat definitiu d’admesos/es i exclosos/es, composició del Tribunal Qualificador, i convocatòria a prova de nivell de català, en aquest enllaç: enllaç

Actualització 19/11/2020: Resultats de la prova de nivell de llengua catalana, en aquest enllaç: enllaç

Actualització 24/11/2020: convocatòria a proves selectives, en aquest enllaç: enllaç

Actualització 03/12/2020: Resultat del procés selectiu, en aquest enllaç: enllaç

Reus Mobilitat i Serveis SA

 

C/ Sardà i Cailà s/n, ( Edifici Mercat Central), 2n pis

43201 Reus

relacions.laborals@reusmobilitat.cat

Comparteix aquest contingut