Procés selectiu per l’ampliació de la borsa de personal de neteja

Reus, 13 de març de 2023

L’objecte d’aquesta convocatòria es l’ampliació borsa de treball de personal de neteja per a la posterior provisió de places temporals vacants que es puguin produir per substitució de treballadors amb dret de reserva de lloc de treball, cobertura de vacances, o altres eventualitats del servei que requereixin la contractació temporal de personal de neteja. El procés de selecció es realitzarà per sistema de selecció de concurs-oposició.

Funcions Bàsiques :

  • Complir amb les tasques de neteja previstes a la planificació setmanal i d’acord amb els criteris de qualitat establerts de la direcció del servei.
  • Complimentar els controls diaris de recorregut de neteja.
  • Responsabilitzar-se de les eines i maquinària de neteja.
  • Utilitzar els productes de neteja d’acord amb el protocols de seguretat establerts.

Procés selectiu exclusiu per persones que acreditin un grau de minusvalia del 33% o superior

Data límit de presentació de sol·licituds: 23 de març de 2023

Model d’instància, al següent enllaç

Bases i convocatòria, al següent enllaç

Email de contacte: [email protected]

REUS MOBILITAT I SERVEIS SA

C/ Sardà i Cailà s/n, 2n pis ( Edifici Mercat Central)

CP 43201 Reus

Comparteix aquest contingut