Procés selectiu per la contractació temporal per interinitat d’un/a netejador/a

Reus, 05 de febrer de 2020   Referencia 5451

L’objecte d’aquesta convocatòria es la selecció, mitjançant el procediment de concurs oposició,  per la contractació temporal  per interinitat d’un/a netejador/a  per la societat Reus Mobilitat i Serveis, SA.

La modalitat del contracte  serà  temporal per interinitat.

Funcions Bàsiques :

  • Complir amb les tasques de neteja previstes a la planificació setmanal i d’acord amb els criteris de qualitat establerts de la direcció del servei.
  • Complimentar els controls diàries de recorregut de neteja.
  • Responsabilitzar-se de les eines i maquinària de neteja.
  • Utilitzar els productes de neteja d’acord amb el protocols de seguretat establerts.

Procés selectiu exclusiu per persones que acreditin un grau de discapacitat mínim del 33%.

Data límit de presentació de sol·licituds: 15 de febrer de 2020

Bases i convocatòria, en aquest enllaç:1.- bases i convocatòria

Model d’Instància, en aquest enllaç: Model d’Instáncia

Actualització 17/02/2020; Llistat d’admesos i exclosos, composició del Tribunal Qualificador, i convocatòria a prova de nivell de català, en aquest enllaç: 2.- enllaç

Actualització 20/02/2020: Resultats de la prova de nivell de llengua catalana i convocatòria a proves selectives, en aquest enllaç: 3.- enllaç

Actualització 05/03/2020: Resultat del procés selectiu i classificació definitiva  dels/de les aspirants, en aquest enllaç: 4.- resultat del procés selectiu

Reus Mobilitat i Serveis SA

 

C/ Sardà i Cailà sn, Edifici Mercat Central

43201 Reus

relacions.laborals@reusmobilitat.cat

Comparteix aquest contingut