Procés selectiu per la contractació temporal per interinitat d’un/a agent d’aparcament

L’objecte d’aquesta convocatòria es la selecció, mitjançant el procediment de concurs oposició,  per la contractació temporal  per interinitat d’un/a agent d’aparcament  per la societat Reus Mobilitat i Serveis, SA

La modalitat del contracte serà  per interinitat fins la reincorporació del/a treballador/a substituït.

Funcions Bàsiques :

  • Efectuar rondes de vigilància i control del temps d’aparcament, efectuant preavisos de denúncia en cas d’incompliment de l’ordenança municipal d’aparcament.
  • Efectuar rondes de vigilància, control d’accessos als mercats i pàrquings municipals.
  • Efectuar tasques d’atenció a l’usuari del servei per resoldre qualsevol incidència o informar d’aspectes relacionats amb el servei d’aparcament o de mercats.
  • Efectuar tasques de neteja a les instal·lacions d’aparcament.
  • Elaboració d’informes i comunicar a Centre de Control Central i al Coordinador d’equip les incidències diàries del servei mitjançant els protocols establerts.
  • Posada en marxa i tancament de motors, quadres elèctrics, instal·lacions d’enllumenat, ascensors, caixers i resta d’aparells mecànics i elèctrics.

TERMINI D’INSCRIPCIÓ: Fins el 17 de maig de 2019

Bases i convocatòria, en aquest enllaç:Bases i convocatòria contractació temporal per interinitat 1 agent d’aparcament

Model d’Instància: Instància Reus Mobilitat i Serveis

Actualització 23/05/2019: Llista admesos, Tribunal qualificador, i convocatòria a proves selectives, en aquest enllaç: Llista admesos, tribunal qualificador i convocatòra a proves 1 plaça temporal d’interinitat agent aparcament

ACTUALITZACIÓ 24/05/2019: Convocatòria a prova de català, en aquest enllaç:Convocatòria a prova de català

ACTUALITZACIÓ 30/05/2019: Resultat prova de nivell de llengua catalana, en aquest enllaç: Resultats prova de nivell de català

ACTUALITZACIÓ 06/06/2019. Resultat procés selectiu i classificació d’aspirants, en aquest enllaç: Resultat procés selectiu i classificació d’aspirants

Reus Mobilitat i Serveis SA

C/ Sardà i Cailà s/n, 2n pis (Edifici Mercat Central)

43201 Reus

Comparteix aquest contingut