Procés selectiu per la contractació temporal per interinitat d’un/a agent d’aparcament.

Reus, 03 de setembre de 2019.   Ref 5203

L’objecte d’aquesta convocatòria es la selecció, mitjançant el procediment de concurs oposició,  per la contractació temporal  per interinitat d’un/a agent d’aparcament  per la societat Reus Mobilitat i Serveis, SA

La modalitat del contracte serà  per interinitat fins la reincorporació efectiva del/ de la treballador/a substituït/da.

Funcions Bàsiques :

  • Efectuar rondes de vigilància i control del temps d’aparcament, efectuant preavisos de denúncia en cas d’incompliment de l’ordenança municipal d’aparcament.
  • Efectuar rondes de vigilància, control d’accessos als mercats i pàrquings municipals.
  • Efectuar tasques d’atenció a l’usuari del servei per resoldre qualsevol incidència o informar d’aspectes relacionats amb el servei d’aparcament o de mercats.
  • Efectuar tasques de neteja a les instal·lacions d’aparcament.
  • Elaboració d’informes i comunicar a Centre de Control Central i al Coordinador d’equip les incidències diàries del servei mitjançant els protocols establerts.
  • Posada en marxa i tancament de motors, quadres elèctrics, instal·lacions d’enllumenat, ascensors, caixers i resta d’aparells mecànics i elèctrics.

TERMINI D’INSCRIPCIÓ: Fins el 13 de setembre de 2019

Oferta exclusiva per aspirants/es que acreditin un grau de minusvalia del 33% o superior

Model d’Instància: Instància Reus Mobilitat i Serveis

Bases i convocatòria, en aquest enllaç: 1- bases i convocatoria

Llista provisional d’admesos i exclosos, en aquest enllaç: 2.- LLista admesos i exclosos provisionals

Actualització 23/09/2019: llista definitiva d’admesos i exclosos, composició del Tribunal qualificador, i convocatòria a proves selectives, en aquest enllaç: 3. LLista definitiva, composició TQ i convocatòria a proves

ACTUALITZACIÓ 24/09/2019: Convocatòria a prova de nivell de català, en aquest enllaç: convocatoria prova de català

ACTUALITZACIÓ 30/09/2019: Resultats de la prova de nivell de català, en aquest enllaç: 4- Resultat prova català

ACTUALITZACIÓ 09/10/2019: Resultats del procés selectiu i classificació definitiva dels aspirants: 5- Resultats procés selectiu

Reus Mobilitat i Serveis SA

C/ Sardà i Cailà s/n, 2n pis (Edifici Mercat Central)

43201 Reus

Comparteix aquest contingut