Procés selectiu per la contractació temporal d’un Tècnic Superior en Gestió

Bases que han de regir la convocatòria del procés selectiu per a la contractació com a personal laboral temporal de un/a Tècnic/a de Superior de Gestió per la plantilla de personal de la societat Reus Mobilitat I Serveis S.A.

Objecte de la convocatòria:

L’objecte d’aquesta convocatòria es la selecció, mitjançant el procediment de concurs oposició, per la contractació temporal  d’un/a Tècnic/a de Superior de Gestió per la societat Reus Mobilitat I Serveis S.A.

la durada del contracte serà de 12 mesos amb possibilitat de pròrroga de fins a 12 mesos més

Funcions Bàsiques :

 • Control i avaluació de les tasques del personal de l’equip.
 • Reorganització diària i a curt termini del servei, d’acord amb la planificació anual establerta
 • Interlocutor entre el responsable d’àrea, els treballadors i els clients externs i propis del servei.
 • Resoldre les incidències diàries del servei
 • Reportar i proposar actuacions per la millora dels processos establerts.
 • Proposta d’incorporació i formació dels mitjans tècnics i humans que té al seu càrrec.
 • Control pressupostari de l’activitat.
 • Gestió de la cartera de clients.
 • Gestió de cobraments.

RELACIONS:

 • Interna: Gerència, responsable del departament, resta de personal assignat
 • Externa: Usuaris del servei en general.

Bases i convocatòria, en aquest enllaç:Bases i convocatòria plaça de Tècnic Superior en Gestió

Formulari d’inscripció en aquest enllaç:Instància

Últim dia presentació de sol·licituds: 18 de febrer de 2019

Actualització 19/02/2019: Llista provisional d’admesos i exclosos, en aquest enllaç: LLista provisional admesos i exclosos i plaça temporal de tècnic superior en gestió

ACTUALITZACIÓ 27/02/2019. Llista definitiva d’admesos i exclosos, tribunal qualificador i convocatòria a proves, en aquest enllaç: LLista definitiva admesos, tribunal qualificador i convocatoria a proves tècnic superior en gestió

ACTUALITZACIÓ 13/03/2019: Llista de resultats de proves selectives i classificació definitiva dels aspirants, en aquest enllaç: LLista de resultats de proves del procés selectiu i llista de classificació dels aspirants

Reus Mobilitat i Serveis, SA

C/ Sardà i Cailà sn, 2n pis ( edifici Mecat Central)

43201 Reus

 

 

Comparteix aquest contingut