Ref. 5971 Procés selectiu per la contractació temporal d’un/a tècnic/a mecànic/a de bicicletes.

Reus, 22 de juliol de 2021 Ref. 5971

L’objecte d’aquesta convocatòria es la selecció, mitjançant el procediment de concurs oposició lliure, per la contractació temporal a temps complet d’un/a tècnic/a mecànic/a especialista en bicicletes  per la gestió integral del manteniment del parc de bicicletes assignat al servei de transport públic, per la societat Reus Mobilitat i Serveis S.A.

La modalitat del contracte serà temporal per obra i/o servei per un màxim de dos anys.

Salari brut anual de 33.000 euros bruts

Funcions bàsiques

  • Definició i disseny de les bicicletes del servei
  • Selecció i avaluació de proveïdors i components per al muntatge de bicicletes
  • Muntatge de bicicletes i acoblament dels components
  • Manteniment preventiu i correctiu de bicicletes i components
  • Instal·lació, muntatge i manteniment de punts de reposició de bicicletes
  • Recollida i distribució diària de bicicletes, tant per la seva reparació, reposició o redistribució per les diferents zones de la ciutat.
  • Gestió i planificació dels recursos humans i tècnics assignats al servei
  • Seguiment del servei diari per garantir la seva qualitat, minimitzar els riscos que puguin afectar a la seguretat i compliment del pla de servei.
  • Reportar i fer propostes de millora del servei al seu cap jeràrquic

Data límit de presentació de sol·licituds: 06/08/2021

Data límit d’admissió de sol·licituds: 11/08/2021 *

*ACTUALITZACIÓ 06/08/2021: AMPLIACIÓ DE TERMINI D’INSCRPICIÓ FINS EL 11/08/2021.

Es valorarà estar en possessió d’un grau de discapacitat del 33% o superior.

Bases i convocatòria, al següent enllaç: enllaç

Model d’instància, al següent enllaç: enllaç

Actualització 13/08/2021: Llistat previ d’admesos/es i exclosos/es, al següent enllaç: enllaç

Actualització 19/08/2021: Llistat definitiu d’admesos/es i exclosos/es, i composició del Tribunal qualificador, al següent enllaç: enllaç

Actualització 25/08/2021: convocatòria per la realització de les proves psicotècniques, al següent enllaç: enllaç

Actualització 26/08/2021: convocatòria per la realització de les entrevistes, al següent enllaç: enllaç

Actualització 02/09/2021: Convocatòria per la realització de la prova pràctica, al següent enllaç: enllaç

Actualització 03/09/2021: Resultat del procés selectiu, i classificació definitiva dels/de les aspirants, al següent enllaç: enllaç

Comparteix aquest contingut