Procés selectiu per la contractació temporal d’un/a netejador/a

Reus, 28/06/2019. Ref. 5124

L’objecte d’aquesta convocatòria es la selecció, mitjançant el procediment de concurs oposició,  per la contractació temporal  d’un/a netejador/a  per la societat Reus Mobilitat i Serveis, SA.

La modalitat del contracte  serà  temporal.

Funcions Bàsiques :

  • Complir amb les tasques de neteja previstes a la planificació setmanal i d’acord amb els criteris de qualitat establerts de la direcció del servei.
  • Complimentar els controls diàries de recorregut de neteja.
  • Responsabilitzar-se de les eines i maquinària de neteja.
  • Utilitzar els productes de neteja d’acord amb el protocols de seguretat establerts.

Procés selectiu exclusiu per persones que acreditin un grau de discapacitat del 3% mínim

Data límit de presentació de sol·licituds: 08 de juliol de 2019

Bases i convocatòria, en aquest enllaç:Bases i convocatòria

Model d’Instància, en aquest enllaç:Instància Reus Mobilitat i Serveis

ACTUALITZACIÓ 09/07/2019: Llistat d’admesos i exclosos, composició del Tribunal Qualificador i convocatòria a proves selectives, en aquest enllaç: enllaç

ACTUALITZACIÓ 24/07/2019:  Resultat del procés selectiu i classificació dels aspirants, en aquest enllaç: Resultat

 

Reus Mobilitat i Serveis SA

C/ Sardà i Cailà sn, Edifici Mercat Central

43201 Reus

 

Comparteix aquest contingut