Ref. 5899. Procés selectiu per la contractació temporal d’un/a informàtic/a

Reus 1 de juny de 2021 ref. 5899

L’objecte de la present convocatòria es la contractació temporal d’un/a tècnic/a informàtic/a

Procés selectiu per la contractació d’un/a tècnic informàtic/a temporal per interinitat.

El salari brut anual serà de 23.298,60 euros

Funcions bàsiques:

  • Optimitzar l’ús de la informàtica amb una filosofia de rendibilitat i productivitat
  • Conèixer la capacitat de la tecnologia utilitzada i la seva adequació a les necessitats informàtiques de la empresa.
  • Mantenir en correcte funcionament el hardware i software existent, analitzant-ne el rendiment amb eines de monitorització (Nagios).
  • Configuració del hardware i software utilitzat a la empresa.
  • Mantenir a punt el equips de la xarxa: ordinadors, impressores, smartphones…
  • Gestionar equips infraestructura de xarxa: switch, router, punts d’accés Wi-Fi
  • Gestionar còpies de seguretat
  • Gestionar centraleta telefònica IP Asterisk

Es valorarà estar en possessió d’un grau de discapacitat del 33 % o superior

Termini màxim d’inscripció: 11/06/2021

Model d’instància, al següent enllaç: enllaç

Bases i convocatòria, al següent enllaç: enllaç

Actualització 14/06/2021: Llista provisional d’admesos i exclosos, al següent enllaç: enllaç

Actualització 22/06/2021: Llista definitiva d’admesos i exclosos i convocatòria a les proves del nivell de català, al següent enllaç: enllaç

Actualització 05/07/2021: Resultats a les proves de nivell de català, al següent enllaç: enllaç

Actualització 05/07/2021: Convocatòria a proves selectives, al següent enllaç: enllaç

Actualització 28/07/2021: Resultats del procés selectiu, al següent enllaç: enllaç

Comparteix aquest contingut