Procés selectiu per la contractació temporal d’un/a agent d’aparcament

Reus, 04 de juliol de 2019    Ref. 5135

L’objecte d’aquesta convocatòria es la selecció, mitjançant el procediment de concurs oposició,  per la contractació temporal  d’un/a agent d’aparcament  per la societat Reus Mobilitat i Serveis, SA.

La modalitat del contracte  serà  temporal.

Funcions Bàsiques :

  • Efectuar rondes de vigilància i control del temps d’aparcament, efectuant preavisos de denúncia en cas d’incompliment de l’ordenança municipal d’aparcament.
  • Efectuar rondes de vigilància, control d’accessos als mercats i pàrquings municipals.
  • Efectuar tasques d’atenció a l’usuari del servei per resoldre qualsevol incidència o informar d’aspectes relacionats amb el servei d’aparcament o de mercats.
  • Efectuar tasques de neteja a les instal·lacions d’aparcament.
  • Elaboració d’informes i comunicar a Centre de Control Central i al Coordinador d’equip les incidències diàries del servei mitjançant els protocols establerts.
  • Posada en marxa i tancament de motors, quadres elèctrics, instal·lacions d’enllumenat, ascensors, caixers i resta d’aparells mecànics i elèctrics.

Data límit de presentació de candidatures: 12 de juliol de 2019

Bases i convocatòria, en aquest enllaç. bases i convocatoria procés selectiu

Model d’instància, en aquest enllaç:Instància Reus Mobilitat i Serveis

procés selectiu exclusiu per persones que acreditin un grau de minusvalia mínim del 33%

ACTUALITZACIÓ 17/07/2019. Llista provisional d’admesos i exclosos, en aquest enllaç: 1.- Llistat

ACTUALITZACIÓ 23/07/2019: Llista definitiva d’admesos, composició del Tribunal Qualificador i convocatòria a proves selectives, en aquest enllaç: 2.- Llistat

ACTUALITZACIÓ 01/08/2019:  Resultat del procés selectiu i classificació dels aspirants, en aquest enllaç: Llistat

Reus Mobilitat i Serveis SA

C/ Sardà i Cailà S/n, 2n pis, Edifici Mercat Central

43201 Reus

 

Comparteix aquest contingut