Ref. 5585. Procés selectiu per la contractació temporal d’un/a agent d’aparcament

Reus, 17 de juny de 2020. Referència 5585

L’objecte d’aquesta convocatòria es la selecció, mitjançant el procediment de concurs oposició,  per la contractació temporal  d’un/a  agent  d’aparcament  per la societat Reus Mobilitat i Serveis, SA

La modalitat del contracte serà  temporal

Funcions Bàsiques :

  • Efectuar rondes de vigilància i control del temps d’aparcament, efectuant preavisos de denúncia en cas d’incompliment de l’ordenança municipal d’aparcament.
  • Efectuar rondes de vigilància, control d’accessos als mercats i pàrquings municipals.
  • Efectuar tasques d’atenció a l’usuari del servei per resoldre qualsevol incidència o informar d’aspectes relacionats amb el servei d’aparcament o de mercats.
  • Efectuar tasques de neteja a les instal·lacions d’aparcament.
  • Elaboració d’informes i comunicar a Centre de Control Central i al Coordinador d’equip les incidències diàries del servei mitjançant els protocols establerts.
  • Posada en marxa i tancament de motors, quadres elèctrics, instal·lacions d’enllumenat, ascensors, caixers i resta d’aparells mecànics i elèctrics.

TERMINI D’INSCRIPCIÓ: Fins el 26 de juny de 2020

Oferta exclusiva per aspirants/es que acreditin un grau de minusvalia del 33% o superior

Model d’Instància: Instància Reus Mobilitat i Serveis

Bases i convocatòria, en aquest enllaç: 1.- enllaç

Actualització 01/07/2020: Llistat previ d’admesos/es i exclosos/es en aquest enllaç: 2.- enllaç

Actualització 08/07/2020: Llistat definitiu d’admesos/es i exclosos/es i composició del Tribunal qualificador, en aquest enllaç: 3.- enllaç

Actualització 10/07/2020: Convocatòria per la realització de la prova de nivell de català i de les proves selectives, en aquest enllaç: 4.- enllaç

Actualització 14/07/2020: Resultats de la prova de nivell de llengua catalana, en aquest enllaç: 5.- enllaç

Actualització 27/08/2020: Resultats del procés selectiu, en aquest enllaç: 6.- enllaç

Comparteix aquest contingut