Procés selectiu per la contractació temporal d’interinitat d’un agent d’aparcament

Bases que han de regir la convocatòria del procés selectiu per a la contractació temporal d’interinitat d’un agent d’aparcament per la societat Reus Mobilitat I Serveis S.A.

 

La durada del contracte serà  fins la reincorporació efectiva del treballador al que es substitueix.

Funcions Bàsiques :

  • Efectuar rondes de vigilància i control del temps d’aparcament, efectuant preavisos de denúncia en cas d’incompliment de l’ordenança municipal d’aparcament.
  • Efectuar rondes de vigilància, control d’accessos als mercats i pàrquings municipals.
  • Efectuar tasques d’atenció a l’usuari del servei per resoldre qualsevol incidència o informar d’aspectes relacionats amb el servei d’aparcament o de mercats.
  • Efectuar tasques de neteja a les instal·lacions d’aparcament.
  • Elaboració d’informes i comunicar a Centre de Control Central i al Coordinador d’equip les incidències diàries del servei mitjançant els protocols establerts.
  • Posada en marxa i tancament de motors, quadres elèctrics, instal·lacions d’enllumenat, ascensors, caixers i resta d’aparells mecànics i elèctrics.

Data límit d’inscripció: 22/03/2019

Bases i convocatòria del procés selectiu: bases i convocatoria 1 temporal plaça agent aparcament ( Interinitat)

model de sol·licitut:Instància Reus Mobilitat i Serveis

ACTUALITZACIÓ 25/03/2019. Llista d’admesos i exclosos provisionals , en aquest enllaç: LLista provisional admesos i exclosos

ACTUALITZACIÓ 02/04/2019. Llista definitiva d’admesos i exclosos, i composició del Tribunal qualificador, en aquest enllaç: llistat admesos definitiva i Trib. Qualificador

ACTUALITZACIÓ 03/04/2019: Convocatòria a prova de nivell de català, en aquest enllaç: Convocatoria prova de català

ACTUALITZACIÓ 15/04/2019: Resultats prova de nivell de català i convocatòria a proves selectives, en aquest enllaç: Resultats prova de català i convocatòria a proves selectives

ACTUALITZACIÓ 03/05/2019: Resultats procés selectiu i classificació dels aspirants, en aquest enllaç: resultats procés selectiu 1 plaça interinitat agent aparcament

REUS MOBILITAT I SERVEIS SA

C/ Sardà i Cailà S/N , 2n pis, (Edifici mercat central)

43201 Reus

Comparteix aquest contingut