Ref. 5586. Procés selectiu per la contractació temporal per interinitat de dos/dues agents d’aparcament

Reus, 17 de juny de 2020   Referència 5586

L’objecte d’aquesta convocatòria es la selecció, mitjançant el procediment de concurs oposició,  per la contractació temporal  per interinitat de dos/dues  agents  d’aparcament  per la societat Reus Mobilitat i Serveis, SA

La modalitat del contracte serà  per interinitat fins la reincorporació efectiva del/ de la treballador/a substituït/da.

Funcions Bàsiques :

  • Efectuar rondes de vigilància i control del temps d’aparcament, efectuant preavisos de denúncia en cas d’incompliment de l’ordenança municipal d’aparcament.
  • Efectuar rondes de vigilància, control d’accessos als mercats i pàrquings municipals.
  • Efectuar tasques d’atenció a l’usuari del servei per resoldre qualsevol incidència o informar d’aspectes relacionats amb el servei d’aparcament o de mercats.
  • Efectuar tasques de neteja a les instal·lacions d’aparcament.
  • Elaboració d’informes i comunicar a Centre de Control Central i al Coordinador d’equip les incidències diàries del servei mitjançant els protocols establerts.
  • Posada en marxa i tancament de motors, quadres elèctrics, instal·lacions d’enllumenat, ascensors, caixers i resta d’aparells mecànics i elèctrics.

TERMINI D’INSCRIPCIÓ: Fins el 26 de juny de 2020

Oferta exclusiva per aspirants/es que acreditin un grau de minusvalia del 33% o superior

Model d’Instància: Instància Reus Mobilitat i Serveis

Bases i convocatòria, en aquest enllaç: 1.- enllaç

Actualització 01/07/2020: Llistat provisional d’admesos i exclosos, en aquest enllaç: 2.- enllaç

Actualització 08/07/2020: Llistat definitiu d’admesos i exclosos, i composició del Tribunal qualificador, en aquest enllaç: 3.- enllaç

Actualització 10/07/2020: Convocatòria per la realització de la prova de nivell de català i de les proves selectives,  en aquest enllaç:4.- enllaç

Actualització 14/07/2020: Resultats de la prova de nivell de llengua catalana, en aquest enllaç: 5.- enllaç

Actualització 27/08/2020: Resultat del procés selectiu, en aquet enllaç: 6.- enllaç

 

Comparteix aquest contingut