Ref. FA06862120 Procés selectiu per la contractació temporal de dos/dues agents d’aparcament

Reus, 23 de desembre de 2020. Ref FA06862120

L’objecte d’aquesta convocatòria es la selecció, mitjançant el procediment de concurs oposició lliure,  per la contractació temporal de dos/dues agents d’aparcament  per la societat Reus Mobilitat i Serveis, SA.

La modalitat del contracte serà  temporal

Funcions Bàsiques :

  • Efectuar rondes de vigilància i control del temps d’aparcament, efectuant preavisos de denúncia en cas d’incompliment de l’ordenança municipal d’aparcament.
  • Efectuar rondes de vigilància, control d’accessos als mercats i pàrquings municipals.
  • Efectuar tasques d’atenció a l’usuari del servei per resoldre qualsevol incidència o informar d’aspectes relacionats amb el servei d’aparcament o de mercats.
  • Efectuar tasques de neteja a les instal·lacions d’aparcament.
  • Elaboració d’informes i comunicar a Centre de Control Central i al Coordinador d’equip les incidències diàries del servei mitjançant els protocols establerts.
  • Posada en marxa i tancament de motors, quadres elèctrics, instal·lacions d’enllumenat, ascensors, caixers i resta d’aparells mecànics i elèctrics.
  • Atendre les incidències en aparcaments, zona blava, mercats municipals

TERMINI D’INSCRIPCIÓ: Fins el 12 de gener de 2021, inclòs

Oferta exclusiva per aspirants/es que acreditin un grau de minusvalia del 33% o superior

Model d’Instància: enllaç

Bases i convocatòria, en aquest enllaç: 1.- bases i convocatoria

Actualització 20/01/2021: Llistat previ d’admesos/es i exclosos/es, al següent enllaç: enllaç

Actualització 29/01/2021: Llistat definitiu d’admesos/es i exclosos/es, i composició del Tribunal Qualificador, al següent enllaç: enllaç

Actualització 19/02/2021: convocatòria per la realització de la prova de nivell de català, al següent enllaç: enllaç

Actualització 15 de març de 2021: resultats de la prova de nivell de llengua catalana, al següent enllaç: enllaç

Actualització 06/04/2021: Convocatòria per la realització de proves selectives, al següent enllaç: enllaç

Mapa de l’ubicació de les instal:lacions on es faran les proves selectives del dia 12 d’abril de 2021, al següent enllaç: enllaç

Actualització 06/05/2021: Convocatòria a proves selectives d’entrevista personal i coneixements informàtics, al següent enllaç: enllaç

Actualització 02/06/2021: Resultat del procés selectiu, al següent enllaç: enllaç

Comparteix aquest contingut