Procés selectiu per la contractació temporal de 6 agents d’aparcament

Reus, 10 d’octubre de 2019.  REF: 5267

L’objecte d’aquesta convocatòria es la selecció, mitjançant el procediment de concurs oposició,  per la contractació temporal  de 6 agents d’aparcament  per la societat Reus Mobilitat i Serveis, SA

La modalitat del contracte serà  per temporal.

Funcions Bàsiques :

  • Efectuar rondes de vigilància i control del temps d’aparcament, efectuant preavisos de denúncia en cas d’incompliment de l’ordenança municipal d’aparcament.
  • Efectuar rondes de vigilància, control d’accessos als mercats i pàrquings municipals.
  • Efectuar tasques d’atenció a l’usuari del servei per resoldre qualsevol incidència o informar d’aspectes relacionats amb el servei d’aparcament o de mercats.
  • Efectuar tasques de neteja a les instal·lacions d’aparcament.
  • Elaboració d’informes i comunicar a Centre de Control Central i al Coordinador d’equip les incidències diàries del servei mitjançant els protocols establerts.
  • Posada en marxa i tancament de motors, quadres elèctrics, instal·lacions d’enllumenat, ascensors, caixers i resta d’aparells mecànics i elèctrics.

TERMINI D’INSCRIPCIÓ: Fins el 21 d’octubre de 2019

Oferta exclusiva per aspirants/es que acreditin un grau de minusvalia del 33% o superior

Model d’Instància: Instància Reus Mobilitat i Serveis

Bases i convocatòria, en aquest enllaç: 1.- bases i convocatòria

Actualització 23/10/2019: Llista provisional d’admesos i exclosos, en aquest enllaç: 2.- Llista provisional d’admesos i exclosos

Actualització 29/10/2019. Llista definitiva d’admesos i exclosos, composició del Tribunal Qualificador, i convocatòria a proves de català, en aquest enllaç: 3.- Llista definitiva, TQ i prova de català

Actualització 31/10/2019: Convocatòria per la realització de les proves selectives, en aquest enllaç: 4.- convocatoria a proves selectives

Actualització 05/11/2019: Resultats de la prova de nivell de català, en aquest enllaç: 5.- Resultats de la prova de català

Actualització 21/11/2019. Resultat del procés selectiu, en aquest enllaç: 6.- Resultat del procès selectiu

Reus Mobilitat i Serveis SA

C/ Sardà i Cailà s/n, 2n pis (Edifici Mercat Central)

43201 Reus

Comparteix aquest contingut