Ref. 5661. Procés selectiu per la contractació temporal de 5 agents d’aparcament

Reus, 16 d’octubre  de 2020. Ref 5661

L’objecte d’aquesta convocatòria es la selecció, mitjançant el procediment de concurs oposició,  per la contractació temporal de cinc  agents d’aparcament  per la societat Reus Mobilitat i Serveis, SA.

La modalitat del contracte serà  temporal, pel reforç del servei amb motiu de la campanya de Nadal i rebaxies d’hivern de 2021

Funcions Bàsiques :

  • Efectuar rondes de vigilància i control del temps d’aparcament, efectuant preavisos de denúncia en cas d’incompliment de l’ordenança municipal d’aparcament.
  • Efectuar rondes de vigilància, control d’accessos als mercats i pàrquings municipals.
  • Efectuar tasques d’atenció a l’usuari del servei per resoldre qualsevol incidència o informar d’aspectes relacionats amb el servei d’aparcament o de mercats.
  • Efectuar tasques de neteja a les instal·lacions d’aparcament.
  • Elaboració d’informes i comunicar a Centre de Control Central i al Coordinador d’equip les incidències diàries del servei mitjançant els protocols establerts.
  • Posada en marxa i tancament de motors, quadres elèctrics, instal·lacions d’enllumenat, ascensors, caixers i resta d’aparells mecànics i elèctrics.
  • Atendre les incidències en aparcaments, zona blava, mercats municipals

TERMINI D’INSCRIPCIÓ: Fins el 26 d’octubre de 2020 inclòs

Oferta exclusiva per aspirants/es que acreditin un grau de minusvalia del 33% o superior

Model d’Instància: Instància Reus Mobilitat i Serveis

Bases i convocatòria, en aquest enllaç: 1.- bases i convocatoria

Actualització 02/11/2020: Llistat previ d’admesos/es i exclosos/es, en aquest enllaç: enllaç

Actualització 12/11/2020: llistat definitiu d’admesos i exclosos, composició del Tribunal Qualificador, i convocatòria a prova de nivell de català, en aquest enllaç: enllaç

Actualització 19/11/2020: resultats de la prova de llengua catalana, en aquest enllaç: enllaç

Actualització 24/11/2020: Convocatoria a proves selectives, en aquest enllaç: enllaç

Actualització 02/12/2020: Resultat del procés selectiu, en aquest enllaç: enllaç

Reus Mobilitat i Serveis SA

 

C/ Sardà i cailà s/n, 2n pis ( Edifici Mercat Central),

43201 Reus

relacions.laborals@reusmobilitat.cat

Comparteix aquest contingut