Procés selectiu per la contractació temporal de 4 agents d’aparcament

Reus, 10 d’octubre de 2019.  REF. 5266

L’objecte d’aquesta convocatòria es la selecció, mitjançant el procediment de concurs oposició,  per la contractació temporal de quatre  agents d’aparcament  per la societat Reus Mobilitat i Serveis, SA, per reforç de la campanya de Nadal i de rebaixes

La modalitat del contracte serà  temporal.

Funcions Bàsiques :

  • Efectuar rondes de vigilància i control del temps d’aparcament, efectuant preavisos de denúncia en cas d’incompliment de l’ordenança municipal d’aparcament.
  • Efectuar rondes de vigilància, control d’accessos als mercats i pàrquings municipals.
  • Efectuar tasques d’atenció a l’usuari del servei per resoldre qualsevol incidència o informar d’aspectes relacionats amb el servei d’aparcament o de mercats.
  • Efectuar tasques de neteja a les instal·lacions d’aparcament.
  • Elaboració d’informes i comunicar a Centre de Control Central i al Coordinador d’equip les incidències diàries del servei mitjançant els protocols establerts.
  • Posada en marxa i tancament de motors, quadres elèctrics, instal·lacions d’enllumenat, ascensors, caixers i resta d’aparells mecànics i elèctrics.

TERMINI D’INSCRIPCIÓ: Fins el 21 d’octubre  de 2019

Oferta exclusiva per aspirants/es que acreditin un grau de minusvalia del 33% o superior

Model d’Instància: Instància Reus Mobilitat i Serveis

Bases i convocatòria, en aquest enllaç:1.- bases i convocatoria

Actualització 23/10/2019. Llista provisional d’admesos i exclosos, en aquest enllaç: 2.- Llista provisional d’admesos i exclosos

Actualització 29/10/2019. Llista definitiva d’admesos i exclosos, composició del Tribunal Qualificador, i convocatòria a proves de català, en aquest enllaç: 3.- Llista definitiva, TQ i prova català

Actualització 31/10/2019: Convocatòria a realització de proves selectives, en aquest enllaç: 4.- convocatoria a proves selectives

Actualització 05/11/2019: Resultats de la prova de nivell de català, en aquest enllaç: 5.- Resultats prova de català

Actualització 26/11/2019: Resultat del procés selectiu, en aquest enllaç: 6.- Resultat del procés selectiu

Reus Mobilitat i Serveis SA

C/ Sardà i Cailà s/n, 2n pis (Edifici Mercat Central)

43201 Reus

Comparteix aquest contingut