Ref. 5956 Procés selectiu per la contractació temporal de 4 agents d’aparcament

Reus, a 15 de Juliol de 2021

L’objecte de la present convocatòria és la contractació temporal de 4 agents d’aparcament.

El procés selectiu tindrà la modalitat contractual temporal.

El salari brut anual serà de 21.194, 85€.

Funcions bàsiques:

  • Efectuar rondes de vigilància i control del temps d’aparcament, efectuant preavisos de denúncia en cas d’incompliment de l’ordenança municipal d’aparcament.
  • Efectuar rondes de vigilància, control d’accessos als mercats i pàrquings municipals.
  • Efectuar tasques d’atenció a l’usuari del servei per resoldre qualsevol incidència o informar  d’aspectes relacionats amb el servei d’aparcament o de mercats.
  • Efectuar tasques de neteja a les instal·lacions d’aparcament o de mercats.
  • Elaboració d’informes i comunicar a Centre de Control Central i al Coordinador d’equip les incidències diàries del servei mitjançant els protocols establerts.
  • Posada en marxa i tancament de motors, quadres elèctrics, instal·lacions d’enllumenat, ascensors, caixers i resta d’aparells mecànics i elèctrics.
  • Manteniment bàsic i reposició de consumibles a les instal·lacions de l’aparcament.

Atesa la condició de CET de la societat, caldrà disposar del certificat de discapacitat que acrediti un mínim del 33% de grau de discapacitat, emès per la Generalitat de Catalunya, o altres certificats  oficials d’administracions equivalents.

Termini màxim d’inscripció: 04/08/2021

Pot consultar les bases de la convocatòria, al següent enllaç: enllaç

Model d’instància, al següent enllaç: enllaç

relacions.laborals@reusmobilitat.cat

ACTUALITZACIÓ 10/08/2021: Llistat previ d’admesos/es i exclosos/es, al següent enllaç: enllaç

ACTUALITZACIÓ 18/08/2021: Llistat definitiu d’admesos/es i exclosos/es , i composició del tribunal qualificador, al següent enllaç: enllaç

ACTUALITZACIÓ 20/08/2021: Convocatòria per la realització de la prova de nivell de llengua catalana, al següent enllaç: enllaç

ACTUALITZACIÓ 23/08/2021: Modificació del Tribunal Qualificador, al següent enllaç: enllaç

ACTUALITZACIÓ 30/08/2021: Resultats de la prova de nivell de català, al següent enllaç: enllaç

ACTUALITZACIÓ 09/09/2021: Convocatòria per la realització de proves selectives, al següent enllaç: enllaç

ACTUALITZACIÓ 15/09/2021: Resultat de les proves selectives pràctiques de caràcter eliminatòries, al següent enllaç: enllaç

ACTUALITZACIÓ 24/09/2021: Resultat del procés selectiu, al següent enllaç: enllaç

Nota: Les diferents proves selectives es realitzaran a dos ubicacions, tal i com s’especifica a cadascuna de les proves. Per aquelles proves que es realitzen a l’edifici Tecnoparc- Tecnoredessa (Edifici Palau Firal), s’adjunta croquis de la seva ubicació: mapa

Comparteix aquest contingut