Procés selectiu per la contractació temporal de 4 agents d’aparcament

Reus, 20 de desembre  de 2019. REFERENCIA 12/2019

L’objecte d’aquesta convocatòria es la selecció, mitjançant el procediment de concurs oposició,  per la contractació temporal de quatre  agents d’aparcament  per la societat Reus Mobilitat i Serveis, SA.

La modalitat del contracte serà  temporal.

Funcions Bàsiques :

  • Efectuar rondes de vigilància i control del temps d’aparcament, efectuant preavisos de denúncia en cas d’incompliment de l’ordenança municipal d’aparcament.
  • Efectuar rondes de vigilància, control d’accessos als mercats i pàrquings municipals.
  • Efectuar tasques d’atenció a l’usuari del servei per resoldre qualsevol incidència o informar d’aspectes relacionats amb el servei d’aparcament o de mercats.
  • Efectuar tasques de neteja a les instal·lacions d’aparcament.
  • Elaboració d’informes i comunicar a Centre de Control Central i al Coordinador d’equip les incidències diàries del servei mitjançant els protocols establerts.
  • Posada en marxa i tancament de motors, quadres elèctrics, instal·lacions d’enllumenat, ascensors, caixers i resta d’aparells mecànics i elèctrics.
  • Atendre les incidències en aparcaments, zona blava, mercats municipals

TERMINI D’INSCRIPCIÓ: Fins el 30 de desembre de 2019 inclòs

Oferta exclusiva per aspirants/es que acreditin un grau de minusvalia del 33% o superior

Model d’Instància: Instància Reus Mobilitat i Serveis

Bases i convocatòria, en aquest enllaç:1.-bases i convocatoria

ACTUALITZACIÓ 07/01/2020: llistat previ d’admesos i exclosos, en aquest enllaç: 2.- llistat previ admesos i exclosos

ACTUALITZACIÓ 15/01/2020: Llistat definitiu d’admesos i exclosos, composició del Tribunal Qualificador, i convocatòria a prova de nivell de llengua catalana, en aquest enllaç: 3.- ENLLAÇ

ACTUALITZACIÓ 17/01/2020: Resultat de la prova de nivell de català, i convocatòria a proves selectives, en aquest enllaç: 4.- enllaç

ACTUALITZACIÓ 04/02/2020: Resultat del procés selectiu, en aquest enllaç: 5.- Resultat del procés selectiu

relacions.laborals@reusmobilitat.cat

Reus Mobilitat i Serveis SA

C/ Sardà i Cailà s/n, 2n pis (Edifici Mercat Central)

43201 Reus

Comparteix aquest contingut