Procés selectiu per la contractació temporal de 3 agents d’aparcament

L’objecte d’aquesta convocatòria es la selecció, mitjançant el procediment de concurs oposició, per la contractació temporal  de 3 agents d’aparcament  per la societat Reus Mobilitat i Serveis, SA.

La modalitat de contractació  serà  temporal.

 

Funcions Bàsiques :

  • Efectuar rondes de vigilància i control del temps d’aparcament, efectuant preavisos de denúncia en cas d’incompliment de l’ordenança municipal d’aparcament.
  • Efectuar rondes de vigilància, control d’accessos als mercats i pàrquings municipals.
  • Efectuar tasques d’atenció a l’usuari del servei per resoldre qualsevol incidència o informar d’aspectes relacionats amb el servei d’aparcament o de mercats.
  • Efectuar tasques de neteja a les instal·lacions d’aparcament.
  • Elaboració d’informes i comunicar a Centre de Control Central i al Coordinador d’equip les incidències diàries del servei mitjançant els protocols establerts.
  • Posada en marxa i tancament de motors, quadres elèctrics, instal·lacions d’enllumenat, ascensors, caixers i resta d’aparells mecànics i elèctrics.

Bases i convocatòria, en aquest enllaç: bases

Model d’instància:Instància Reus Mobilitat i Serveis

Convocatòria per persones que acreditin un grau de mínusvalia del 33% mínim

 

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:  21 de juny de 2019

ACTUALITZACIÓ 28/06/2019: Llista d’admesos i exclosos provisionals, en aquest enllaç: Llistat

ACTUALIZACIÓ 05/07/2019: Llista d’admesos definitiva i Composició del tribunal Qualificador, en aquest enllaç: enllaç

ACTUALITZACIÓ 09/07/2019: Convocatòria a proves selectives, en aquest enllaç: enllaç

ACTUALITZACIÓ 24/07/2019: Resultat procés seleciu i classificació definitiva, en aquest enllaç: resultat

REUS MOBILITAT I SERVEIS SA

C/ Sardà i Cailà s/n, 2n pis, (edifici mercat central)

 

43201 Reus

Comparteix aquest contingut