Procés selectiu per la contractació indefinida d’un/a tècnic/a de nòmines

Reus, 14 de febrer de 2020.       Referència 00925

Procés selectiu per la contractació indefinida d’un/a tècnic/a de nòmines per la societat Reus Mobilitat i Serveis SA.

Funcions bàsiques:

 • Confecció de les nòmines mensuals i pagues extraordinàries, amb el software de nòmines A3Asesor- Nom (Wolter Kluwers).
 • Realització de les altes, baixes i resta de moviments d’afiliació dels treballadors a la seguretat social
 • Cotització de les assegurances socials.
 • Gestió dels partes d’altes i baixes mediques dels treballadors.
 • Formalització dels contractes laborals dels treballadors.
 • Realització dels documents de finalització de contractes i quitances dels treballadors.
 • Confecció de diferents tipus d’escrits legals en matèria laboral (modificacions contractuals, expedients sancionadors, etc.)
 • Confecció i presentació dels models d’IRPF de la societat.
 • Assessorament de la normativa legal vigent en matèria laboral.
 • Elaboració d’informes i propostes de resolució que li siguin encomanats.
 • Seguiment i actualització diària dels quadrants de treball diaris.
 • Totes aquelles funcions de caràcter general que li siguin atribuïdes en el seu àmbit de l’organització.

Bases i convocatòria, en aquest enllaç: 1.- Bases i convocatòria

Model d’Instància, en aquest enllaç: Model d’Instáncia

Data límit de presentació de sol·licituds: 15 dies naturals a partir del dia següent de la publicació al BOPT ( Veure bases i convocatòria)

Actualització de 3 de març de 2020: Llistat d’admesos i exclosos, composició del Tribunal Qualificador, i convocatòria a proves selectives, en aquest enllaç: 2.- enllaç

Actualització  de 14 d’abril de 2020: Resultats de les proves selectives establertes als punts 6.1.2, 6.1.3.1, 6.1.3.2.1 i 6.1.3.2.2 de les bases, i convocatòria a la prova d’entrevista personal establerta al punt 6.1.4 de les bases, en aquest enllaç: 3.- enllaç

Actualització de 21 d’abril de 2020: Resultats de la prova d’entrevista personal establerta al punt 6.1.4 de les bases, resultat definitiu del procés selectiu, i classificació definitiva dels/de les aspirants, en aquest enllaç: 4.- enllaç

REUS MOBILITAT I SERVEIS SA

C/ Sardà i Cailà s/n, Edifici Mercat central), 2n pis

43201 Reus

relacions.laborals@reusmobilitat.cat

Comparteix aquest contingut