Procés selectiu per la contractació indefinida d’un/a tècnic/a informàtic/a

Reus, 14 de febrer de 2020.       Referència 00926

Procés selectiu per la contractació indefinida d’un/a tècnic/a informàtic/a per la societat Reus Mobilitat i Serveis SA.

Funcions Bàsiques :

  •  Optimitzar l’ús de la informàtica amb una filosofia de rendibilitat i productivitat.
  • Conèixer la capacitat de la tecnologia utilitzada i la seva adequació a les necessitats informàtiques de la empresa.
  • Mantenir en correcte funcionament el hardware i software existent, analitzant-ne el rendiment amb eines de monitorització (Nagios).
  • Configuració del hardware i software utilitzat a la empresa.
  • Mantenir a punt el equips de la xarxa: ordinadors, impressores, smartphones…
  • Gestionar equips infraestructura de xarxa: switch, router, punts d’accés Wi-Fi.
  • Gestionar còpies de seguretatGestionar centraleta telefònica IP Asterisk.

 

Model d’Instància, en aquest enllaç: Model d’Instáncia

Data límit de presentació de sol·licituds: 15 dies naturals a partir del dia següent de la publicació al BOPT ( Veure bases i convocatòria)

Bases i convocatòria, en aquest enllaç: 1.- Bases i convocatòria TI

ACTUALITZACIÓ 03/03/2020: Llistat previ d’admesos/es i exclosos/es, en aquest enllaç: 2.- enllaç

ACTUALITZACIÓ 10/03/2020: Llistat definitiu d’admesos/es i exclosos/es, composició del Tribunal Qualificador, i convocatòria a prova de nivell de llengua catalana, en aquest enllaç: 3.- enllaç

ACTUALITZACIÓ 13/03/2020: Resultats de la prova de nivell de català, en aquest enllaç: 4.- enllaç

ACTUALITZACIÓ 07/05/2020: Convocatòria per la realització de les proves selectives compreses a la fase oposició establerta a les bases, en aquest enllaç: 5.- enllaç

ACTUALITZACIÓ 12/05/2020: Resultats de la prova de test psicotècnic (punt 6.1.2 de les bases), prova de coneixements generals (punt 6.1.3.1 de les bases) i prova de coneixements específics (punt 6.1.3.2.1 de les bases), en aquest enllaç: 6.- enllaç
 

ACTUALITZACIÓ 14/05/2020: Resultats de la prova pràctica establerta al punt 6.1.3.2.2 de les bases, en aquest enllaç: 7.- enllaç

ACTUALITZACIÓ 19/05/2020: Resultat de la prova d’entrevista personal establerta al punt 6.1.4 de les bases, i classificació definitiva del procés selectiu, en aquest enllaç:8.- enllaç

REUS MOBILITAT I SERVEIS SA

C/ Sardà i Cailà s/n, Edifici Mercat central), 2n pis

43201 Reus

relacions.laborals@reusmobilitat.cat

Comparteix aquest contingut