Ref. 5861 Procés selectiu per la contractació indefinida d’un/a oficial de manteniment

Reus, 23 de Juny de 2021

Procés selectiu per la contractació indefinida d’un/a oficial de manteniment per la societat Reus Mobilitat i Serveis, SA.

El procés selectiu es realitzarà per sistema de selecció de concurs-oposició.

Salari brut anual de 27.913, 50 euros

   Funcions Bàsiques :

  • Mantenir en bon estat de funcionament la maquinària pròpia de les instal•lacions.
  • Solucionar problemes que poden originar que no funcioni adequadament.
  • Detectar i reparació d’averies.
  • Resolució d’incidències als PLC
  • Manteniment i resolució d’incidències elèctriques dels edificis gestionats.
  • Manteniment dels aparells de refrigeració, bombes,…
  • Manteniment i reparacions generals de fontaneria, il·luminació, fusteria, serralleria i ram de paleta.
  • Manteniment de pintura d’edificis i senyalització viària

Procés selectiu exclusiu per aspirants que acreditin tenir un grau de discapacitat del 33% o superior.

Bases i convocatòria, al següent enllaç: enllaç

Model d’instància, al següent enllaç: enllaç

Data límit de presentació de sol·licituds: 13/07/2021

relacions.laborals@reusmobilitat.cat

Actualització 14/07/2021: Llistat definitiu d’admesos i exclosos, seguint el següent enllaç: enllaç

Actualització 19/07/2021: Convocatòria per la realització de les proves selectives, seguint el següent enllaç: enllaç

Actualització 11/08/2021: Resultat del procés selectiu, al següent enllaç: enllaç

Comparteix aquest contingut