Ref. 05358 Procés selectiu per la contractació indefinida de 7 agents d’aparcament

Referència 05358

Reus, 30 de juny de 2023

Bases que han de regir la  convocatòria de 7 places indefinides d’agent d’aparcament, en virtut de l’aplicació de la taxa de reposició establerta a l’article 20 i Disposició Addicional 21 de la llei 31/2022  de Pressupostos Generals de l’Estat per 2023, per la societat Reus Mobilitat i Serveis SA.

El procés de selecció es farà mitjançant el sistema de concurs-oposició lliure

Funcions Bàsiques :

  • Efectuar rondes de vigilància i control del temps d’aparcament, efectuant preavisos de denúncia en cas d’incompliment de l’ordenança municipal d’aparcament.
  • Efectuar rondes de vigilància, control d’accessos als mercats i pàrquings municipals.
  • Efectuar tasques d’atenció a l’usuari del servei per resoldre qualsevol incidència o informar  d’aspectes relacionats amb el servei d’aparcament o de mercats.
  • Efectuar tasques de neteja a les instal·lacions d’aparcament o de mercats.
  • Elaboració d’informes i comunicar a Centre de Control Central i al Coordinador d’equip les incidències diàries del servei mitjançant els protocols establerts.
  • Posada en marxa i tancament de motors, quadres elèctrics, instal·lacions d’enllumenat, ascensors, caixers i resta d’aparells mecànics i elèctrics.
  • Manteniment bàsic i reposició de consumibles a les instal·lacions de l’aparcament.

Procés selectiu exclusiu per aspirants que acreditin un grau de discapacitat del 33% o superior

Data límit de presentació de sol·licituds: 20 de juliol de 2023

Model d’instància, al següent enllaç

Bases i convocatòria, al següent enllaç

Actualització 28/07/2023: Llistat previ d’admesos/es i exclosos/es, al següent enllaç

Actualització 03/08/2023: Llistat definitiu d’admesos/es i exclosos/es, i composició del Tribunal Qualificador, al següent enllaç

Actualització 12/09/2023: Convocatòria per la realització de la prova de nivell de llengua catalana, al següent enllaç

Actualització 13/09/2023: Convocatòria per la realització de proves selectives, al següent enllaç

Croquis accés a la sala per la realització de les proves selectives del dia 22/09/2023, al següent enllaç

Actualització 20/09/2023: resultats de la prova de nivell de llengua catalana, al següent enllaç

REUS MOBILITAT I SERVEIS SA

c/ Sardà i Cailà s7n, 2n pis

( Edifici Mercat Central)

43201 Reus

relacions.laborals@reusmobilitat.cat

Comparteix aquest contingut