Ref. 5860 Procés selectiu per la contractació indefinida de 5 places d’agent d’aparcament

Reus, 23 de Juny de 2021

Procés selectiu per la contractació indefinida de 5 places d’agent d’aparcament mitjançant sistema de concurs-oposició lliure, per la societat Reus Mobilitat i Serveis, SA.

Salari brut anual de 21.194, 85 euros

  Funcions Bàsiques :

  • Efectuar rondes de vigilància i control del temps d’aparcament, efectuant preavisos de denúncia en cas d’incompliment de l’ordenança municipal d’aparcament.
  • Efectuar rondes de vigilància, control d’accessos als mercats i pàrquings municipals.
  • Efectuar tasques d’atenció a l’usuari del servei per resoldre qualsevol incidència o informar  d’aspectes relacionats amb el servei d’aparcament o de mercats.
  • Efectuar tasques de neteja a les instal·lacions d’aparcament o de mercats.
  • Elaboració d’informes i comunicar a Centre de Control Central i al Coordinador d’equip les incidències diàries del servei mitjançant els protocols establerts.
  • Posada en marxa i tancament de motors, quadres elèctrics, instal·lacions d’enllumenat, ascensors, caixers i resta d’aparells mecànics i elèctrics.
  • Manteniment bàsic i reposició de consumibles a les instal·lacions de l’aparcament.

Procés selectiu exclusiu per aspirants que acreditin un grau de discapacitat del 33% o superior.

Termini d’admissió de sol·licituds: 13/07/2021

Bases i convocatòria, al següent enllaç: enllaç

Model d’instància, al següent enllaç: enllaç

relacions.laborals@reusmobilitat.cat

Actualització 14/07/2021: Llistat provisional d’admesos i exclosos, seguint el següent enllaç: enllaç

Actualització 20/07/2021: Llistat definitiu d’admesos i exclosos, i composició del tribunal qualificador, al següent enllaç: enllaç

Actualització 23/07/2021: Convocatòria per la prova de nivell de llengua catalana, seguint el següent enllaç: enllaç

Actualització 02/08/2021: Resultats de la prova de nivell de llengua catalana i convocatòria de les proves selectives: enllaç

Actualització 18/08/2021: Resultat del procés selectiu, i classificació definitiva dels/de les aspirants, al següent enllaç: enllaç

Plànol d’accés a les instal·lacions per les proves selectives, al següent enllaç: enllaç

Comparteix aquest contingut