Procés selectiu per la contractació de quatre oficials de manteniment

Reus, 12 de novembre de 2019. Referència 9909

L’objecte d’aquesta convocatòria es la selecció, mitjançant el procediment de concurs oposició,  per la contractació de quatre oficials de manteniment  per la societat Reus Mobilitat i Serveis, SA

La modalitat de contractació serà indefinida.

Funcions bàsiques:

– Mantenir en bon estat de funcionament la maquinària pròpia de les instal•lacions.

– Solucionar problemes que poden originar que no funcioni adequadament.

– Detectar i reparació d’averies.

– Resolució d’incidències als PLC

– Manteniment i resolució d’incidències elèctriques dels edificis gestionats.

– Manteniment dels aparells de refrigeració, bombes,…

– Manteniment i reparacions generals de fontaneria, il•luminació, fusteria, serralleria i ram de paleta.

– Manteniment de pintura d’edificis i senyalització viària

Oferta exclusiva per aspirants que acreditin un grau de minusvalia del 33% o superior

Bases i convocatòria, en aquest enllaç:1,. bases i convocatoria

Model d’instància, en aquest enllaç:Instància

Data límit de presentació de sol·licituds: 22 de novembre de 2019

Actualització 26 de novembre de 2019: Llistat provisional d’admesos i exclosos, en aquest enllaç: 2.- Llistat d’admesos i exclosos provisional

Actualització 05 de desembre de 2019: Llistat definitiu d’admesos i exclosos, composició del Tribunal Qualificador, i convocatòria a proves selectives, en aquest enllaç: 3.- Enllaç

Actualització 19 de desembre de 2019: resultat del procés selectiu i classificació definitiva dels/ de les aspirants, en aquest enllaç: 4.- RESULTAT PROCES SELECTIU

Reus Mobilitat i Serveis SA

C/ sardà I Cailà s/n, 2n pis, Edifici Mercat Central

43201 Reus

relacions.laborals@reusmobilitat.cat

 

Comparteix aquest contingut