Procés selectiu per la contractació d’un/a netejador/a

Reus, 12 de novembre 2019.   Referència  9910

L’objecte d’aquesta convocatòria es la selecció, mitjançant el procediment de concurs oposició,  per la contractació   d’un/a netejador/a  per la societat Reus Mobilitat i Serveis, SA.

La modalitat del contracte  laboral serà indefinida

Funcions Bàsiques :

  • Complir amb les tasques de neteja previstes a la planificació setmanal i d’acord amb els criteris de qualitat establerts de la direcció del servei.
  • Complimentar els controls diàries de recorregut de neteja.
  • Responsabilitzar-se de les eines i maquinària de neteja.
  • Utilitzar els productes de neteja d’acord amb el protocols de seguretat establerts.

Procés selectiu exclusiu per persones que acreditin un grau de discapacitat del 33% mínim

Data límit de presentació de sol·licituds: 22 de novembre de 2019

Bases i convocatòria, en aquest enllaç: 1.- Bases i convocatoria

Model d’Instància, en aquest enllaç:Instància Reus Mobilitat i Serveis

ACTUALITZACIÓ 25/11/2019: Llista provisional d’admesos i exclosos, en aquest enllaç: 2.- Llista provisional admesos i exclosos

ACTUALITZACIÓ 05/12/2019: Llista definitiva d’admesos i exclosos, composició del Tribunal Qualificador, i convocatòria a proves selectives, en aquest enllaç: 3.- enllaç

ACTUALITZACIÓ 19/12/2019: Resultat del procés selectiu i classificació dels/ de les aspirants, en aquest enllaç: 4.- resultat proces selectiu

Reus Mobilitat i Serveis SA

C/ Sardà i Cailà sn, Edifici Mercat Central

43201 Reus

relacions.laborals@reusmobilitat.cat

 

Comparteix aquest contingut