Procés selectiu per la contractació d’un/a agent d’aparcament

Reus, 12 de novembre de 2019.    Referència 9908

L’objecte d’aquesta convocatòria es la selecció, mitjançant el procediment de concurs oposició,  per la contractació d’un/a agent d’aparcament  per la societat Reus Mobilitat i Serveis, SA

La modalitat del contracte laboral serà  indefinida.

Funcions Bàsiques :

  • Efectuar rondes de vigilància i control del temps d’aparcament, efectuant preavisos de denúncia en cas d’incompliment de l’ordenança municipal d’aparcament.
  • Efectuar rondes de vigilància, control d’accessos als mercats i pàrquings municipals.
  • Efectuar tasques d’atenció a l’usuari del servei per resoldre qualsevol incidència o informar d’aspectes relacionats amb el servei d’aparcament o de mercats.
  • Efectuar tasques de neteja a les instal·lacions d’aparcament.
  • Elaboració d’informes i comunicar a Centre de Control Central i al Coordinador d’equip les incidències diàries del servei mitjançant els protocols establerts.
  • Posada en marxa i tancament de motors, quadres elèctrics, instal·lacions d’enllumenat, ascensors, caixers i resta d’aparells mecànics i elèctrics.

TERMINI D’INSCRIPCIÓ: Fins el  22 de novembre de 2019

Oferta exclusiva per aspirants/es que acreditin un grau de minusvalia del 33% o superior

Model d’Instància: Instància Reus Mobilitat i Serveis

Bases i convocatòria, en aquest enllaç: 1,. Bases i convocatoria

Actualització 26/11/2019: Llistat provisional d’admesos i exclosos, en aquest enllaç: 2.- Llistat previ d’admesos i exclosos

Actualització 05/12/2019: Llista definitiva d’admesos i exclosos, composició del Tribunal qualificador, i convocatòria a prova de nivell de català, en aquest enllaç: 3.- enllaç

Actualització 16/12/2019: Resultat de la  prova de nivell de llengua catalana i convocatòria a proves selectives, en aquest enllaç: 4.- enllaç

Actualització 17/01/2020: Convocatòria a proves selectives d’entrevista i coneixements informàtics, en aquest enllaç: 5.- enllaç

Actualització 14/02/2020: Convocatòria per la repetició de la prova pràctica del punt 6.1.3.3 de les bases del procés selectiu, en aquest enllaç: 6.- enllaç

Actualització 09/03/2020: Resultat del procés selectiu i classificació dels/ de les aspirants, en aquest enllaç: 7.- enllaç

Reus Mobilitat i Serveis SA

C/ Sardà i Cailà s/n, 2n pis (Edifici Mercat Central)

43201 Reus

relacions.laborals@reusmobilitat.cat

Comparteix aquest contingut