Ref 6127.Procés de selecció per la contractació d’un/a oficial de manteniment especialista en sistemes d’automatització

Reus, 22 de novembre de 2021 Referència 6127

L’objecte d’aquesta convocatòria es la contractació temporal d’un/a oficial de manteniment especialista en  sistemes d’automatització. El procés selectiu es realitzarà per sistema de selecció de concurs-oposició lliure.

El salari serà l’establert al conveni col·lectiu aplicable d’aparcaments, estacionaments regulats de superficies i garatges de Catalunya, i el pacte d’empresa existent a la societat, amb les limitacions legals establertes pel sector públic en matèria salarial.

       Funcions Bàsiques:

 • Mantenir en bon estat de funcionament la maquinària pròpia de les instal·lacions i solució de problemes que poden originar que no funcioni adequadament.
 • Detecció i reparació d’averies.
 • Manteniment i resolució d’incidències elèctriques dels edificis gestionats.
 • Verificació del funcionament de xarxes de comunicació entre equips
 • Localització d’avaries en quadres elèctrics
 • Localització d’avaries en el programari de PLC’s
 • Localització d’avaries en els perifèrics i actuacions
 • Programació de funcions i actuacions en llenguatge KOP i AWL
 • Elaboració de plànols i documentació
 • Connexió i posta en marxa dels sistemes progamats
 • Realització d’SCADA

Data límit de recepció de candidatures: 12/12/2021

Bases i convocatòria al següent enllaç: enllaç

Model d’instància al següent enllaç: enllaç

Es valorarà estar en possessió d’un certificat de discapacitat del 33%

ACTUALITZACIO 16/12/2021: Llistat d’admesos/es i exclosos/es, al següent enllaç: enllaç

ACTUALITZACIO 11/01/2022: Convocatòria per la realització de les proves selectives de test psicotècnic i prova de coneixements específics, al següent enllaç: enllaç

ACTUALITZACIÓ 25/01/2022: Resultat de les proves selectives de test psicotècnic i prova de coneixements específics, i convocatòria per realització de prova pràctica i entrevista personal, al següent enllaç: enllaç

ACTUALITZACIÓ 03/02/2022: Resultat del procés selectiu, al següent enllaç: enllaç

REUS MOBILITAT I SERVEIS SA

C/ Josep sardà i Cailà s/n, 2n pis

(Edifici Mercat Central)

43201 Reus

relacions.laborals@reusmobilitat.cat

Comparteix aquest contingut