Ref. 6110-Procés de selecció d’ampliació de la borsa de treball d’oficial de manteniment

Reus, 11 de novembre de 2021 Referència 6110

Procés selectiu per l’ampliació de la borsa d’oficial de manteniment

L’objecte d’aquesta convocatòria es es la l’ampliació de la borsa de treball d’oficial de manteniment per a la posterior provisió de places temporals vacants que es puguin produir per substitució de treballadors amb dret de reserva de lloc de treball, cobertura de vacances, o altres eventualitats del servei que requereixin la contractació temporal d’oficial de manteniment. El procés selectiu es realitzarà per sistema de selecció de concurs-oposició

       Funcions Bàsiques :

  • Mantenir en bon estat de funcionament la maquinària pròpia de les instal•lacions.
  • Solucionar problemes que poden originar que no funcioni adequadament.
  • Detectar i reparació d’averies.
  • Resolució d’incidències als PLC
  • Manteniment i resolució d’incidències elèctriques dels edificis gestionats.
  • Manteniment dels aparells de refrigeració, bombes,…
  • Manteniment i reparacions generals de fontaneria, il·luminació, fusteria, serralleria i ram de paleta.
  • Manteniment de pintura d’edificis i senyalització viària

Vigència de la borsa de treball: 15 de juny de 2021

Data límit d’admissió de sol·licituds: 01/12/2021

Oferta Exclusiva per aspirants que acreditin un grau de discapacitat del 33% o superior

Bases i convocatòria, al següent enllaç: enllaç

Model d’instància, al següent enllaç: enllaç

relacions.laborals@reusmobilitat.cat

Comparteix aquest contingut