Ref 01331. Procés selectiu per la contractació indefinida d’un/a tècnic/a d’ajustament social i RRHH

Reus, 19 de febrer de 2021 L’objecte d’aquesta convocatòria es la selecció, mitjançant el procediment de concurs oposició lliure, per la contractació indefinida a temps parcial al 70% de la jornada d’un/a tècnic/a d’ajustament social i selecció  pel departament de Recursos Humans per la societat Reus Mobilitat I Serveis S.A. Salari brut anual: 20.669, 85 euros. Funcions Bàsiques : Acompanyament i seguiment proactiu de l’encaix de les incorporacions de personal a la societat,  especialment dels/ de les treballadors/es amb discapacitat.Detecció de necessitats formativesSuport als/a les treballadors/es en la seva adaptació al seu lloc de treball.Seguiment de la vida professional del/la treballador/a i la seva compatibilitat amb el seu entorn familiar.Gestió de la comunicació interna de la societat amb la plantillaGestió de plans de formació i desenvolupament de la vida professional dels/de les treballadors/esGestió dels beneficis socials de l’organitzacióDefinició i implantació de noves iniciatives d’integració de persones juntament amb l’equip de recursos humansGestió dels processos de selecció; publicació i  tramitació dels expedients administratius de contractació de personal,  realització i avaluació de proves de caire psicotècnic i realització dels informes corresponents.Coordinació de totes les tasques administratives associades, relació de la memòria anual d’ajustament social del Centre Especial de TreballadorsGestió a la societat de les mesures i indicacions rebudes pel Servei de Prevenció de Riscos Laborals i interlocució amb el mateix.Totes aquelles funcions de caràcter general que li siguin atribuïdes en el seu àmbit de l’organització. Bases i convocatòria, al següent enllaç: enllaç Model d’instància, al següent enllaç: enllaç Actualització 12/03/2021: Llistat previ d’admesos/es i exclosos/es provisional, al següent enllaç: enllaç Actualització 19/03/2021: llistat definitiu d’admesos/es i exclosos/es, al següent enllaç: enllaç Actualització 24/03/2021: Convocatòria per la realització de proves selectives, al següent enllaç: enllaç Actualització 12 d’abril de 2021: Resultat del procés selectiu, al següent enllaç: enllaç Data límit de presentació de sol:licituds: 11 de març de 2021 Es valorarà acreditar un grau de discapacitat del 33% o superior Reus Mobilitat I Serveis SA C/ Sardà i Cailà s/n, 2n pis, edifici mercat central 43201 Reus...

Llegir més...

Ref.00511 Procés selectiu per la promoció interna de 6 places d’agent d’aparcament

Reus, 28 de gener de 2021. REFERENCIA 00511 L’objecte d’aquesta convocatòria es la selecció, mitjançant el procediment promoció interna, per la promoció de 6 places per la categoria d’agent d’aparcament,  per la societat Reus Mobilitat I Serveis S.A. Funcions Bàsiques : Efectuar rondes de vigilància i control del temps d’aparcament, efectuant preavisos de denúncia en cas d’incompliment de l’ordenança municipal d’aparcament.Efectuar rondes de vigilància, control d’accessos als mercats i pàrquings municipals.Efectuar tasques d’atenció a l’usuari del servei per resoldre qualsevol incidència o informar  d’aspectes relacionats amb el servei d’aparcament o de mercats.Efectuar tasques de neteja a les instal·lacions d’aparcament.Elaboració d’informes i comunicar a Centre de Control Central i al Coordinador d’equip les incidències diàries del servei mitjançant els protocols establerts.Posada en marxa i tancament de motors, quadres elèctrics, instal·lacions d’enllumenat, ascensors, caixers i resta d’aparells mecànics i elèctrics. TERMINI D’INSCRIPCIÓ: Fins el 17/02/2021 Aquesta oferta està convocada exclusivament en règim de promoció interna Model d’Instància: Instància Reus Mobilitat i Serveis Bases i convocatòria, en aquest enllaç: 1.- enllaç Actualització 22/02/2021: Llistat previ d’admesos/es i exclosos/es, al següent enllaç: enllaç Actualització 03 de març de 2021: Convocatòria a proves selectives, al següent enllaç: enllaç Actualització 31/03/2021: Resultat del procés selectiu, al següent enllaç:...

Llegir més...

Ref. 00513. Procés selectiu per la promoció interna de dues places d’oficial de manteniment

Reus, 27 de gener de 2021 L’objecte d’aquesta convocatòria es la selecció, mitjançant el procediment promoció interna, per la promoció de 2 places per la categoria d’oficial de manteniment,  per la societat Reus Mobilitat I Serveis S.A. La modalitat dels contractes de treball  serà indefinida. Funcions Bàsiques : Mantenir en bon estat de funcionament la maquinària pròpia de les instal•lacions.Solucionar problemes que poden originar que no funcioni adequadament.Detectar i reparació d’averies.Resolució d’incidències als PLCManteniment i resolució d’incidències elèctriques dels edificis gestionats.Manteniment dels aparells de refrigeració, bombes,…Manteniment i reparacions generals de fontaneria, il·luminació, fusteria, serralleria i ram de paleta.Manteniment de pintura d’edificis i senyalització viària Aquesta oferta està convocada exclusivament en règim de promoció interna Data límit de presentació de candidatures: 16 de febrer de 2021 Bases i convocatòria, al següent enllaç: enllaç Model d’instància, al següent enllaç: enllaç Actualització 17/02/2021, llistat previ d’admesos/es i exclosos/es, al següent enllaç: enllaç Actualització 23/02/2021: Llistat definitiu d’admesos/es i exclosos/es, i composició del tribunal qualificador, al següent enllaç: enllaç Actualització 01 de març de 2021: Convocatòria per la realització de proves selectives, al següent enllaç: enllaç Actualització 29/03/2021: Resultats del procés selectiu, al següent enllaç: enllaç...

Llegir més...

Ref. 5752. Procés selectiu per la contractació temporal d’un/a netejador/a per la societat Reus Mobilitat i Serveis SA

Reus, 21/01/2021 Referencia 5752 Procés selectiu per la contractació temporal d’un/a netejador/a per la societat Reus Mobilitat i Serveis SA Salari mensual brut: 1350,25 euros x 15 pagues Funcions bàsiques: Complir amb les tasques de neteja previstes a la planificació setmanal i d’acord amb els criteris de qualitat establerts de la direcció del servei.Complimentar els controls diàries de recorregut de neteja.Responsabilitzar-se de les eines i maquinària de neteja.Utilitzar els productes de neteja d’acord amb el protocols de seguretat establerts. Periode màxim d’inscripció: 05 de febrer de 2021 Procés selectiu exclusiu per persones que acreditin estar en possessió d’un garu de discapacitat del 33% o superior Bases i convocatòria, en aquest enllaç: enllaç Model d’instància, en aquest enllaç: enllaç Actualització 10 de febrer de 2021: Llistat previ d’admesos/es i exclosos/es, al següent enllaç: enllaç Actualització 17 de febrer de 2021: Llistat definitiu d’admesos/es i exclsos/es, i composició del Tribunal Qualificador, al següent enllaç: enllaç Actualització 01 de març de 2021: Convocatòria per la realització de la prova de nivell de català, al següent enllaç: enllaç Actualització 15 de març de 2021; resultats de la prova de nivell de llengua catalana, al següent enllaç: enllaç Actualització 16 d’abril de 2021: convocatòria per la realització de proves selectives, al següent enllaç: enllaç Actualització 19 d’abril de 2021: Correcció d’errades de la convocatòria per la realització de proves selectives, al següent enllaç: enllaç Actualització 19/05/2021: resultat del procés selectiu, al següent enllaç: enllaç e-mail: relacions.laborals@reusmobilitat.cat REUS MOBILITAT I SERVEIS SA C/ Sardà i cailà sn, 2n pis ( Edifici mercat Central) 43201...

Llegir més...

Ref. FA06862120 Procés selectiu per la contractació temporal de dos/dues agents d’aparcament

Reus, 23 de desembre de 2020. Ref FA06862120 L’objecte d’aquesta convocatòria es la selecció, mitjançant el procediment de concurs oposició lliure,  per la contractació temporal de dos/dues agents d’aparcament  per la societat Reus Mobilitat i Serveis, SA. La modalitat del contracte serà  temporal Funcions Bàsiques : Efectuar rondes de vigilància i control del temps d’aparcament, efectuant preavisos de denúncia en cas d’incompliment de l’ordenança municipal d’aparcament.Efectuar rondes de vigilància, control d’accessos als mercats i pàrquings municipals.Efectuar tasques d’atenció a l’usuari del servei per resoldre qualsevol incidència o informar d’aspectes relacionats amb el servei d’aparcament o de mercats.Efectuar tasques de neteja a les instal·lacions d’aparcament.Elaboració d’informes i comunicar a Centre de Control Central i al Coordinador d’equip les incidències diàries del servei mitjançant els protocols establerts.Posada en marxa i tancament de motors, quadres elèctrics, instal·lacions d’enllumenat, ascensors, caixers i resta d’aparells mecànics i elèctrics.Atendre les incidències en aparcaments, zona blava, mercats municipals TERMINI D’INSCRIPCIÓ: Fins el 12 de gener de 2021, inclòs Oferta exclusiva per aspirants/es que acreditin un grau de minusvalia del 33% o superior Model d’Instància: enllaç Bases i convocatòria, en aquest enllaç: 1.- bases i convocatoria Actualització 20/01/2021: Llistat previ d’admesos/es i exclosos/es, al següent enllaç: enllaç Actualització 29/01/2021: Llistat definitiu d’admesos/es i exclosos/es, i composició del Tribunal Qualificador, al següent enllaç: enllaç Actualització 19/02/2021: convocatòria per la realització de la prova de nivell de català, al següent enllaç: enllaç Actualització 15 de març de 2021: resultats de la prova de nivell de llengua catalana, al següent enllaç: enllaç Actualització 06/04/2021: Convocatòria per la realització de proves selectives, al següent enllaç: enllaç Mapa de l’ubicació de les instal:lacions on es faran les proves selectives del dia 12 d’abril de 2021, al següent enllaç: enllaç Actualització 06/05/2021: Convocatòria a proves selectives d’entrevista personal i coneixements informàtics, al següent enllaç: enllaç Actualització 02/06/2021: Resultat del procés selectiu, al següent enllaç:...

Llegir més...
Ref. 5690. Procés selectiu per la contractació temporal d’un/a tècnic/a informàtic/a
nov.11

Ref. 5690. Procés selectiu per la contractació temporal d’un/a tècnic/a informàtic/a

Reus, 11 de novembre de 2020 Ref. 5690 L’objecte d’aquesta convocatòria es la selecció, mitjançant el procediment de concurs oposició,  per la contractació temporal  d’un/a Tècnic/a Informàtic/a (perfil Software developer) per la societat Reus Mobilitat i Serveis, SA. La modalitat del contracte  serà  temporal. Funcions Bàsiques : Desenvolupar i evolucionar aplicatius de la gestió del Centre de Control CentralMantenir en correcte funcionament el software existent, monitoritzant-ne el rendiment a temps realParametrització i seguiment dels sistemes utilitzats a la empresa en l’àmbit de la mobilitat urbana (aparcaments soterranis, zona blava, etc.) Salari brut anual de 22.638,30 euros Data límit de presentació de sol·licituds: 26 de novembre de 2020** **ACTUALITZACIÓ 24/11/2020: S’amplia el termini d’inscripció fins el 10 de desembre de 2020 Es valorarà acreditar un grau de discapacitat del 33% mínim. Bases i convocatòria, en aquest enllaç: 1.- bases i convocatoria Model de sol·licitud, en aquest enllaç: Instància Actualització 14/12/2020: Llistat previ d’admesos/es i exclosos/es, al següent enllaç: enllaç Actualització 22/12/2020: llistat definitiu d’admesos/es i exclosos/es, i composició al tribunal Qualificador, al següent enllaç: enllaç Actualització 14/01/2021: Convocatòria a prova de nivell de català, al següent enllaç: enllaç Actualització 25/01/2021: resultats de la prova de nivell de llengua catalana, i convocatòria a proves selectives, al següent enllaç: enllaç Actualització 02/02/2021: Resultat del procés selectiu, al següent enllaç: enllaç Reus Mobilitat i Serveis SA cl Sardà i Cailà sn, 2n pis, (Edifici Mercat Central) 43201 Reus...

Llegir més...
Ref. 07824 (5674) Procés selectiu per la contractació indefinida d’un/a oficial de manteniment
oct.30

Ref. 07824 (5674) Procés selectiu per la contractació indefinida d’un/a oficial de manteniment

Reus, 30 d’octubre  de 2020. ref. 07824 ( 5674) L’objecte d’aquesta convocatòria es la selecció, mitjançant el procediment de concurs oposició,  per la contractació indefinida d’un/a oficial de manteniment  per la societat Reus Mobilitat i Serveis, SA La modalitat de contractació serà indefinida Funcions bàsiques: – Mantenir en bon estat de funcionament la maquinària pròpia de les instal•lacions. – Solucionar problemes que poden originar que no funcioni adequadament. – Detectar i reparació d’averies. – Resolució d’incidències als PLC – Manteniment i resolució d’incidències elèctriques dels edificis gestionats. – Manteniment dels aparells de refrigeració, bombes,… – Manteniment i reparacions generals de fontaneria, il•luminació, fusteria, serralleria i ram de paleta. – Manteniment de pintura d’edificis i senyalització viària Oferta exclusiva per aspirants que acreditin un grau de minusvalia del 33% o superior Data limit d’inscripció: 19 de novembre de 2020 Bases i convocatòria, en aquest enllaç:1.- bases i convocatòria Model d’instància, en aquest enllaç: Instància Actualització 23/11/2020: Llistat previ d’admesos/es i exclosos/es, en aquest enllaç: enllaç Actualització 02/12/2020: llistat definitiu d’admesos/es i exclosos/es, i composició del tribunal qualificador, en el següent enllaç: enllaç Actualització 19/02/2021: convocatòria per la realització de la prova de nivell de llengua catalana, al següent enllaç: enllaç Actualització 09 de març de 2021: Resultats de la prova de nivell de català, al següent enllaç: enllaç Actualització 15/03/2021: convocatòria per la realització de les proves selectives, al següent enllaç: enllaç Actualització 31/03/2021: Resultat del procés selectiu, i classiicació definitiva dels/ de les aspirants, al següent enllaç: enllaç Reus Mobilitat i Serveis SA C/ Sardà i Cailà s/n, ( Edifici Mercat Central), 2n pis 43201 Reus...

Llegir més...
Ref. 07823 (5675). Procés selectiu per la contractació indefinida de dos/dues netejadors/es
oct.30

Ref. 07823 (5675). Procés selectiu per la contractació indefinida de dos/dues netejadors/es

Reus, 30 d’octubre de 2020 . Referència 07823 (5675) L’objecte d’aquesta convocatòria es la selecció, mitjançant el procediment de concurs oposició,  per la contractació indefinida  de dos/dues netejadors/es  per la societat Reus Mobilitat i Serveis, SA. Funcions Bàsiques : Complir amb les tasques de neteja previstes a la planificació setmanal i d’acord amb els criteris de qualitat establerts de la direcció del servei.Complimentar els controls diàries de recorregut de neteja.Responsabilitzar-se de les eines i maquinària de neteja.Utilitzar els productes de neteja d’acord amb el protocols de seguretat establerts. Procés selectiu exclusiu per persones que acreditin un grau de discapacitat del 33% mínim Data límit de presentació de sol·licituds: 19 de novembre de 2020 Bases i convocatòria, en aquest enllaç: 1.-bases i convocatoria Model d’Instància, en aquest enllaç:Instància Reus Mobilitat i Serveis Actualització 23/11/2020: Llistat previ d’admesos/es i exclosos/es, en aquest enllaç: enllaç Actualització 01/12/2020: Llistat definitiu d’admesos/es i exclosos/es, i composició del Tribunal Qualificador, en aquest enllaç: enllaç Actualització 18/02/2021: convocatòria per la realització de la prova de nivell de llengua catalana, al següent enllaç: enllaç Actualització 09/03/2021: Resultat de la prova de nivell de llengua catalana, al present enllaç: enllaç Actualització 15/03/2021: Convocatòria per la realització de proves selectives, al següent enllaç: enllaç Actualització 05 de maig de 2021: Resultats del procés selectiu i classificació definitiva dels aspirants, al següent enllaç: enllaç Reus Mobilitat i Serveis...

Llegir més...
Referència 07822 (5667). Procés selectiu per la contractació indefinida de quatre agents d’aparcament
oct.28

Referència 07822 (5667). Procés selectiu per la contractació indefinida de quatre agents d’aparcament

Reus, 28 d’octubre  de 2020. REFERENCIA 07822 (5667) L’objecte d’aquesta convocatòria es la selecció, mitjançant el procediment de concurs oposició,  per la contractació indefinida  de quatre  agents d’aparcament  per la societat Reus Mobilitat i Serveis, SA. Funcions Bàsiques : Efectuar rondes de vigilància i control del temps d’aparcament, efectuant preavisos de denúncia en cas d’incompliment de l’ordenança municipal d’aparcament. Efectuar rondes de vigilància, control d’accessos als mercats i pàrquings municipals. Efectuar tasques d’atenció a l’usuari del servei per resoldre qualsevol incidència o informar d’aspectes relacionats amb el servei d’aparcament o de mercats. Efectuar tasques de neteja a les instal·lacions d’aparcament. Elaboració d’informes i comunicar a Centre de Control Central i al Coordinador d’equip les incidències diàries del servei mitjançant els protocols establerts. Posada en marxa i tancament de motors, quadres elèctrics, instal·lacions d’enllumenat, ascensors, caixers i resta d’aparells mecànics i elèctrics. Atendre les incidències en aparcaments, zona blava, mercats municipals TERMINI D’INSCRIPCIÓ: Fins el 17/11/2020 Oferta exclusiva per aspirants/es que acreditin un grau de minusvalia del 33% o superior Model d’Instància: Instància Reus Mobilitat i Serveis Bases i convocatòria, en aquest enllaç: 1.- enllaç Actualització 23/11/2020: Llistat previ d’admesos/es i exclosos/es, en aquest enllaç: enllaç Actualització 01/12/2020: Llistat definitiu d’admesos/es i exclosos/es, i composició del tribunal Qualificador, en aquest enllaç: enllaç Actualització 17/02/2021: convocatòria a prova de nivell de llengua catalana, al següent enllaç: enllaç Actualització 01/03/2021: Resultats de la prova de nivell de llengua catalana, al següent enllaç: enllaç Actualització 06/04/2021: convocatòria per la realització de proves selectives, al següent enllaç: enllaç Mapa d’ubicació de l’adreça on es faran les proves selectives dels dies 12 i 13 d’abril de 2021: enllaç Actualització 06/05/2021; convocatòria per la realització de les proves selectives d’entrevista i prova de coneixements informàtics, al següent enllaç: enllaç Actualització 02/06/2021: Resultat del procés selectiu, al següent enllaç: enllaç Reus Mobilitat i Serveis SA C/ Sardà i cailà s/n, 2n pis ( Edifici Mercat Central), 43201 Reus...

Llegir més...
Ref.  5663 Procés selectiu per la contractació temporal de dos/dues netejadors/es
oct.16

Ref. 5663 Procés selectiu per la contractació temporal de dos/dues netejadors/es

Reus, 16 d’octubre de 2020 L’objecte d’aquesta convocatòria es la selecció, mitjançant el procediment de concurs oposició,  per la contractació temporal  de dos/dues netejadors/es  per la societat Reus Mobilitat i Serveis, SA. La modalitat del contracte  serà  temporal Funcions Bàsiques : Complir amb les tasques de neteja previstes a la planificació setmanal i d’acord amb els criteris de qualitat establerts de la direcció del servei. Complimentar els controls diàries de recorregut de neteja. Responsabilitzar-se de les eines i maquinària de neteja. Utilitzar els productes de neteja d’acord amb el protocols de seguretat establerts. Procés selectiu exclusiu per persones que acreditin un grau de discapacitat del 33% mínim Data límit de presentació de sol·licituds: 26 d’octubre de 2020 Bases i convocatòria, en aquest enllaç: 1.-bases i convocatoria Model d’Instància, en aquest enllaç:Instància Reus Mobilitat i Serveis Actualització 02/11/2020: LListat previ d’admesos/es i exclosos, en aquest enllaç: enllaç Actualització 12/11/2020: Llistat definitiu d’admesos/es i exclosos/es, composició del tribunal qualificador, i convocatòria a prova de nivell de llengua catalana, en aquest enllaç: enllaç Actualització 19/11/2020: Resultats de la prova de llengua catalana, en aquest enllaç: enllaç Actualització 24/11/2020: Convocatòria a proves selectives, en aquest enllaç: enllaç  Actualització 02/12/2020: Resultat del procés selectiu, en aquest enllaç: enllaç Reus Mobilitat i Serveis SA C/ Sardà i Cailà sn, Edifici Mercat Central 43201 Reus...

Llegir més...
Ref. 5662. Procés selectiu per la contractació temporal de 3 oficials de manteniment
oct.16

Ref. 5662. Procés selectiu per la contractació temporal de 3 oficials de manteniment

Reus, 16 d’octubre  de 2020. ref. 5662 L’objecte d’aquesta convocatòria es la selecció, mitjançant el procediment de concurs oposició,  per la contractació temporal de tres oficials de manteniment  per la societat Reus Mobilitat i Serveis, SA La modalitat de contractació serà temporal per reforç de la campanya de Nadal   Funcions bàsiques: – Mantenir en bon estat de funcionament la maquinària pròpia de les instal•lacions. – Solucionar problemes que poden originar que no funcioni adequadament. – Detectar i reparació d’averies. – Resolució d’incidències als PLC – Manteniment i resolució d’incidències elèctriques dels edificis gestionats. – Manteniment dels aparells de refrigeració, bombes,… – Manteniment i reparacions generals de fontaneria, il•luminació, fusteria, serralleria i ram de paleta. – Manteniment de pintura d’edificis i senyalització viària Oferta exclusiva per aspirants que acreditin un grau de minusvalia del 33% o superior Bases i convocatòria, en aquest enllaç:1.- bases i convocatòria Model d’instància, en aquest enllaç: Instància Actualització 02/11/2020: LListat previ d’admesos/es i exclosos/es, en aquest enllaç: enllaç Actualització 12/11/2020: llistat definitiu d’admesos/es i exclosos/es, composició del Tribunal Qualificador, i convocatòria a prova de nivell de català, en aquest enllaç: enllaç Actualització 19/11/2020: Resultats de la prova de nivell de llengua catalana, en aquest enllaç: enllaç Actualització 24/11/2020: convocatòria a proves selectives, en aquest enllaç: enllaç Actualització 03/12/2020: Resultat del procés selectiu, en aquest enllaç: enllaç Reus Mobilitat i Serveis SA   C/ Sardà i Cailà s/n, ( Edifici Mercat Central), 2n pis 43201 Reus...

Llegir més...
Ref. 5661. Procés selectiu per la contractació temporal de 5 agents d’aparcament
oct.16

Ref. 5661. Procés selectiu per la contractació temporal de 5 agents d’aparcament

Reus, 16 d’octubre  de 2020. Ref 5661 L’objecte d’aquesta convocatòria es la selecció, mitjançant el procediment de concurs oposició,  per la contractació temporal de cinc  agents d’aparcament  per la societat Reus Mobilitat i Serveis, SA. La modalitat del contracte serà  temporal, pel reforç del servei amb motiu de la campanya de Nadal i rebaxies d’hivern de 2021 Funcions Bàsiques : Efectuar rondes de vigilància i control del temps d’aparcament, efectuant preavisos de denúncia en cas d’incompliment de l’ordenança municipal d’aparcament. Efectuar rondes de vigilància, control d’accessos als mercats i pàrquings municipals. Efectuar tasques d’atenció a l’usuari del servei per resoldre qualsevol incidència o informar d’aspectes relacionats amb el servei d’aparcament o de mercats. Efectuar tasques de neteja a les instal·lacions d’aparcament. Elaboració d’informes i comunicar a Centre de Control Central i al Coordinador d’equip les incidències diàries del servei mitjançant els protocols establerts. Posada en marxa i tancament de motors, quadres elèctrics, instal·lacions d’enllumenat, ascensors, caixers i resta d’aparells mecànics i elèctrics. Atendre les incidències en aparcaments, zona blava, mercats municipals TERMINI D’INSCRIPCIÓ: Fins el 26 d’octubre de 2020 inclòs Oferta exclusiva per aspirants/es que acreditin un grau de minusvalia del 33% o superior Model d’Instància: Instància Reus Mobilitat i Serveis Bases i convocatòria, en aquest enllaç: 1.- bases i convocatoria Actualització 02/11/2020: Llistat previ d’admesos/es i exclosos/es, en aquest enllaç: enllaç Actualització 12/11/2020: llistat definitiu d’admesos i exclosos, composició del Tribunal Qualificador, i convocatòria a prova de nivell de català, en aquest enllaç: enllaç Actualització 19/11/2020: resultats de la prova de llengua catalana, en aquest enllaç: enllaç Actualització 24/11/2020: Convocatoria a proves selectives, en aquest enllaç: enllaç Actualització 02/12/2020: Resultat del procés selectiu, en aquest enllaç: enllaç Reus Mobilitat i Serveis SA   C/ Sardà i cailà s/n, 2n pis ( Edifici Mercat Central), 43201 Reus...

Llegir més...
Ref 2020-06664. Procés selectiu  per la contractació indefinida d’un/a tècnic/a superior en gestió de mercats
set.24

Ref 2020-06664. Procés selectiu per la contractació indefinida d’un/a tècnic/a superior en gestió de mercats

Reus, 24 de setembre de 2020   Referència 2020-06664 L’objecte d’aquesta convocatòria es la selecció, mitjançant el procediment de concurs oposició, per la contractació indefinida d’un/a tècnic/a superior en gestió de mercats per la societat Reus Mobilitat i Serveis SA La modalitat del contracte serà  per indefinida Funcions Bàsiques : Gestió i coordinació dels mercats municipals de minoristes i marxants de Reus. Control i avaluació de les tasques del personal de l’equip. Coordinar i executar els programes i iniciatives en matèria de comerç i mercats ( municipals i mercats no sedentari) Preparar informes tècnics sobre el funcionament de l’àmbit , les mesures i les actuacions implementades i elaborar propostes de millora de la gestió Col·laborar amb la direcció per tal de dissenyar estratègies i procediments en l’àmbit de comerç i mercats Informar i assessorar al comerç i als mercats sobre aspectes normatius, subvencions, i sobre serveis i recursos vinculats al mon comercial Actualitzar la base de dades dels mercats i els directoris de mercats. Controlar, gestionar i fer el seguiment dels mercats no sedentaris ( gestionar les altes, baixes, ampliacions, modificacions d’article de venda, canvis de nom, i noves adjudicacions de llicències, coordinació amb l’ajuntament pel que fa al cobrament de les parades, realització de les credencials, de les llicències, etc.) Atendre de forma personalitzada al públic ( marxants actuals dels mercats no sedentaris, concessionaris de mercats municipals  i persones interessades en posar una parada al mercat, ja sigui no sedentari o municipal) Proposta d’incorporació i formació dels mitjans tècnics i humans que té al seu càrrec. Gestió de la cartera de clients. Gestió de cobraments. Qualsevol altra funció de caràcter similar que li sigui atribuïda   TERMINI D’INSCRIPCIÓ: 10 dias hàbils a partir de la publicació de les bases i convocatòria al BOPT (veure enllaç a l’apartat  ” bases i convocatòria”) Model d’Instància: Instància Reus Mobilitat i Serveis Bases i convocatòria, en aquest enllaç: 1.- enllaç Actualització 13/10/2020: Llistat previ d’admesos/es i exclosos/es del procés selectiu, en aquest enllaç: 2.- enllaç Actualització 21/10/2020: Llistat definitiu i convocatòria a proves selectives, en aquest enllaç: 3.- enllaç Actualització 11/11/2020: Resultat del procés selectiu, en aquest 4.- enllaç REUS MOBILITAT I SERVEIS SA C/ Sardà i Cailà sn, 2n pis ( edifici mercat central) 43201 Reus relacions.laborals@reusmobilitat.cat   4.-...

Llegir més...
Ref. 5585. Procés selectiu per la contractació temporal d’un/a agent d’aparcament
juny17

Ref. 5585. Procés selectiu per la contractació temporal d’un/a agent d’aparcament

Reus, 17 de juny de 2020. Referència 5585 L’objecte d’aquesta convocatòria es la selecció, mitjançant el procediment de concurs oposició,  per la contractació temporal  d’un/a  agent  d’aparcament  per la societat Reus Mobilitat i Serveis, SA La modalitat del contracte serà  temporal Funcions Bàsiques : Efectuar rondes de vigilància i control del temps d’aparcament, efectuant preavisos de denúncia en cas d’incompliment de l’ordenança municipal d’aparcament. Efectuar rondes de vigilància, control d’accessos als mercats i pàrquings municipals. Efectuar tasques d’atenció a l’usuari del servei per resoldre qualsevol incidència o informar d’aspectes relacionats amb el servei d’aparcament o de mercats. Efectuar tasques de neteja a les instal·lacions d’aparcament. Elaboració d’informes i comunicar a Centre de Control Central i al Coordinador d’equip les incidències diàries del servei mitjançant els protocols establerts. Posada en marxa i tancament de motors, quadres elèctrics, instal·lacions d’enllumenat, ascensors, caixers i resta d’aparells mecànics i elèctrics. TERMINI D’INSCRIPCIÓ: Fins el 26 de juny de 2020 Oferta exclusiva per aspirants/es que acreditin un grau de minusvalia del 33% o superior Model d’Instància: Instància Reus Mobilitat i Serveis Bases i convocatòria, en aquest enllaç: 1.- enllaç Actualització 01/07/2020: Llistat previ d’admesos/es i exclosos/es en aquest enllaç: 2.- enllaç Actualització 08/07/2020: Llistat definitiu d’admesos/es i exclosos/es i composició del Tribunal qualificador, en aquest enllaç: 3.- enllaç Actualització 10/07/2020: Convocatòria per la realització de la prova de nivell de català i de les proves selectives, en aquest enllaç: 4.- enllaç Actualització 14/07/2020: Resultats de la prova de nivell de llengua catalana, en aquest enllaç: 5.- enllaç Actualització 27/08/2020: Resultats del procés selectiu, en aquest enllaç: 6.-...

Llegir més...
Ref. 5584. Procés selectiu per la contractació temporal d’un/a netejador/a
juny17

Ref. 5584. Procés selectiu per la contractació temporal d’un/a netejador/a

Reus, 17 de juny de 2020. Referència 5584 L’objecte d’aquesta convocatòria es la selecció, mitjançant el procediment de concurs oposició,  per la contractació temporal  per interinitat d’un/a netejador/a  per la societat Reus Mobilitat i Serveis, SA. La modalitat del contracte  serà  temporal per interinitat fins la reincorporació de la persona substituida. Funcions Bàsiques : Complir amb les tasques de neteja previstes a la planificació setmanal i d’acord amb els criteris de qualitat establerts de la direcció del servei. Complimentar els controls diàries de recorregut de neteja. Responsabilitzar-se de les eines i maquinària de neteja. Utilitzar els productes de neteja d’acord amb el protocols de seguretat establerts. Procés selectiu exclusiu per persones que acreditin un grau de discapacitat del 33% mínim Data límit de presentació de sol·licituds: 26 de juny de 2020 Bases i convocatòria, en aquest enllaç: 1.- enllaç Model d’Instància, en aquest enllaç:Instància Reus Mobilitat i Serveis Actualització 01/07/2020: Llista provisional d’admesos i exclosos, en aquest enllaç: 2.- enllaç Actualització 08/07/2020: Llistat definitiu d’admesos i exclosos, i composició del Tribunal qualificador, en aquest enllaç: 3.- enllaç Actualització 21/07/2020. Convocatòria per a la realització de les  proves selectives, en aquest enllaç: 4 ENLLAÇ Actualització 27/08/2020: Resultat del procés selectiu, en aquest enllaç: 5.- enllaç Reus Mobilitat i Serveis SA C/ Sardà i Cailà sn, Edifici Mercat Central 43201 Reus  ...

Llegir més...