Ref. 5586. Procés selectiu per la contractació temporal per interinitat de dos/dues agents d’aparcament
juny17

Ref. 5586. Procés selectiu per la contractació temporal per interinitat de dos/dues agents d’aparcament

Reus, 17 de juny de 2020   Referència 5586 L’objecte d’aquesta convocatòria es la selecció, mitjançant el procediment de concurs oposició,  per la contractació temporal  per interinitat de dos/dues  agents  d’aparcament  per la societat Reus Mobilitat i Serveis, SA La modalitat del contracte serà  per interinitat fins la reincorporació efectiva del/ de la treballador/a substituït/da. Funcions Bàsiques : Efectuar rondes de vigilància i control del temps d’aparcament, efectuant preavisos de denúncia en cas d’incompliment de l’ordenança municipal d’aparcament. Efectuar rondes de vigilància, control d’accessos als mercats i pàrquings municipals. Efectuar tasques d’atenció a l’usuari del servei per resoldre qualsevol incidència o informar d’aspectes relacionats amb el servei d’aparcament o de mercats. Efectuar tasques de neteja a les instal·lacions d’aparcament. Elaboració d’informes i comunicar a Centre de Control Central i al Coordinador d’equip les incidències diàries del servei mitjançant els protocols establerts. Posada en marxa i tancament de motors, quadres elèctrics, instal·lacions d’enllumenat, ascensors, caixers i resta d’aparells mecànics i elèctrics. TERMINI D’INSCRIPCIÓ: Fins el 26 de juny de 2020 Oferta exclusiva per aspirants/es que acreditin un grau de minusvalia del 33% o superior Model d’Instància: Instància Reus Mobilitat i Serveis Bases i convocatòria, en aquest enllaç: 1.- enllaç Actualització 01/07/2020: Llistat provisional d’admesos i exclosos, en aquest enllaç: 2.- enllaç Actualització 08/07/2020: Llistat definitiu d’admesos i exclosos, i composició del Tribunal qualificador, en aquest enllaç: 3.- enllaç Actualització 10/07/2020: Convocatòria per la realització de la prova de nivell de català i de les proves selectives,  en aquest enllaç:4.- enllaç Actualització 14/07/2020: Resultats de la prova de nivell de llengua catalana, en aquest enllaç: 5.- enllaç Actualització 27/08/2020: Resultat del procés selectiu, en aquet enllaç: 6.- enllaç...

Llegir més...
Procés selectiu per la contractació indefinida d’un/a tècnic/a informàtic/a
febr.14

Procés selectiu per la contractació indefinida d’un/a tècnic/a informàtic/a

Reus, 14 de febrer de 2020.       Referència 00926 Procés selectiu per la contractació indefinida d’un/a tècnic/a informàtic/a per la societat Reus Mobilitat i Serveis SA. Funcions Bàsiques :  Optimitzar l’ús de la informàtica amb una filosofia de rendibilitat i productivitat. Conèixer la capacitat de la tecnologia utilitzada i la seva adequació a les necessitats informàtiques de la empresa. Mantenir en correcte funcionament el hardware i software existent, analitzant-ne el rendiment amb eines de monitorització (Nagios). Configuració del hardware i software utilitzat a la empresa. Mantenir a punt el equips de la xarxa: ordinadors, impressores, smartphones… Gestionar equips infraestructura de xarxa: switch, router, punts d’accés Wi-Fi. Gestionar còpies de seguretatGestionar centraleta telefònica IP Asterisk.   Model d’Instància, en aquest enllaç: Model d’Instáncia Data límit de presentació de sol·licituds: 15 dies naturals a partir del dia següent de la publicació al BOPT ( Veure bases i convocatòria) Bases i convocatòria, en aquest enllaç: 1.- Bases i convocatòria TI ACTUALITZACIÓ 03/03/2020: Llistat previ d’admesos/es i exclosos/es, en aquest enllaç: 2.- enllaç ACTUALITZACIÓ 10/03/2020: Llistat definitiu d’admesos/es i exclosos/es, composició del Tribunal Qualificador, i convocatòria a prova de nivell de llengua catalana, en aquest enllaç: 3.- enllaç ACTUALITZACIÓ 13/03/2020: Resultats de la prova de nivell de català, en aquest enllaç: 4.- enllaç ACTUALITZACIÓ 07/05/2020: Convocatòria per la realització de les proves selectives compreses a la fase oposició establerta a les bases, en aquest enllaç: 5.- enllaç ACTUALITZACIÓ 12/05/2020: Resultats de la prova de test psicotècnic (punt 6.1.2 de les bases), prova de coneixements generals (punt 6.1.3.1 de les bases) i prova de coneixements específics (punt 6.1.3.2.1 de les bases), en aquest enllaç: 6.- enllaç   ACTUALITZACIÓ 14/05/2020: Resultats de la prova pràctica establerta al punt 6.1.3.2.2 de les bases, en aquest enllaç: 7.- enllaç ACTUALITZACIÓ 19/05/2020: Resultat de la prova d’entrevista personal establerta al punt 6.1.4 de les bases, i classificació definitiva del procés selectiu, en aquest enllaç:8.- enllaç REUS MOBILITAT I SERVEIS SA C/ Sardà i Cailà s/n, Edifici Mercat central), 2n pis 43201 Reus...

Llegir més...
Procés selectiu per la contractació indefinida d’un/a tècnic/a de nòmines
febr.14

Procés selectiu per la contractació indefinida d’un/a tècnic/a de nòmines

Reus, 14 de febrer de 2020.       Referència 00925 Procés selectiu per la contractació indefinida d’un/a tècnic/a de nòmines per la societat Reus Mobilitat i Serveis SA. Funcions bàsiques: Confecció de les nòmines mensuals i pagues extraordinàries, amb el software de nòmines A3Asesor- Nom (Wolter Kluwers). Realització de les altes, baixes i resta de moviments d’afiliació dels treballadors a la seguretat social Cotització de les assegurances socials. Gestió dels partes d’altes i baixes mediques dels treballadors. Formalització dels contractes laborals dels treballadors. Realització dels documents de finalització de contractes i quitances dels treballadors. Confecció de diferents tipus d’escrits legals en matèria laboral (modificacions contractuals, expedients sancionadors, etc.) Confecció i presentació dels models d’IRPF de la societat. Assessorament de la normativa legal vigent en matèria laboral. Elaboració d’informes i propostes de resolució que li siguin encomanats. Seguiment i actualització diària dels quadrants de treball diaris. Totes aquelles funcions de caràcter general que li siguin atribuïdes en el seu àmbit de l’organització. Bases i convocatòria, en aquest enllaç: 1.- Bases i convocatòria Model d’Instància, en aquest enllaç: Model d’Instáncia Data límit de presentació de sol·licituds: 15 dies naturals a partir del dia següent de la publicació al BOPT ( Veure bases i convocatòria) Actualització de 3 de març de 2020: Llistat d’admesos i exclosos, composició del Tribunal Qualificador, i convocatòria a proves selectives, en aquest enllaç: 2.- enllaç Actualització  de 14 d’abril de 2020: Resultats de les proves selectives establertes als punts 6.1.2, 6.1.3.1, 6.1.3.2.1 i 6.1.3.2.2 de les bases, i convocatòria a la prova d’entrevista personal establerta al punt 6.1.4 de les bases, en aquest enllaç: 3.- enllaç Actualització de 21 d’abril de 2020: Resultats de la prova d’entrevista personal establerta al punt 6.1.4 de les bases, resultat definitiu del procés selectiu, i classificació definitiva dels/de les aspirants, en aquest enllaç: 4.- enllaç REUS MOBILITAT I SERVEIS SA C/ Sardà i Cailà s/n, Edifici Mercat central), 2n pis 43201 Reus...

Llegir més...
Procés selectiu per la contractació temporal per interinitat d’un/a netejador/a
febr.05

Procés selectiu per la contractació temporal per interinitat d’un/a netejador/a

Reus, 05 de febrer de 2020   Referencia 5451 L’objecte d’aquesta convocatòria es la selecció, mitjançant el procediment de concurs oposició,  per la contractació temporal  per interinitat d’un/a netejador/a  per la societat Reus Mobilitat i Serveis, SA. La modalitat del contracte  serà  temporal per interinitat. Funcions Bàsiques : Complir amb les tasques de neteja previstes a la planificació setmanal i d’acord amb els criteris de qualitat establerts de la direcció del servei. Complimentar els controls diàries de recorregut de neteja. Responsabilitzar-se de les eines i maquinària de neteja. Utilitzar els productes de neteja d’acord amb el protocols de seguretat establerts. Procés selectiu exclusiu per persones que acreditin un grau de discapacitat mínim del 33%. Data límit de presentació de sol·licituds: 15 de febrer de 2020 Bases i convocatòria, en aquest enllaç:1.- bases i convocatòria Model d’Instància, en aquest enllaç: Model d’Instáncia Actualització 17/02/2020; Llistat d’admesos i exclosos, composició del Tribunal Qualificador, i convocatòria a prova de nivell de català, en aquest enllaç: 2.- enllaç Actualització 20/02/2020: Resultats de la prova de nivell de llengua catalana i convocatòria a proves selectives, en aquest enllaç: 3.- enllaç Actualització 05/03/2020: Resultat del procés selectiu i classificació definitiva  dels/de les aspirants, en aquest enllaç: 4.- resultat del procés selectiu Reus Mobilitat i Serveis SA   C/ Sardà i Cailà sn, Edifici Mercat Central 43201 Reus...

Llegir més...
Procés selectiu per la contractació temporal de 4 agents d’aparcament
des.20

Procés selectiu per la contractació temporal de 4 agents d’aparcament

Reus, 20 de desembre  de 2019. REFERENCIA 12/2019 L’objecte d’aquesta convocatòria es la selecció, mitjançant el procediment de concurs oposició,  per la contractació temporal de quatre  agents d’aparcament  per la societat Reus Mobilitat i Serveis, SA. La modalitat del contracte serà  temporal. Funcions Bàsiques : Efectuar rondes de vigilància i control del temps d’aparcament, efectuant preavisos de denúncia en cas d’incompliment de l’ordenança municipal d’aparcament. Efectuar rondes de vigilància, control d’accessos als mercats i pàrquings municipals. Efectuar tasques d’atenció a l’usuari del servei per resoldre qualsevol incidència o informar d’aspectes relacionats amb el servei d’aparcament o de mercats. Efectuar tasques de neteja a les instal·lacions d’aparcament. Elaboració d’informes i comunicar a Centre de Control Central i al Coordinador d’equip les incidències diàries del servei mitjançant els protocols establerts. Posada en marxa i tancament de motors, quadres elèctrics, instal·lacions d’enllumenat, ascensors, caixers i resta d’aparells mecànics i elèctrics. Atendre les incidències en aparcaments, zona blava, mercats municipals TERMINI D’INSCRIPCIÓ: Fins el 30 de desembre de 2019 inclòs Oferta exclusiva per aspirants/es que acreditin un grau de minusvalia del 33% o superior Model d’Instància: Instància Reus Mobilitat i Serveis Bases i convocatòria, en aquest enllaç:1.-bases i convocatoria ACTUALITZACIÓ 07/01/2020: llistat previ d’admesos i exclosos, en aquest enllaç: 2.- llistat previ admesos i exclosos ACTUALITZACIÓ 15/01/2020: Llistat definitiu d’admesos i exclosos, composició del Tribunal Qualificador, i convocatòria a prova de nivell de llengua catalana, en aquest enllaç: 3.- ENLLAÇ ACTUALITZACIÓ 17/01/2020: Resultat de la prova de nivell de català, i convocatòria a proves selectives, en aquest enllaç: 4.- enllaç ACTUALITZACIÓ 04/02/2020: Resultat del procés selectiu, en aquest enllaç: 5.- Resultat del procés selectiu relacions.laborals@reusmobilitat.cat Reus Mobilitat i Serveis SA C/ Sardà i Cailà s/n, 2n pis (Edifici Mercat Central) 43201...

Llegir més...
Procés selectiu per la contractació de quatre oficials de manteniment
nov.12

Procés selectiu per la contractació de quatre oficials de manteniment

Reus, 12 de novembre de 2019. Referència 9909 L’objecte d’aquesta convocatòria es la selecció, mitjançant el procediment de concurs oposició,  per la contractació de quatre oficials de manteniment  per la societat Reus Mobilitat i Serveis, SA La modalitat de contractació serà indefinida. Funcions bàsiques: – Mantenir en bon estat de funcionament la maquinària pròpia de les instal•lacions. – Solucionar problemes que poden originar que no funcioni adequadament. – Detectar i reparació d’averies. – Resolució d’incidències als PLC – Manteniment i resolució d’incidències elèctriques dels edificis gestionats. – Manteniment dels aparells de refrigeració, bombes,… – Manteniment i reparacions generals de fontaneria, il•luminació, fusteria, serralleria i ram de paleta. – Manteniment de pintura d’edificis i senyalització viària Oferta exclusiva per aspirants que acreditin un grau de minusvalia del 33% o superior Bases i convocatòria, en aquest enllaç:1,. bases i convocatoria Model d’instància, en aquest enllaç:Instància Data límit de presentació de sol·licituds: 22 de novembre de 2019 Actualització 26 de novembre de 2019: Llistat provisional d’admesos i exclosos, en aquest enllaç: 2.- Llistat d’admesos i exclosos provisional Actualització 05 de desembre de 2019: Llistat definitiu d’admesos i exclosos, composició del Tribunal Qualificador, i convocatòria a proves selectives, en aquest enllaç: 3.- Enllaç Actualització 19 de desembre de 2019: resultat del procés selectiu i classificació definitiva dels/ de les aspirants, en aquest enllaç: 4.- RESULTAT PROCES SELECTIU Reus Mobilitat i Serveis SA C/ sardà I Cailà s/n, 2n pis, Edifici Mercat Central 43201 Reus relacions.laborals@reusmobilitat.cat...

Llegir més...
Procés selectiu per la contractació d’un/a netejador/a
nov.12

Procés selectiu per la contractació d’un/a netejador/a

Reus, 12 de novembre 2019.   Referència  9910 L’objecte d’aquesta convocatòria es la selecció, mitjançant el procediment de concurs oposició,  per la contractació   d’un/a netejador/a  per la societat Reus Mobilitat i Serveis, SA. La modalitat del contracte  laboral serà indefinida Funcions Bàsiques : Complir amb les tasques de neteja previstes a la planificació setmanal i d’acord amb els criteris de qualitat establerts de la direcció del servei. Complimentar els controls diàries de recorregut de neteja. Responsabilitzar-se de les eines i maquinària de neteja. Utilitzar els productes de neteja d’acord amb el protocols de seguretat establerts. Procés selectiu exclusiu per persones que acreditin un grau de discapacitat del 33% mínim Data límit de presentació de sol·licituds: 22 de novembre de 2019 Bases i convocatòria, en aquest enllaç: 1.- Bases i convocatoria Model d’Instància, en aquest enllaç:Instància Reus Mobilitat i Serveis ACTUALITZACIÓ 25/11/2019: Llista provisional d’admesos i exclosos, en aquest enllaç: 2.- Llista provisional admesos i exclosos ACTUALITZACIÓ 05/12/2019: Llista definitiva d’admesos i exclosos, composició del Tribunal Qualificador, i convocatòria a proves selectives, en aquest enllaç: 3.- enllaç ACTUALITZACIÓ 19/12/2019: Resultat del procés selectiu i classificació dels/ de les aspirants, en aquest enllaç: 4.- resultat proces selectiu Reus Mobilitat i Serveis SA C/ Sardà i Cailà sn, Edifici Mercat Central 43201 Reus relacions.laborals@reusmobilitat.cat...

Llegir més...
Procés selectiu per la contractació d’un/a agent d’aparcament
nov.12

Procés selectiu per la contractació d’un/a agent d’aparcament

Reus, 12 de novembre de 2019.    Referència 9908 L’objecte d’aquesta convocatòria es la selecció, mitjançant el procediment de concurs oposició,  per la contractació d’un/a agent d’aparcament  per la societat Reus Mobilitat i Serveis, SA La modalitat del contracte laboral serà  indefinida. Funcions Bàsiques : Efectuar rondes de vigilància i control del temps d’aparcament, efectuant preavisos de denúncia en cas d’incompliment de l’ordenança municipal d’aparcament. Efectuar rondes de vigilància, control d’accessos als mercats i pàrquings municipals. Efectuar tasques d’atenció a l’usuari del servei per resoldre qualsevol incidència o informar d’aspectes relacionats amb el servei d’aparcament o de mercats. Efectuar tasques de neteja a les instal·lacions d’aparcament. Elaboració d’informes i comunicar a Centre de Control Central i al Coordinador d’equip les incidències diàries del servei mitjançant els protocols establerts. Posada en marxa i tancament de motors, quadres elèctrics, instal·lacions d’enllumenat, ascensors, caixers i resta d’aparells mecànics i elèctrics. TERMINI D’INSCRIPCIÓ: Fins el  22 de novembre de 2019 Oferta exclusiva per aspirants/es que acreditin un grau de minusvalia del 33% o superior Model d’Instància: Instància Reus Mobilitat i Serveis Bases i convocatòria, en aquest enllaç: 1,. Bases i convocatoria Actualització 26/11/2019: Llistat provisional d’admesos i exclosos, en aquest enllaç: 2.- Llistat previ d’admesos i exclosos Actualització 05/12/2019: Llista definitiva d’admesos i exclosos, composició del Tribunal qualificador, i convocatòria a prova de nivell de català, en aquest enllaç: 3.- enllaç Actualització 16/12/2019: Resultat de la  prova de nivell de llengua catalana i convocatòria a proves selectives, en aquest enllaç: 4.- enllaç Actualització 17/01/2020: Convocatòria a proves selectives d’entrevista i coneixements informàtics, en aquest enllaç: 5.- enllaç Actualització 14/02/2020: Convocatòria per la repetició de la prova pràctica del punt 6.1.3.3 de les bases del procés selectiu, en aquest enllaç: 6.- enllaç Actualització 09/03/2020: Resultat del procés selectiu i classificació dels/ de les aspirants, en aquest enllaç: 7.- enllaç Reus Mobilitat i Serveis SA C/ Sardà i Cailà s/n, 2n pis (Edifici Mercat Central) 43201 Reus...

Llegir més...
Procés selectiu per la contractació temporal d’un/a agent d’aparcament
nov.11

Procés selectiu per la contractació temporal d’un/a agent d’aparcament

Reus, 11 de novembre de 2019. Referencia 5342 L’objecte d’aquesta convocatòria es la selecció, mitjançant el procediment de concurs oposició,  per la contractació temporal  per interinitat d’un/a agent d’aparcament  per la societat Reus Mobilitat i Serveis, SA La modalitat del contracte serà  per interinitat fins la reincorporació efectiva del/ de la treballador/a substituït/da. Funcions Bàsiques : Efectuar rondes de vigilància i control del temps d’aparcament, efectuant preavisos de denúncia en cas d’incompliment de l’ordenança municipal d’aparcament. Efectuar rondes de vigilància, control d’accessos als mercats i pàrquings municipals. Efectuar tasques d’atenció a l’usuari del servei per resoldre qualsevol incidència o informar d’aspectes relacionats amb el servei d’aparcament o de mercats. Efectuar tasques de neteja a les instal·lacions d’aparcament. Elaboració d’informes i comunicar a Centre de Control Central i al Coordinador d’equip les incidències diàries del servei mitjançant els protocols establerts. Posada en marxa i tancament de motors, quadres elèctrics, instal·lacions d’enllumenat, ascensors, caixers i resta d’aparells mecànics i elèctrics. TERMINI D’INSCRIPCIÓ: Fins el  21 de novembre de 2019 Oferta exclusiva per aspirants/es que acreditin un grau de minusvalia del 33% o superior Model d’Instància: Instància Reus Mobilitat i Serveis Bases i convocatòria, en aquest enllaç: 1.- bases i convocatòria agent aparcament ACTUALITZACIÓ 25/11/2019. Llista prèvia d’admessos i exclossos, en aquest enllaç: 2.- Llistat previ d’admessos i exclossos ACTUALITZACIÓ 02/12/2019: Llista definitiva d’admesos i exclosos, composició del Tribunal Qualificador, i convocatòria a proves selectives, en aquest enllaç: 3.- enllaç ACTUALITZACIÓ 12/12/2019: Resultat del procés selectiu i classificació definitiva d’aspirants, en aquest enllaç: 4.- Resultat procés selectiu Reus Mobilitat i Serveis SA C/ Sardà i Cailà s/n, 2n pis (Edifici Mercat Central) 43201...

Llegir més...

Procés selectiu per la contractació temporal de 4 agents d’aparcament

Reus, 10 d’octubre de 2019.  REF. 5266 L’objecte d’aquesta convocatòria es la selecció, mitjançant el procediment de concurs oposició,  per la contractació temporal de quatre  agents d’aparcament  per la societat Reus Mobilitat i Serveis, SA, per reforç de la campanya de Nadal i de rebaixes La modalitat del contracte serà  temporal. Funcions Bàsiques : Efectuar rondes de vigilància i control del temps d’aparcament, efectuant preavisos de denúncia en cas d’incompliment de l’ordenança municipal d’aparcament. Efectuar rondes de vigilància, control d’accessos als mercats i pàrquings municipals. Efectuar tasques d’atenció a l’usuari del servei per resoldre qualsevol incidència o informar d’aspectes relacionats amb el servei d’aparcament o de mercats. Efectuar tasques de neteja a les instal·lacions d’aparcament. Elaboració d’informes i comunicar a Centre de Control Central i al Coordinador d’equip les incidències diàries del servei mitjançant els protocols establerts. Posada en marxa i tancament de motors, quadres elèctrics, instal·lacions d’enllumenat, ascensors, caixers i resta d’aparells mecànics i elèctrics. TERMINI D’INSCRIPCIÓ: Fins el 21 d’octubre  de 2019 Oferta exclusiva per aspirants/es que acreditin un grau de minusvalia del 33% o superior Model d’Instància: Instància Reus Mobilitat i Serveis Bases i convocatòria, en aquest enllaç:1.- bases i convocatoria Actualització 23/10/2019. Llista provisional d’admesos i exclosos, en aquest enllaç: 2.- Llista provisional d’admesos i exclosos Actualització 29/10/2019. Llista definitiva d’admesos i exclosos, composició del Tribunal Qualificador, i convocatòria a proves de català, en aquest enllaç: 3.- Llista definitiva, TQ i prova català Actualització 31/10/2019: Convocatòria a realització de proves selectives, en aquest enllaç: 4.- convocatoria a proves selectives Actualització 05/11/2019: Resultats de la prova de nivell de català, en aquest enllaç: 5.- Resultats prova de català Actualització 26/11/2019: Resultat del procés selectiu, en aquest enllaç: 6.- Resultat del procés selectiu Reus Mobilitat i Serveis SA C/ Sardà i Cailà s/n, 2n pis (Edifici Mercat Central) 43201...

Llegir més...
Procés selectiu per la contractació temporal de 6 agents d’aparcament
oct.10

Procés selectiu per la contractació temporal de 6 agents d’aparcament

Reus, 10 d’octubre de 2019.  REF: 5267 L’objecte d’aquesta convocatòria es la selecció, mitjançant el procediment de concurs oposició,  per la contractació temporal  de 6 agents d’aparcament  per la societat Reus Mobilitat i Serveis, SA La modalitat del contracte serà  per temporal. Funcions Bàsiques : Efectuar rondes de vigilància i control del temps d’aparcament, efectuant preavisos de denúncia en cas d’incompliment de l’ordenança municipal d’aparcament. Efectuar rondes de vigilància, control d’accessos als mercats i pàrquings municipals. Efectuar tasques d’atenció a l’usuari del servei per resoldre qualsevol incidència o informar d’aspectes relacionats amb el servei d’aparcament o de mercats. Efectuar tasques de neteja a les instal·lacions d’aparcament. Elaboració d’informes i comunicar a Centre de Control Central i al Coordinador d’equip les incidències diàries del servei mitjançant els protocols establerts. Posada en marxa i tancament de motors, quadres elèctrics, instal·lacions d’enllumenat, ascensors, caixers i resta d’aparells mecànics i elèctrics. TERMINI D’INSCRIPCIÓ: Fins el 21 d’octubre de 2019 Oferta exclusiva per aspirants/es que acreditin un grau de minusvalia del 33% o superior Model d’Instància: Instància Reus Mobilitat i Serveis Bases i convocatòria, en aquest enllaç: 1.- bases i convocatòria Actualització 23/10/2019: Llista provisional d’admesos i exclosos, en aquest enllaç: 2.- Llista provisional d’admesos i exclosos Actualització 29/10/2019. Llista definitiva d’admesos i exclosos, composició del Tribunal Qualificador, i convocatòria a proves de català, en aquest enllaç: 3.- Llista definitiva, TQ i prova de català Actualització 31/10/2019: Convocatòria per la realització de les proves selectives, en aquest enllaç: 4.- convocatoria a proves selectives Actualització 05/11/2019: Resultats de la prova de nivell de català, en aquest enllaç: 5.- Resultats de la prova de català Actualització 21/11/2019. Resultat del procés selectiu, en aquest enllaç: 6.- Resultat del procès selectiu Reus Mobilitat i Serveis SA C/ Sardà i Cailà s/n, 2n pis (Edifici Mercat Central) 43201...

Llegir més...
Procés selectiu per la contractació temporal d’un/a netejador/a
set.13

Procés selectiu per la contractació temporal d’un/a netejador/a

Reus, 13/09/2019.  Ref. 5223 L’objecte d’aquesta convocatòria es la selecció, mitjançant el procediment de concurs oposició,  per la contractació temporal  d’un/a netejador/a  per la societat Reus Mobilitat i Serveis, SA. La modalitat del contracte  serà  temporal. Funcions Bàsiques : Complir amb les tasques de neteja previstes a la planificació setmanal i d’acord amb els criteris de qualitat establerts de la direcció del servei. Complimentar els controls diàries de recorregut de neteja. Responsabilitzar-se de les eines i maquinària de neteja. Utilitzar els productes de neteja d’acord amb el protocols de seguretat establerts. Procés selectiu exclusiu per persones que acreditin un grau de discapacitat del 33% mínim Data límit de presentació de sol·licituds: 23 de setembre de 2019 Bases i convocatòria, en aquest enllaç:1.- bases i convocatòria plaça temporal ACTUALITZACIÓ 27/09/2019: LListat d’admesos i exclosos, composició del Tribunal Qualificador i convocatòria a proves selectives, en aquest enllaç: 2.- LLista admesos i conv. a proves ACTUALITZACIÓ 09/10/2019: Resultat del procés selectiu, en aquest enllaç: 3.- resultat Model d’Instància, en aquest enllaç:Instància Reus Mobilitat i Serveis   Reus Mobilitat i Serveis SA C/ Sardà i Cailà sn, Edifici Mercat Central 43201 Reus   relacions.laborals@reusmobilitat.cat...

Llegir més...
Procés selectiu per la contractació temporal per interinitat d’un/a agent d’aparcament
set.10

Procés selectiu per la contractació temporal per interinitat d’un/a agent d’aparcament

Reus, 10 de setembre de 2019.  REF. 5219 L’objecte d’aquesta convocatòria es la selecció, mitjançant el procediment de concurs oposició,  per la contractació temporal  per interinitat d’un/a agent d’aparcament  per la societat Reus Mobilitat i Serveis, SA La modalitat del contracte serà  per interinitat fins la reincorporació efectiva del/ de la treballador/a substituït/da. Funcions Bàsiques : Efectuar rondes de vigilància i control del temps d’aparcament, efectuant preavisos de denúncia en cas d’incompliment de l’ordenança municipal d’aparcament. Efectuar rondes de vigilància, control d’accessos als mercats i pàrquings municipals. Efectuar tasques d’atenció a l’usuari del servei per resoldre qualsevol incidència o informar d’aspectes relacionats amb el servei d’aparcament o de mercats. Efectuar tasques de neteja a les instal·lacions d’aparcament. Elaboració d’informes i comunicar a Centre de Control Central i al Coordinador d’equip les incidències diàries del servei mitjançant els protocols establerts. Posada en marxa i tancament de motors, quadres elèctrics, instal·lacions d’enllumenat, ascensors, caixers i resta d’aparells mecànics i elèctrics. TERMINI D’INSCRIPCIÓ: Fins el 20 de setembre de 2019 Oferta exclusiva per aspirants/es que acreditin un grau de minusvalia del 33% o superior Model d’Instància: Instància Reus Mobilitat i Serveis Bases i convocatòria, en aquest enllaç: 1.- bases i convocatòria ACTUALITZACIÓ 24/09/2019:  Llista provisional d’admesos i exclosos, en aquest enllaç: Llistat provisional admesos i excloso ACTUALITZACIÓ 01/10/2019: Llista definitiva d’admesos i exclosos, composició del Tribunal qualificador i convocatòria a proves selectices, en aquest enllaç: 4.- llista definitiva d’admesos i convocatòria a proves ACTUALITZACIÓ 09/10/2019: Convocatòria a prova de nivell de català, en aquest enllaç: 5.- convocatoria a prova de català ACTUALITZACIÓ 14/10/2019: Resultat de la prova de nivell de català, en aquest enllaç: 6.- resultats prova nivell de català ACTUALITZACIÓ 22/10/2019: Resultat del Procés selectiu i classificació dels/de les  aspirants, en aquest enllaç: 7.- Resultat procés selectiu Reus Mobilitat i Serveis SA C/ Sardà i Cailà s/n, 2n pis (Edifici Mercat...

Llegir més...
Procés selectiu per la contractació temporal per interinitat d’un/a agent d’aparcament.
set.03

Procés selectiu per la contractació temporal per interinitat d’un/a agent d’aparcament.

Reus, 03 de setembre de 2019.   Ref 5203 L’objecte d’aquesta convocatòria es la selecció, mitjançant el procediment de concurs oposició,  per la contractació temporal  per interinitat d’un/a agent d’aparcament  per la societat Reus Mobilitat i Serveis, SA La modalitat del contracte serà  per interinitat fins la reincorporació efectiva del/ de la treballador/a substituït/da. Funcions Bàsiques : Efectuar rondes de vigilància i control del temps d’aparcament, efectuant preavisos de denúncia en cas d’incompliment de l’ordenança municipal d’aparcament. Efectuar rondes de vigilància, control d’accessos als mercats i pàrquings municipals. Efectuar tasques d’atenció a l’usuari del servei per resoldre qualsevol incidència o informar d’aspectes relacionats amb el servei d’aparcament o de mercats. Efectuar tasques de neteja a les instal·lacions d’aparcament. Elaboració d’informes i comunicar a Centre de Control Central i al Coordinador d’equip les incidències diàries del servei mitjançant els protocols establerts. Posada en marxa i tancament de motors, quadres elèctrics, instal·lacions d’enllumenat, ascensors, caixers i resta d’aparells mecànics i elèctrics. TERMINI D’INSCRIPCIÓ: Fins el 13 de setembre de 2019 Oferta exclusiva per aspirants/es que acreditin un grau de minusvalia del 33% o superior Model d’Instància: Instància Reus Mobilitat i Serveis Bases i convocatòria, en aquest enllaç: 1- bases i convocatoria Llista provisional d’admesos i exclosos, en aquest enllaç: 2.- LLista admesos i exclosos provisionals Actualització 23/09/2019: llista definitiva d’admesos i exclosos, composició del Tribunal qualificador, i convocatòria a proves selectives, en aquest enllaç: 3. LLista definitiva, composició TQ i convocatòria a proves ACTUALITZACIÓ 24/09/2019: Convocatòria a prova de nivell de català, en aquest enllaç: convocatoria prova de català ACTUALITZACIÓ 30/09/2019: Resultats de la prova de nivell de català, en aquest enllaç: 4- Resultat prova català ACTUALITZACIÓ 09/10/2019: Resultats del procés selectiu i classificació definitiva dels aspirants: 5- Resultats procés selectiu Reus Mobilitat i Serveis SA C/ Sardà i Cailà s/n, 2n pis (Edifici Mercat Central) 43201...

Llegir més...
Procés selectiu per la contractació temporal d’un/a agent d’aparcament per interinitat
ag.29

Procés selectiu per la contractació temporal d’un/a agent d’aparcament per interinitat

Reus, 29 d’agost de 2019.    Ref. 5199 L’objecte d’aquesta convocatòria es la selecció, mitjançant el procediment de concurs oposició,  per la contractació temporal  per interinitat d’un/a agent d’aparcament  per la societat Reus Mobilitat i Serveis, SA La modalitat del contracte serà  per interinitat fins la reincorporació efectiva del/ de la treballador/a substituït/da. Funcions Bàsiques : Efectuar rondes de vigilància i control del temps d’aparcament, efectuant preavisos de denúncia en cas d’incompliment de l’ordenança municipal d’aparcament. Efectuar rondes de vigilància, control d’accessos als mercats i pàrquings municipals. Efectuar tasques d’atenció a l’usuari del servei per resoldre qualsevol incidència o informar d’aspectes relacionats amb el servei d’aparcament o de mercats. Efectuar tasques de neteja a les instal·lacions d’aparcament. Elaboració d’informes i comunicar a Centre de Control Central i al Coordinador d’equip les incidències diàries del servei mitjançant els protocols establerts. Posada en marxa i tancament de motors, quadres elèctrics, instal·lacions d’enllumenat, ascensors, caixers i resta d’aparells mecànics i elèctrics. TERMINI D’INSCRIPCIÓ: Fins el 09 de setembre de 2019 Oferta exclusiva per aspirants/es que acreditin un grau de minusvalia del 33% o superior Model d’Instància: Instància Reus Mobilitat i Serveis Bases i convocatòria, en aquest enllaç: 1- bases i convocatòria Reus Mobilitat i Serveis SA ACTUALITZACIÓ 12/09/2019;  Llista provisional d’admesos i exclosos, en aquest enllaç: 2.- Llista provisional admesos i exclosos ACTUALITZACIÓ 19/09/2019: Llistat definitiu d’admesos i exclosos, composició del Tribunal qualificador i convocatòria a proves selectives, en aquest enllaç: 3.- Llistat d’admesos definitiu, Tribunal qualificador i proves selectives ACTUALITZACIÓ 10/10/2019: Resultat del procés selectiu, en aquest enllaç: 4.- Resultat procés selectiu C/ Sardà i Cailà s/n, 2n pis (Edifici Mercat Central) 43201...

Llegir més...

Ús de les cookies

Aquest lloc web utilitza les cookies perque tingueu la millor experiència d'usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per l'acceptació de les esmentades cookies (galetes) i l'acceptació de la nostra política de cookies, cliqueu l'enllaç per a més informació.

ACEPTAR
Aviso de cookies