Bases i convocatòria per la contractació temporal per interinitat d’un agent d’aparcament

L’objecte d’aquesta convocatòria es la selecció, mitjançant el procediment de concurs oposició,  per la contractació temporal  per interinitat d’un/a agent d’aparcament  per la societat Reus Mobilitat i Serveis, SA

La modalitat del contracte serà  per interinitat fins la reincorporació del/a treballador/a substituït.

Funcions Bàsiques :

  • Efectuar rondes de vigilància i control del temps d’aparcament, efectuant preavisos de denúncia en cas d’incompliment de l’ordenança municipal d’aparcament.
  • Efectuar rondes de vigilància, control d’accessos als mercats i pàrquings municipals.
  • Efectuar tasques d’atenció a l’usuari del servei per resoldre qualsevol incidència o informar d’aspectes relacionats amb el servei d’aparcament o de mercats.
  • Efectuar tasques de neteja a les instal·lacions d’aparcament.
  • Elaboració d’informes i comunicar a Centre de Control Central i al Coordinador d’equip les incidències diàries del servei mitjançant els protocols establerts.
  • Posada en marxa i tancament de motors, quadres elèctrics, instal·lacions d’enllumenat, ascensors, caixers i resta d’aparells mecànics i elèctrics.

Bases i convocatòria en aquest enllaç:Bases i convocatoria 1 plaça interinitat agent aparcament

Model d’instància, en aquest enllaç:Instància

Data límit de presentació de sol·licituds, 12 d’abril de 2019

ACTUALITZACIÓ 17/04/2019:  Llista provisional d’admesos i exclosos, en aquest enllaç: Llista provisional admesos i exclosos

ACTUALITZACIÓ 24/04/2019: Llista definitiva d’admesos, tribunal qualificador i convocatòria a prova de català, en aquest enllaç: Llista definitiva, tribunal qualificador i convocatòria prova de català

ACTUALITZACIÓ 03/05/2019: Resultats prova nivell de català i convocatòria a proves selectives, en aquest enllaç: convocatòria a proves selectives 1 agent aparcament per interinitat

ACTUALITZACIÓ 27/05/2019: Resultats procés selectiu i classificació definitiva dels aspirants, en aquest enllaç: resultat procés selectiu 1 agent aparcament temporal per interinitat

Reus Mobilitat i Serveis SA

Cl Sardà I Cailà s/n, 2n pis, Edifici Mercat Central

43201 Reus

Comparteix aquest contingut