Bases i convocatòria per la contractació temporal de 8 agents d’aparcament per cobertura de vacances

Reus, 8 de maig de 2019

L’objecte d’aquesta convocatòria es la selecció, mitjançant el procediment de concurs oposició, per la contractació temporal  de 8 agents d’aparcament  per la societat Reus Mobilitat i Serveis, SA per la cobertura de treballadors/es durant el període de vacances.

Funcions Bàsiques :

  • Efectuar rondes de vigilància i control del temps d’aparcament, efectuant preavisos de denúncia en cas d’incompliment de l’ordenança municipal d’aparcament.
  • Efectuar rondes de vigilància, control d’accessos als mercats i pàrquings municipals.
  • Efectuar tasques d’atenció a l’usuari del servei per resoldre qualsevol incidència o informar d’aspectes relacionats amb el servei d’aparcament o de mercats.
  • Efectuar tasques de neteja a les instal·lacions d’aparcament.
  • Elaboració d’informes i comunicar a Centre de Control Central i al Coordinador d’equip les incidències diàries del servei mitjançant els protocols establerts.
  • Posada en marxa i tancament de motors, quadres elèctrics, instal·lacions d’enllumenat, ascensors, caixers i resta d’aparells mecànics i elèctrics.

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: Fins el 17 de maig de 2019

Bases i convocatòria, en aquest enllaç:Bases i convocatòria 8 places temporals d’agent d’aparcament per cobertura de vacances.

Model d’Instància, en aquest cas: Instància Reus Mobilitat i Serveis

ACTUALITZACIÓ 27/05/2019: Llistat provisional d’admesos i exclosos, en aquest enllaç: Llista admesos i exclosos provisionals 8 places temporals d’agent d’aparcament

ACTUALITZACIÓ 03/06/2019: Llistat definitiu d’admesos i exclosos, Tribunal qualificador, convocatòria a proves de nivell de català i convocatòria a proves selectives, en aquest enllaç: enllaç

Reus Mobilitat i Serveis S.A

ACTUALITZACIÓ 10/06/2019: Resultat de la prova de nivell de català, en aquest enllaç: Resultats prova de nivell de catala

ACTUALITZACIÓ 13/06/2019: Resultats procés selectiu i classificació dels aspirants, en aquest enllaç: resultats procès selectiu 8 places temporals agents aparcament

C/ Sardà i Cailà s/n, 2n pis (Edifici mercat central)

43201 Reus

Comparteix aquest contingut