Bases i convocatòria per la contractació temporal de 3 netejadors/es per cobertura de vacances

Reus, 8 de maig de 2019

L’objecte d’aquesta convocatòria es la selecció, mitjançant el procediment de concurs oposició,  per la contractació temporal  de 3 netejadors/es  per la societat Reus Mobilitat i Serveis, SA per la cobertura de treballadors/es durant el període de vacances

La modalitat del contracte  serà  temporal i durarà fins la reincorporació dels treballadors a que es substitueix durant el seu període  de vacances.

Funcions Bàsiques :

  • Complir amb les tasques de neteja previstes a la planificació setmanal i d’acord amb els criteris de qualitat establerts de la direcció del servei.
  • Complimentar els controls diàries de recorregut de neteja.
  • Responsabilitzar-se de les eines i maquinària de neteja.

Utilitzar els productes de neteja d’acord amb el protocols de seguretat establerts

 

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: Fins el 17/05/2019

 

Bases  i convocatòria, en aquest enllaç:Bases i convocatòria contractació temporal 3 netejadors-es per cobertura de vacances

Model d’Instància, en aquest enllaç: Instància Reus Mobilitat i Serveis

ACTUALITZACIÓ 24/05/2019: Llista d’admesos i exclosos, composició del Tribunal qualificador, i convocatòria a proves selectives, en aquest enllaç:Llista admesos, tribunal qualificador i convocatoria a proves 3 netejadors-es temporals

ACTUALIZTACIÓ 06/06/2019: Resultats prova de nivell de llengua catalana, en aquest enllaç: Resultats prova de català 3 places temporals netejador-a

ACTUALITZACIÓ 10/06/2019: Resultat del procés selectiu, en aquest enllaç: Resultat procés selectiu 3 netejadors-es

Reus Mobilitat i Serveis, SA

C/ Sardà i Cailà s/n, 2n pis ( Edifici mercat central)

43201 Reus

 

Comparteix aquest contingut