Bases i convocatòria contractació temporal 7 places d’agent d’aparcament.

Bases que han de regir la convocatòria del procés selectiu per a la contractació temporal de 7 agents d’aparcament per la societat Reus Mobilitat I Serveis S.A.

L’objecte d’aquesta convocatòria es la selecció, mitjançant el procediment de concurs oposició, per la contractació temporal  de 7 agents d’aparcament  per la societat Reus Mobilitat i Serveis, SA

Funcions Bàsiques :

  • Efectuar rondes de vigilància i control del temps d’aparcament, efectuant preavisos de denúncia en cas d’incompliment de l’ordenança municipal d’aparcament.
  • Efectuar rondes de vigilància, control d’accessos als mercats i pàrquings municipals.
  • Efectuar tasques d’atenció a l’usuari del servei per resoldre qualsevol incidència o informar d’aspectes relacionats amb el servei d’aparcament o de mercats.
  • Efectuar tasques de neteja a les instal·lacions d’aparcament.
  • Elaboració d’informes i comunicar a Centre de Control Central i al Coordinador d’equip les incidències diàries del servei mitjançant els protocols establerts.
  • Posada en marxa i tancament de motors, quadres elèctrics, instal·lacions d’enllumenat, ascensors, caixers i resta d’aparells mecànics i elèctrics.

 

Bases i convocatòria, en aquest enllaç: Bases i convocatòria

Referència procés selectiu: nº 4989

Data límit presentació sol·licituds: 26 d’abril de 2019

Model d’instància, en aquest enllaç: Instància Reus Mobilitat i Serveis

ACTUALITZACIÓ 11/04/2019:  AMPLIACIÓ DEL PERIODE D’INSCRIPCIÓ AL  26/04/2019.

ACTUALITZACIÓ 02/05/2019: Llista provisional d’admesos i exclosos, en aquest enllaç: Llista provisional admesos i exclosos

ACTUALITZACIÓ 09/05/2019: Llista definitiva d’admesos i exclosos, composició del Tribunal qualiicador i convocatòria a prova de català, en aquest enllaç: Llista definitiva d’admesos

ACTUALITZACIÓ 15/05/2019: Resultats prova de català i convocatòria a proves selectives, en aquest enllaç:Resultats prova català i convocatoria proves

ACTUALITZACIÓ 30/05/2019: Resultats procés selectiu i classificació dels aspirants, en aquest enllaç:resultats procés selectiu

Reus Mobilitat i Serveis SA

CL Sardà i cailà sn, 2n pis, Edifici Mercat Central

43201 Reus.

 

 

Comparteix aquest contingut