Centre de Control

separadorG

centreDe Control 2A temps real

Equipat amb els darrers avenços tecnològics en matèria de comunicació, i ens permet un seguiment on line – a temps real- de tots els esdeveniments que es produeixen als diferents serveis i instal·lacions gestionats per REUS MOBILITAT I SERVEIS i REUS TRANSPORT.

Els objectius del Centre de Control Central són els següents :

1.- Major proximitat amb l’usuari del servei
2.- Millora dels processos, amb l’automatització de seqüències.
3.- Millora de la seguretat de les instal·lacions i serveis.
4.- Eficiència en els costos del servei. Estalvi en la gestió.
5.- Minimitzar els temps de resposta davant qualsevol requeriment.

 

separadorP

El Centre de Control Central dóna cobertura a un total de 31.200 usuaris/dia, que es distribueixen per les diferents activitats, serveis i instal·lacions gestionats :

Transport públic urbà: 6.000 Usuaris/dia
Estació d’autobusos de Reus: 2.000 Usuaris/dia
Pàrquings Municipals i Zona Blava: 10.200 Usuaris/dia
Mercats Municipals: 13.000 Usuaris/dia